Cestovní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni
Okruh uživatelů

Jednotlivci,dvojice, rodiny s dětmi, cestovní kanceláře i firmy

Distribuční kanály

vlastní prodejní síť UNIQA, externí sítě, bankovní prodej, online

Počet uživatelů 750.000,00
Základní charakteristika

Cestovní pojištění vyřeší všechny pojistné potřeby cestovatele v jedné pojistné smlouvě.
-Cestovní pojištění jednorázové
- platnost až 365 dní
-Cestovní pojištění opakované výjezdy
maximální doba jednoho výjezdu 45 dní
-Cestovní pojištění rámcové smlouvy
specializované řešení pro CK/CA
-řešení pro firmy

Výhody/bonusy

UNIQA kryje covid-19 všude bez připojištění a bez přirážky
Ve standardním cestovním pojištění UNIQA je plně kryto případné onemocnění covidem-19 v jakékoli zemi, která není Ministerstvem zahraničních věcí mezi zakázanými nebo výslovně nedoporučenými (což zpravidla nesouvisí s covidem, ale spíše s nestabilní situací, válečným stavem apod.; https://www.mzv.cz/cestujeme). Klient v UNIQA neplatí za pojistnou ochranu proti covidu-19 žádné přirážky, nemusí se připojistit.

Pojistná ochrana se vztahuje na ošetření, medikaci, testování nemocného, jeho hospitalizaci a případně potřebnou repatriaci domů. Uvízne-li klient kvůli pozitivnímu testu v cizině a musí-li prodloužit pobyt, uhradí mu UNIQA až 2 500 korun denně na ubytování až do celkové výše 30 000 korun z pojištění. Tato ustanovení se ale nevztahují na jeho spolucestující, jdou-li do preventivní karantény. Všem pojištěným osobám (nemocným i v preventivní karanténě) ale UNIQA bezplatně prodlouží sjednané cestovní pojištění až do prvního možného termínu návratu do ČR.
Připojištění storna
Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění, případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Vztahuje se také na prokázané onemocnění covidem-19, které znemožní odjezd. Připojištění storna je nutné si sjednat nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb a kryje vynaložené náklady na cestu až do výše 80 %.

Zimní a nebezpečné sporty
Jede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění UNIQA připojistit zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdování a snowboarding, ale i běh na lyžích, skialpinismus, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat.

Pokud by chtěl zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například skoky na lyžích, mountain boarding nebo lezení v ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů UNIQA.

Konkurenční výhody

obsažené asistenční služby např. repatriace nemocného či ostatků zemřelého do ČR, lékařské převozy, právní pomoc, náklady na hledání a vyproštění pojištěného, předčasný návrat z dovolené, návštěva opatrovníka atd.;
nepřetržitá asistence – 24 hodin denně v provozu s komunikací v českém jazyce;
rozsah platnosti pojištění pro všechna zdravotní zařízení, tedy i soukromá, kterých je v turistických centrech většina.
Pojistitel uhradí náklady na nezbytné hovory na telefonické hovory pojištěné osoby s asistenční společností pojistitele, související s pojistnou událostí z léčebných výloh nebo asistenčních služeb a to až do výše 0,1%
z limitu pojistného plnění na pojištění asistenčních služeb.
Pátrací akce-Všechny tarify UNIQA zahrnují zásah horské služby či zásah vrtulníku i v případě kdy nedojde ke zranění.
Opatrovník-Velmi důležité krytí – ne ve všech zemích jsou k dispozici zdravotní sestry v plné šíři (a to i v zemích kde to nečekáte, např. Řecko, jih Itálie – jen aplikace léků).

Novinky

Asistence při zpoždění / zrušení letu Letíme+
asistenční službu pro získání odškodného za nepravidelnosti v letecké dopravě
vše nonstop 24/7
možnost získání kompenzace až ve výši 16 500 kč

Územní platnost

Evropa

ano

Svět

ano

Pojištěná rizika

Pojištění léčebných výloh

ano

Nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce

ano

Pojištění úrazu

ano

Pojištění zavazadel

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu

ano

Rizikové sporty - možnost připojištění

ano

Pojištění právní ochrany

ano

Pojištění storna zájezdu

ano

Pojištění zásahu horské služby

ano

Pojištění veterinární léčby

ne

Pojištění zpoždění letu

ano

Pojištění únosu letadla

ano

Pojištění nevyužité dovolené

ano

Další možné pojištění - Poznámka

Rozšířené asistenční služby pro Vaše vozidlo AUTO+, zimní sporty, Pojištění přerušení cesty, Opatrovník, Pojištění domácího mazlíčka

Pojištěné osoby

Občané ČR

ano

Cizí státní příslušníci

ano

Maximální věk pojištěného (roky) 99,00
Maximální věk pojištěného - Poznámka

Bez omezení

Možnost sjednání pojištění pro osobu v zahraničí

ano

Doba platnosti pojištění

Minimální délka platnosti pojištění (dny) 1,00
Maximální délka platnosti pojištění (dny) 365,00
Maximální délka platnosti pojištění (dny) - Poznámka

jednorázové pojištění

Slevy

Za sjednání on-line (%) 10,00
Skupinová sleva 50,00

Počátek pojistné smlouvy při sjednání s dálkovým přístupem (on-line)

datem uvedeným v pojistné smlouvě

ano

uzavřením smlouvy

ano

zaplacením pojistného - zadání příkazu k platbě

ano

zaplacením pojistného - připsání pojistného na účet pojišťovny

ne

Možnost platby

v hotovosti

ano

převodem z účtu

ano

platební kartou

ano

převodem z telefonního účtu

ne

Servis

Možnost sjednání na pobočce pojišťovny

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na pobočce cestovní kanceláře

ano

Možnost sjednání v bance - v rámci platební karty

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

nemám dotaz