Životní pojištění NA PŘÁNÍ

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/zivotni-pojisteni-na-prani
Okruh uživatelů

Dospělí i děti.

Distribuční kanály

Pobočková síť pojišťovny, externí zprostředkovatelé.

Počet uživatelů 35.000,00
Základní charakteristika

Rizikové životní pojištění s volitelnou možností tvorby finanční rezervy prostřednictvím investiční složky.

Výhody/bonusy

Sleva 10 % na pojistném, pokud pojištění smrti, vážných onemocnění, nebo invalidity v součtu dosahuje 1 mil Kč; 20 % na pojistném, pokud součet dosahuje 3 mil Kč. Sleva se pak vztahuje i na pojištění pracovní neschopnosti.
Navýšení případného pojistného plnění o 5 % za každých dokončených 5 let trvání pojištění, maximálně o 20 %.
Sleva 5 % za dvě a více pojištěných osob na smlouvě (na pojištění smrti, vážných onemocnění a invalidity).
Sleva za zdravý životní styl 5 % (na pojištění smrti, vážných onemocnění, invalidity a pracovní neschopnosti), sleva bude uplatněna po vyplnění dotazníku, pokud klient získá 80 % a více.

Konkurenční výhody

První pojistné podmínky psané srozumitelnou obecnou češtinou a ne "právničinou".
Žádné limity (minimální pojistné není předepsáno - zcela dle přání klienta, výběry a vklady do investiční složky bez omezení).
Žádné navýšení pojistného za zájmovou činnost a sport, žádné sportovní výluky - všechny sporty pojištěny. Přirážku na pojistném mají pouze profesionální a vrcholoví sportovci.
Žádné rizikové skupiny.
Maximální věk u pojištění invalidity, vážných onemocnění a pracovní neschopnosti až 70 let (většina produktů max. 65 let).
Vysoké standardně sjednatelné pojistné částky u vážných rizik až 25 mil. (smrt, invalidita, vážná onemocnění).
U dětských pojištění trvání za nižší dětské sazby pojistného až do první pojistné události i po věku 26 let, tj. případně až do 80 let (pojištění úrazu).
Investiční složka není povinná.
Možno pojistit až 8 osob v jedné smlouvě - bez ohledu na jejich věk a příbuzenský vztah.
Terorismus pojištěn, pokud pojištěný nebyl aktivním organizátorem činu.
Nejširší a nejflexibilnější pojištění úrazu při dopravní nehodě.
Velká variabilita pojištění úrazu.
Neomezená výplata z pojištění pracovní neschopnosti, OSVČ bez přirážky a plnění až 548 dnů, plnění i za organické psychické onemocnění + schizofrenii, celosvětová platnost, v případě úrazu plnění zpětně od prvního dne. Umíme pojistit i osoby na mateřské/rodičovské dovolené, jen je potřeba doložit nenulový příjem.
Vyplatíme 100 % pojistné částky najednou i při prvním stupni invalidity, psychické poruchy pojištěny už ve 2. stupni invalidity; v 1. stupni jsou pojištěny organické duševní poruchy.
Pojištění vážných onemocnění nezaniká po výplatě pojistné události, ale pokračuje pro další, přímo nesouvisející onemocnění. Není omezen počet dalších výplat. Čekací doba jen 2 měsíce.
Ve všech variantách pojištěno rané stadium rakoviny ve výši 30 % pojistné částky (tedy širší krytí než jen rakovina in situ).
Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí, garance nesnížení plnění podle oceňovacích tabulek.
Z pojištění hospitalizace plněny organické psychické onemocnění + schizofrenie a zároveň pobyt v lázních s návazností do 1 roka.
Zdravotní a sociální infolinka MAJÁK - unikátní spojení zdravotních a sociálních konzultací na jediném čísle, pojištěnému i všem jeho blízkým poradí kdykoli s mnoha různými dotazy
Úhrada nákladů na zotavení až do výše 50 000 Kč nad rámec pojistného plnění v případě trvalých následků úrazu nad 50 % tělesného poškození, invalidity jakéhokoli stupně nebo dětské invalidity, diagnózy vážného onemocnění ze sjednané varianty Exclusive. Náklady na zotavení v podobě kompenzačních pomůcek nehrazených zdravotním pojištěním. Dále je hrazena lázeňská péče, pečovatelská péče, rehabilitace, fyzioterapie, léčebné masáže, úkony pečovatelské služby, ale také rekvalifikační kurzy, stavební úpravy domu nebo bytu, psychoterapie, úprava vozidla na ruční řízení v případě postižení dolních končetin, hlídání dětí, rodičů a domácích mazlíčků.

Novinky

Zdravotní a sociální infolinka MAJÁK - unikátní spojení zdravotních a sociálních konzultací na jediném čísle, pojištěnému i všem jeho blízkým poradí kdykoli s mnoha různými dotazy. Navíc je neocenitelnou pomocí také v případě vážných pojistných událostí, jako je invalidita, vážné onemocnění, trvalé následky úrazu nebo delší pracovní neschopnost. Odborné konzultace lékařů nebo sociálních pracovníků pomohou překonat těžkosti, které mohou takové události pojištěnému způsobit.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Další možné připojištění

Ošetřování dítěte (denní dávka s plněním od 10. dne).
Dětská invalidita (závislost od II. stupně).

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 8,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

Nezáleží na věku ani příbuzenském vztahu pojištěných osob.

Minimální pojistná částka (Kč) 10.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Dle jednotlivých typů pojištění, nejnižší u základního pojištění.

Maximální pojistná částka (Kč) 25.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

Dle jednotlivých typů pojištění, nejvyšší u pojištění smrti, invalidity, vážných onemocnění. Individuálně možno sjednat i vyšší částky.

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 79,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

U některých pojištění nižší vstupní věk.

Maximální doba trvání (roky) 80,00
Maximální doba trvání - Poznámka

Záleží na vstupním věku pojištěného.

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 20,00

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.