Autopojištění NAMÍRU

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel
Okruh uživatelů

Fyzické a právnické osoby (pojištění lze sjednat pro vozidla všech tarifních skupin)

Distribuční kanály

Vlastní obchodní síť, externí získatelé, telefonický prodej, prodej přes internet včetně srovnavačů, autosalony, autobazary

Počet uživatelů 1.584.217,00
Počet prodejních míst 277,00
Počet agentů 28.500,00
Základní charakteristika

Autopojištění NAMÍRU má stavebnicovou konstrukci, kde povinné ručení a havarijní pojištění doplňuje široká nabídka doplňkových pojištění, rozšiřující pojistnou ochranu podle přání klienta.

V povinném ručení nabízíme limity pojistného plnění až do 200 mil. Kč za újmu na zdraví nebo usmrcení a za škody na věci nebo ušlém zisku. Novinkou je možnost volitelných limitů, odstupňovaných po 1 mil. Kč – dle přání klienta.

Havarijní pojištění nabízí možnost ochrany vozidla v několika pevných kombinacích složených z pojistných nebezpečí základní havárie (pro motocykly i v časově omezené variantě), odcizení, živelní událost a vandalismus. Pro vybrané značky osobních a užitkových vozidel je možné nově zahrnout bezlimitní variantu pojištění skel.

V případě řešení pojistné události pak nabízíme možnost využití široké sítě smluvních servisů, které garantují především kvalitu opravy.

Výhody/bonusy

- stavebnicová tvorba pojistné ochrany a univerzálnost pojištění - klient si sám zvolí rizika, proti kterým chce pojistit
- k vyšším limitům povinného ručení benefity zdarma - pojištění nezaviněné nehody, úrazové pojištění řidiče, nebo v kombinaci s havarijním pojištěním i pojištění VÝMOL
- základní asistence v ceně pojištění
- cenové zvýhodnění havarijního pojištění v případě akceptace způsobu opravy stanoveného pojistitelem
- nadstandardní asistenční služby v nové podobě
- sleva na celou smlouvu pro klienty, kteří mají i jiné pojištění u Kooperativy
- prohlídka vozidla při vstupu do pojištění tzv. samofocením - ve většině případů již není nutné jezdit osobně na kontrolu vozidla před vstupem do pojištění, nebo si domlouvat schůzku s technikem. Klient nafotí vozidlo chytrým zařízením a fotografie odešle on-line
- pro vybrané značky osobních a užitkových vozidel nabízíme bezlimitní variantu pojištění skel
- možnost bezpapírového sjednání smlouvy
- zápočet bonusu u fyzické osoby z RČ a IČ dohromady

Konkurenční výhody

- k vyšším limitům povinnému ručení zdarma pojištění nezaviněné nehody, úrazové pojištění řidiče, nebo pojištění VÝMOL (v kombinaci s havarijním pojištěním)
- sezónní havarijní pojištění pro motocykly – s tímto unikátním pojištěním platí klient pouze když jezdí
- možnost posunutí počátku pojištění až o 180 dní oproti datu sjednání smlouvy
- volitelné limity povinného ručení
- bezlimitní pojištění skel v rámci havarijního pojištění
- za výhledové sklo považujeme všechna výhledová skla vč. skel v pevné, skládací nebo odnímatelné střeše a zrcadlová skla zpětných zrcátek
- unikátní doplňková pojištění TOTÁLKA nebo VÝMOL
- nová asistence MAX+ pro vozidla do 3,5 t i nad 3,5 t:
• neomezený počet asistenčních zásahů
• bezlimitní příjezd, odjezd a práce mechanika v terénu
• bezlimitní odtah a vyproštění v rámci ČR a Evropy
• bezlimitní repatriace vozidla a osob
• bezlimitní přeložení nákladu
• náhradní vozidlo na 7 dní v ceně asistence atd.

- benefity k povinnému ručení zdarma:
• asistenční program ZÁKLAD ke všem smlouvám
• úrazové pojištění řidiče k limitům pojistného plnění od 70/70 mil. Kč
• pojištění nezaviněné nehody k limitům pojistného plnění od 100/100 mil. Kč
• pojištění VÝMOL k limitům pojistného plnění od 100/100 mil. Kč s havarijním pojištěním v jedné smlouvě

- bezlimitní varianta pojištění skel v rámci havarijního pojištění pro vybrané značky osobních a užitkových vozidel
- volitelné limity pojistného plnění u povinného ručení až 200/200 mil. Kč
- sleva na pojistném v případě volby spoluúčasti u povinného ručení při pojistné události v zahraničí
- pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla, věci osobní potřeby, sportovní výbavu, boxy a nosiče na riziko havárie, živlu a odcizení nebo pojištěné vozidlo, pokud bylo poškozeno sportovní výbavou při nakládání, vykládání nebo při jízdě
- garance ceny povinného ručení na 3 roky od limitu pojistného plnění 150/150 mil. Kč. Vztahuje se i na havarijní pojištění, pokud je na smlouvě sjednáno.

- velké množství prodejních míst - 350 vlastních prodejních míst a 1 500 u externích partnerů
- nová Klientská zóna - možnost spravovat své pojistné smlouvy, uzavírat nová pojištění, nebo hlásit a zjišťovat stav své škody

Novinky

Nové samofocení nabízí intuitivnější webové rozhraní, které klienta provede celým procesem během pár minut, nově využíváme umělou inteligenci.

Poznámka

K pojištění odpovědnosti získají naši klienti slevy na další produkty - např. slevu na cestovní pojištění, na pojištění právní ochrany, nebo slevu na pojištění majetku občanů.

Limity pojistného plnění

Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 200,00
Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 200,00

Segmentace

obecně

ano

geografická

ano

podle velikosti sídla

ano

pohlaví

ne

věk

ano

rodinný stav

ne

jiná

Segmentace podle typu osoby (pojistník s RČ nebo s IČ), podle shody osob pojistníka a provozovatele, nebo podle stáří vozidla.

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ano

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ano

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Nabízíme další doplňková pojištění: pojištění nezaviněné nehody, poškození vozidla zvířetem včetně střetu se zvířetem, havarijní pojištění TOTÁLKA.
K havarijnímu pojištění nabízíme ještě například pojištění GAP.

Bonusy

Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodný rok (%) 5,00
Maximální hodnota slevy (bonusu) za bezškodní průběh (%) 50,00

Další výhody

Další výhody nad rámec běžného POV

ano

Asistenční služby

ano

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Velice špatná zkušenost.Do této pojišťovny vím,že nevkročím.

Pjištění Totálka je nová v tom, že obsahuje více rizik na totální škodu a vrací se k principu pojišťovnictví, kdy klient by se měl pojistit na riziko, které sám není schopen uhradit, to se mi líbí. Jiná pojišťovna však byla 1. v tom, že k POV balíčku hradí riziko totální škody v případě POV škody. Obecně myšlenka dobrá jen je těžší přesvědčit klienta, že pojištění není "něco jako lepší spoření" a četnost škod je malá, ale plnění velké.

Pjištění Totálka je nová v tom, že obsahuje více rizik na totální škodu a vrací se k principu pojišťovnictví, kdy klient by se měl pojistit na riziko, které sám není schopen uhradit, to se mi líbí. Jiná pojišťovna však byla 1. v tom, že k POV balíčku hradí riziko totální škody v případě POV škody. Obecně myšlenka dobrá jen je těžší přesvědčit klienta, že pojištění není "něco jako lepší spoření" a četnost škod je malá, ale plnění velké.