Autopojištění NAMÍRU

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/pojisteni-automobilu
Okruh uživatelů

Fyzické a právnické osoby (pojištění lze sjednat pro vozidla všech tarifních skupin)

Distribuční kanály

Vlastní obchodní síť, externí získatelé, telefonický prodej, prodej přes internet, autosalony, autobazary

Počet uživatelů 1.500.000,00
Počet prodejních míst 350,00
Počet agentů 8.000,00
Základní charakteristika

Autopojištění NAMÍRU je unikátní stavebnicový produkt, který komplexně pojistí vozidlo v rámci jedné pojistné smlouvy. Umožňuje přizpůsobit nabídku individuálním požadavkům klienta a libovolně kombinovat pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a širokou nabídku doplňkových pojištění včetně asistenčních služeb. Klient si tak může "poskládat" pojištění vozidla v takovém rozsahu, jaký požaduje, a to nejen při uzavření pojistné smlouvy, ale kdykoliv během její platnosti.

V povinném ručení nabízíme čtyři varianty limitů pojistného plnění, až do 150 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení a za škody na věci nebo ušlém zisku.

Havarijní pojištění nabízí možnost ochrany vozidla proti základní havárii (sezónní havárii pro motocykly), odcizení, živelní události a vandalismu.

V případě pojistné události nabízíme možnost využití široké sítě smluvních servisů, které garantují rychlost opravy a především kvalitu. Navíc klient využívající smluvních servisů získává slevu na pojistném po celou dobu platnosti pojistné smlouvy.

Výhody/bonusy

- stavebnicová tvorba pojistné ochrany a univerzálnost pojištění - klient si sám zvolí rizika, proti kterým chce pojistit
- nadstandardní asistenční služby v ceně pojištění
- mimořádně široká nabídka doplňkových pojištění
- možnost kopírování bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění
- vyproštění vozidla - služba je poskytnuta i v případě, kdy nejde o dopravní nehodu
- výrazné slevy na pojištění v případě závazku opravy případných škod ve smluvních servisech

Konkurenční výhody

- zdarma přímá likvidace včetně náhradního vozidla k vyšším limitům povinnému ručení
- sezónní havarijní pojištění pro motocykly – s tímto unikátním pojištěním platí klient pouze když jezdí
- nadstandardní asistenční služby v ceně pojištění
- u havarijního pojištění neuplatňujeme malusy
- možnost posunutí počátku pojištění až o 180 dní oproti datu sjednání smlouvy
- unikátní systém výpočtu pojistného u HAV na základě KASKO skupin, kde je zakomponováno snižování obecné ceny vozidla v čase. To znamená, že není potřeba každý rok přepočítávat pojistné z důvodu změny ceny vozidla.
- velké množství prodejních míst - 350 vlastních prodejních míst a 1 500 u externích partnerů
- mobilní web KOOPORTÁL - klienti si mohou pomocí mobilního telefonu vyhledat nejbližší pobočku Kooperativy a zároveň mají díky této aplikaci možnost spravovat své pojistné smlouvy, uzavírat nová pojištění, nebo hlásit a zjišťovat stav své škody

Novinky

Doplňkové havarijní pojištění TOTÁLKA:
- TOTÁLKA je doplňkové havarijní pojištění, které lze sjednat k povinnému ručení
- pojištění je určené pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t stará 8 – 15 let a sjednává se na dobu 3 let
- pojištění kryje riziko havárie, odcizení, živlu, nebo vandalismu v případě velké škody
- sjednává se bez spoluúčasti a výplata plnění nemá vliv na bonus

Kooperativa je jediná pojišťovna na trhu, která nabízí takto komplexní řešení pro starší vozidla, která se havarijně standardně na našem trhu nepojišťují. Nabízíme alternativu pro vozidla, kterým se již nevyplatí pojistit standardním havarijním pojištěním, a to především z důvodu vysoké ceny. Jedná se o pojištění, které je ideální pro majitele starších vozidel, kteří neřeší každé škrábnutí, ale cítí pojistné nebezpečí v odcizení vozidla, živelních rizicích nebo havárii, kde se cena za opravu blíží ceně vozidla.

Poznámka

K pojištění odpovědnosti získají naši klienti slevy na další produkty - např. slevu na cestovní pojištění, na pojištění právní ochrany, nebo slevu na pojištění majetku občanů.

Limity pojistného plnění

Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 150,00
Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 150,00

Segmentace

obecně

ano

geografická

ano

podle velikosti sídla

ano

pohlaví

ne

věk

ano

rodinný stav

ne

jiná

Segmentace podle typu osoby (pojistník s RČ nebo s IČ), podle shody osob pojistníka a provozovatele, nebo podle stáří vozidla.

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ano

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ano

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Nabízíme další doplňková pojištění: pojištění nezaviněné nehody NA100PRO, pojištění sportovní výbavy PROSPORTY, asistenční program "Pomoc při nehodě", poškození vozidla zvířetem a střet se zvířetem, havarijní pojištění TOTÁLKA.
K havarijnímu pojištění nabízíme ještě například pojištění KoopGAP, nebo pojištění nestandardní výbavy vozidla.

Bonusy

Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodný rok (%) 5,00
Maximální hodnota slevy (bonusu) za bezškodní průběh (%) 50,00

Další výhody

Další výhody nad rámec běžného POV

ano

Asistenční služby

ano

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Velice špatná zkušenost.Do této pojišťovny vím,že nevkročím.

Pjištění Totálka je nová v tom, že obsahuje více rizik na totální škodu a vrací se k principu pojišťovnictví, kdy klient by se měl pojistit na riziko, které sám není schopen uhradit, to se mi líbí. Jiná pojišťovna však byla 1. v tom, že k POV balíčku hradí riziko totální škody v případě POV škody. Obecně myšlenka dobrá jen je těžší přesvědčit klienta, že pojištění není "něco jako lepší spoření" a četnost škod je malá, ale plnění velké.

Pjištění Totálka je nová v tom, že obsahuje více rizik na totální škodu a vrací se k principu pojišťovnictví, kdy klient by se měl pojistit na riziko, které sám není schopen uhradit, to se mi líbí. Jiná pojišťovna však byla 1. v tom, že k POV balíčku hradí riziko totální škody v případě POV škody. Obecně myšlenka dobrá jen je těžší přesvědčit klienta, že pojištění není "něco jako lepší spoření" a četnost škod je malá, ale plnění velké.