ČSOB dynamický účastnický fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.csob-penze.cz/
Depozitář PF

UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor PF

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč) 300.000.000,00
Vznik PF

21.12.2012

Akcionáři PF

Československá obchodní banka,a. s. - 100%

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Okruh uživatelů

fyzická osoba

Distribuční kanály

Online sjednání, pobočková sít ČSOB, Česká pošta, ČSOB Stavební spořitelna (Českomoravská stavební spořitelna), ČSOB Pojišťovna, externí makléři

Počet uživatelů 91.873,00
Základní charakteristika

Penzijní spoření patří k jednomu z mála finančních produktů na trhu, které jsou podporovány státem. Klienti mohou ročně získat až 2 760 Kč formou státních příspěvků a navíc si snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně, kdy získají až 3 600 Kč ročně na daňové úspoře. ČSOB Penzijní společnost se snaží kontinuálně upozorňovat své klienty, ale i širokou veřejnost na to, proč je příprava na budoucnost podstatná a jak si penzijní spoření nastavit tak, aby přinášelo maximální výhody. Zároveň se snaží neustále své služby, ať již v oblasti fondů či digital, vylepšovat, aby bylo penzijní spoření atraktivní a zajišťovalo klientům maximální komfort.

ČSOB dynamický účastnický fond investuje zejména do akcií a podílových listů, kdy akciová složka může být až 100 %. Je vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice. Od svého založení dosáhl zhodnocení 82,79 % (údaj k 31. 12. 2021) a z dlouhodobého pohledu, který je u penzijního spoření zásadní, tak patří ke špičce na českém trhu. Za rok 2021 dosáhl zhodnocení 22,40 %, viz tisková zpráva v přílohách.

Výhody/bonusy

• Výběr ze 4 účastnických fondů
Klienti ČSOB Penzijní společnosti si mohou vybrat ze čtyř různých investičních fondů. Kromě ČSOB dynamického účastnického fondu tak mohou zvolit ČSOB vyvážený účastnický fond, ČSOB povinný konzervativní fond nebo nově i ČSOB pro penzi účastnický fond, který byl založený v srpnu 2020.

• Strategie životního cyklu
Strategie životního cyklu automaticky převádí finanční prostředky klientů mezi jednotlivými účastnickými fondy v závislosti na věku klienta. V mladším věku, kdy zbývá do důchodu ještě dlouhá doba, jsou prostředky investovány do dynamického typu fondu s potenciálně vyšším výnosem a delším investičním horizontem. S blížícím se důchodovým věkem se pak postupně zvyšuje zastoupení konzervativního typu fondu, který má kratší investiční horizont. Od 1. 8. 2020 byl v rámci strategie životního cyklu ČSOB účastnický povinný konzervativní fond nahrazen zcela novým fondem – ČSOB pro penzi účastnickým fondem. Zároveň došlo k úpravě rozložení prostředků v jednotlivých účastnických fondech. Díky roční frekvenci přeinvestování a plynulejšímu přechodu mezi fondy je odolnější vůči možným tržním výkyvům. Klienti oceňují, že za ně penzijní spoření chytře vyřeší volbu vhodného fondu, o čemž svědčí i fakt, že se pro tuto strategii rozhodlo již více než 37 % klientů doplňkového penzijního spoření a jejich počet stále roste.

• Penzijní portál
Penzijní portál zajišťuje komfortní elektronický přístup ke smlouvě díky čemuž má klient všechny potřebné informace o svém penzijku vždy po ruce a na jednom místě. Kromě základních informací o smlouvě mohou klienti sledovat celkový stav svých úspor a vývoj jejich zhodnocení či jednotlivé platby. Penzijní portál zároveň umožňuje zadávání vybraných změnových požadavků či přímé zaslání dotazů. Klienti navíc v Penzijním portálu naleznou své roční výpisy a daňová potvrzení a společně s ČSOB Penzijní společností tak napomáhají k přechodu na elektronickou komunikaci šetrnější k životnímu prostředí.

• Podpora penzijního spoření
V průběhu roku probíhají marketingové akce, kdy při sjednání smlouvy a splnění podmínek může klient získat odměnu. Více informací klient získá na webových stránkách ČSOB Penzijní společnosti nebo v distribučních kanálech.

Konkurenční výhody

• Dlouhodobé zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu
ČSOB dynamický účastnický fond svým zhodnocením patří mezi špičku na českém trhu. Jeho zhodnocení od založení v roce 2013 dosáhlo 82,79 % (k 31.12.2021) a v roce 2021 pak 22,40 %. Fond investuje zejména do severoamerických a evropských akcií nejvýznamnějších světových společností a doplňkově i do společností z Blízkého východu a Pacifiku.

Kromě atraktivního zhodnocení vlastních a státních příspěvků tak mohou klienti dále zhodnocovat i velmi populární příspěvky od zaměstnavatele a zajistit si tak pohodovou budoucnost.

• On-line sjednání
Penzijko s ČSOB Penzijní společností si mohou klienti sjednat z pohodlí svého domova bez návštěvy pobočky, a to jak pro sebe, tak i své děti.

• Program daňové optimalizace
Program daňové optimalizace klientům jednoduše umožňuje využívat v daném roce maximální státní příspěvky i daňovou úsporu. Klienti mohou měsíčně platit nižší částku než 3 000 Kč, která zajišťuje maximální státní výhody, a v prosinci dle svých možností jednorázově zaplatit. Mohou se také rozhodnout pro předplatné a starosti s měsíčními platbami hodit za hlavu.

• Hladký přístup do Penzijního portálu
Klienti skupiny ČSOB, kteří využívají elektronické bankovnictví od ČSOB nebo Poštovní spořitelny, mohou pro přístup do penzijního portálu využít hladký přechod bez nutnosti pamatovat si další přihlašovací údaje. Díky provázanosti skupiny ČSOB najde klient základní informace o svém penzijku i dalších produktech přímo v elektronickém bankovnictví.

• Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2021
ČSOB Penzijní společnost byla úspěšná v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2021 a v kategorii „doplňkové penzijní spoření“ se umístila na 2. místě.

• Zlatá koruna 2021 – Penzijní spoření
ČSOB Penzijní společnost byla úspěšná v soutěži Zlatá koruna 2021. V kategorii „Penzijní spoření“ se umístila se svým ČSOB dynamickým účastnickým fondem na 2. místě a získala tak Stříbrnou korunu.

• Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2020
ČSOB Penzijní společnost byla úspěšná v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2020 a v kategorii „doplňkové penzijní spoření“ se umístila na 3. místě.

• Vítěz Superbrands 2016
ČSOB Penzijní společnost se stala vítězem prestižního celosvětového programu hodnocení obchodních značek Superbrands 2016.

• Vítěz Zlatý měšec 2014
V roce 2014 získala ČSOB Penzijní společnost 1. místo v anketě Zlatý měšec 2014, v kategorii "Penzijní společnost".

Novinky

• Penzijní portál
Začátkem roku 2021 prošel Penzijní portál změnami. Jeho design jsme upravili tak, aby byl přehlednější, atraktivnější a zároveň praktický. Vznikl nový nástroj v podobě kalkulačky, pomocí které si klienti mohou sami propočítat dopad navýšení příspěvků na celkovou sumu, se kterou budou moci v důchodu disponovat. Zároveň si pak jednoduše mohou sami zadat navýšení měsíčního příspěvku. V letošním roce připravujeme pro uživatele další úpravy Penzijního portálu.

• ČSOB Penzijní společnost digitalizuje a šetří lesy
Zvýšili jsme výrazně počet klientů, kterým jsme v roce 2021 odeslali roční výpis či daňové potvrzení elektronicky. V porovnání s rokem předchozím se jedná o úporu téměř 5 tun papíru.

• Nový účastnický fond
V srpnu 2020 byl založen ČSOB pro penzi účastnický fond, což je náš nový fond konzervativního typu. Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Díky akciové složce, která může být až 30 %, však nabízí možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní účastnický fond. ČSOB pro penzi účastnický fond má pod správou úctyhodných 577 mil. Kč.

• Nový způsob on-line sjednání penzijka přes náš web – www.csob-penze.cz
Od února 2020 byl spuštěn nový proces, díky kterému lze celou smlouvu dokončit on-line. Prostřednictvím on-line mohou klienti sjednávat také smlouvy pro děti.

Parametry

2021 (zhodnocení v %) 22,40
2020 (zhodnocení v %) 6,51
2019 (zhodnocení v %) 25,31
2018 (zhodnocení v %) -10,09
2017 (zhodnocení v %) 5,53
2016 (zhodnocení v %) 5,36
2015 (zhodnocení v %) 7,66
2014 (zhodnocení v %) 3,28
2021 prostředky účastníků (Kč) 4.250.783.710,00
2021 zisk před zdaněním (Kč) 655.969.328,00
2021 čistý zisk (Kč) 655.969.328,00
2020 prostředky účastníků (Kč) 2.520.288.332,00
2020 zisk před zdaněním (Kč) 203.668.000,00
2020 čistý zisk (Kč) 203.668.000,00
2019 prostředky účastníků (Kč) 1.613.480.000,00
2019 zisk před zdaněním (Kč) 272.744.520,00
2019 čistý zisk (Kč) 272.744.177,00
2018 prostředky účastníků (Kč) 824.420.000,00
2018 zisk před zdaněním (Kč) -96.650.882,00
2018 čistý zisk (Kč) -96.637.774,00
2017 prostředky účastníků (Kč) 472.708.000,00
2017 zisk před zdaněním (Kč) 15.264.000,00
2017 čistý zisk (Kč) 15.216.000,00
2016 prostředky účastníků (Kč) 230.830.000,00
2016 zisk před zdaněním (Kč) 14.322.000,00
2016 čistý zisk (Kč) 14.267.000,00
Údaje k

31.12.2021

Akcie a podílové listy (%) 94,00
Dluhopisy (%) 0,00
Pokladniční poukázky (%) 0,00
Peníze na účtech a termínovaných vkladech (%) 6,00
Nemovitosti (%) 0,00
Ostatní investice (%) 0,00
Jiná finanční umístění (%) 0,00

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Výsluhová

ne

Invalidní

ano

Pozůstalostní

ne

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ne

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Typu penze

ano

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Další pojištění

ne

PřílohaVelikost
tiskova_zprava_zhodnoceni_csob_ucastnickych_fondu_2021.pdf273.47 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jak můžete uvádět zhodnocení za rok 2012 u produktu, který neexistoval? Pokud je mi známo, doplňkové penzijní spoření je na trhu od 2013.