Zlatá koruna 2021

O soutěži Zlatá koruna

Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003 a nyní probíhá již 19. ročník.

Soutěžící produkty jsou rozdělené do 18 kategorií. 11 kategorií je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele, 4 reprezentují nabídku pro drobné a střední podnikatele a nové trendy odráží souhrnná kategorie Novinka roku. V roce 2018 byla uvedena také inovativní kategorie FinTech, která odráží vývoj technologií a jejich vliv na finanční trh. Speciální kategorií je Cena Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která je udílena na základě výsledků průzkumu Behavio Labs pro Zlatou korunu.

Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd.
Finanční akademie a FinTech akademie mají celkem téměř 400 členů.
V čele poroty stojí Rada Finanční akademie, kterou již několik let vede prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Hodnocení probíhá na základě multikriteriálního modelu, který porovnává ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky produktu. Díky velkému počtu hodnotitelů, jejich odbornosti a různorodému zaměření nabízejí výsledky soutěže objektivní obraz českého finančního trhu a spotřebitelům poskytují užitečné vodítko při výběru. Ačkoliv nikdo nemůže tvrdit, že jeden produkt je nejlepší pro všechny potenciální uživatele, historie soutěže dokazuje, že všechny oceněné proukty - i při zpětném pohledu - byly velmi nadstandardními finančními nástroji.

Své produkty přihlašují do soutěže finanční společnosti a právo nominovat je na "divokou kartu" mají také všichni členové Finanční akademie a zástupci organizátora. V uplynulých 18 letech se však do soutěže aktivně zapojily prakticky všechny významné banky, pojišťovny a nebankovní společnosti. A naprostá většina z nich přihlašuje výběr ze své nabídky pravidelně.

Významnou součástí každého ročníku je také hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů. Ty probíhají formou ankety, ve které hlasuje laická veřejnost. V posledních 5 letech bylo odevzdáno v průměru přes 100 tisíc hlasů. Lidé mohou vybírat nejenom z produktů zveřejněných na www.zlatakoruna.info, svůj hlas mohou dát jakémukoliv finančnímu produktu nabízenému v České republice. Hlasování probíhá od října do konce dubna. Závěrečný měsíc a půl je věnovaný finálovému kolu, kde soutěží 20 nejúspěšnějších produktů z předchozích nominací.

Harmonogram soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla kategorie FinTech

Výsledky soutěže Zlatá koruna 2020 najdete zde

(Pro zobrazení dalších ročníků soutěže vyberte rok z menu v záhlaví stránky.)