eAtlantik - služby OCP

Profil

PoskytovatelATLANTIK Finanční trhy
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.atlantik.cz/eatlantik
Základní charakteristika

ATLANTIK Finanční trhy, a.s. je významným obchodníkem s cennými papíry na českém trhu (v roce 2010 byl čtvrtým největším obchodníkem s cennými papíry v ČR). Má přístup na největší akciové trhy v USA a Evropě, na burzy v Maďarsku a Polsku a v dalších více než 100 zemích. Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky a je začleněna ve skupině J&T FINANCE GROUP SE.

Výhody/bonusy

Uživatelsky velmi přívětivá aplikace, která pracuje bez nutnosti instalace - je tedy možné ji využít kdekoliv a kdykoliv, pokud máme připojení na internet. Pro uživatele velmi jednoduchá na ovládání - vychází z intuitivního chování člověka, je velmi bezpečná a stabilní. Přináší možnost nákupu široké škály investičních produktů, počínaje akciemi a konče více než 500 podílovými fondy renomovaných správců. Výhody z pohledu tradingu jsou jistě analytická a makléřská podpora, FX zajištění, osobní makléř či IPO.

Obchodník s cennými papíry

Název společnosti

Atlantik Finanční trhy a.s.

Oprávnění

Licence obchodníka s cennými papíry

Finanční skupina

J&T Finance Group SE

Sídlo společnosti

Pobřežní 14, 186 00 Praha 8

Zastoupení v ČR

Atlantik Finanční trhy a.s. má zastoupení v Praze a Brně, ale díky obchodníkům je schopný pokrýt celou republiku.

Obsluhované burzy

Celý svět

Obchodované finanční nástroje

Akcie, Dluhopisy, Forex, ETF, ETC, Certifikáty, Warranty

Klient

Klient

Nerozhoduje

Otevření účtu

Vyplnění komisionářske smlouvy
Vyplnění investičního dotazníku
VOP (Všeobecné Obchodní Podmínky)
Podepsaný Ceník investičních služeb
Případně podepsaná rámcová smlouva (u úvěrových obchodů)

Minimální částka nutná k otevření účtu (Kč) 0,00

Poplatky za služby

Poplatky za otevření účtu (Kč) 0,00
Měsíční poplatky za vedení účtu (Kč) 0,00
Měsíční poplatky za vedení účtu - Poznámka

v ČR poplatky CDCP
vedení investičních nástrojů Polsko, Maďarsko, Slovensko 0,15% p.a.; Západní Evropa, USA 0,10% p.a.

Poplatek za pokyn fixní (Kč) 0,00
Poplatek za pokyn v % 0,00
Poplatek za obchod fixní (Kč) 100,00
Poplatek za obchod fixní - Poznámka

platí pro internet, pro obchod přes makléře 200 Kč
jde o minimální poplatek, po jeho překročení se účtují procentní částky

Poplatek za obchod v % 0,25
Poplatek za obchod - Poznámka

platí pro internet, pro obchod přes makléře 0,30 %

Výstupní poplatek (zrušení účtu) (Kč) 0,00

Obchodování

Způsob obsluhy účtu

telefonicky, elektronicky

Časová dostupnost služeb

Telefonicky 8:30-17:30, elektronicky 8:30-22:00

Minimální jednotka transakce

1 ks akcie

Rychlost provedení standardní transakce v ČR

30 sekund

Rychlost provedení zahraniční transakce

30 sekund

Četnost operací v rámci dne 500,00
Nadstandardní služby v rámci transakcí

Analytická podpora, makléřska podpora, FX zajištění, osobní makléř, IPO

Pákový efekt

ano

Maximální poměr k vlastnímu kapitálu

7:1

Fixní poplatek za využití pákového efektu (Kč) 0,00
Procentní poplatek za využití pákového efektu (p. a.) v % 9,00
Pravidelná analytická podpora klientů

Týdeník, Měsíčník, Ranní přehled, Shrnutí obchodování v USA, Denní akciový přehled, FX Daily, Makroekonomické zpravodajství z celého světa se zaměřením na střední a východní Evropu,
Podnikové a komparativní analýzy

Statistiky

Počet klientů

19 000 ke 31.12.2013

Roční objem obchodů v ČR - Poznámka

1,9 mld. Kč

Roční objem obchodů celkem - Poznámka

10 mld Kč

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz