Zprávy - Podnikatelé

NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY DLE NOVÉ LEGISLATIVY

Podnikatelé | 23. prosince 2013 - 12:12 | Jana Babůrková, SMARTCompanies.cz

Obecné informace a pravidla, týkající se právnických osob, upravuje od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Konkrétně se společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, evropským společnostem, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a družstvům věnuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veřejné rejstříky právnických i fyzických osob pak upravuje zcela nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Česká spořitelna rozšiřuje internetové bankovnictví BUSINESS 24 Databanking pro podnikatele a f …

Podnikatelé | 6. prosince 2013 - 13:20 | Helena Matuszná, Česká spořitelna

Česká spořitelna rozšířila od 1. prosince 2013 službu BUSINESS 24 Databanking, která je součástí jejího internetového bankovnictví. BUSINESS 24 Databanking nově usnadní práci podnikatelům a firemním klientům a díky spolupráci se společností ALTUS SOFTWARE umožní efektivní obsluhu účtu přímo z prostředí programu ALTUS VARIO. Zásluhou nové funkčnosti není pro zpracování faktur nutné přihlášení do služby BUSINESS 24 Internetbanking. Díky provázanosti na účetní systém klienta je tak BUSINESS 24 Databanking dalším střípkem v mozaice komplexní obsluhy bankovních produktů.

Kdy podřídit zakladatelské dokumenty novému Zákonu o obchodních korporacích?

Podnikatelé | 29. listopadu 2013 - 17:11 | Jana Babůrková, SMARTCompanies.cz

Chystané změny v podobě Zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) s sebou přinášejí mnoho možností a usnadnění při zahájení podnikání a založení nových obchodních společností, po novu obchodních korporací. Mezi ty nejvýraznější a nejpodstatnější patří například snížení základního kapitálu nově založené společnosti s ručením omezeným, který může být pouze ve výši 1 Kč či možnost volit do orgánů společnosti právnické osoby a to jak do statutárních, tak i do kontrolních orgánů. Dalším usnadněním je možnost snížit počet členů dozorčí rady na jednoho, dovolí-li to stanovy společnosti, zrušení povinnosti vytvářet rezervní fond atd.

Kdo se (ne)bude moci stát členem orgánu obchodní korporace po 1. 1. 2014

Podnikatelé | 25. září 2013 - 12:43 | Vilém Dostál, SMARTCompanies.cz

(7. díl seriálu "Zákon o obchodních korporacích") Jak již bylo mnohokráte zmíněno, od 1. 1. 2014 velmi pravděpodobně vstoupí v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, který přinese revoluční změny týkající se již existujících, ale zejména pak nově založených, obchodních společností (korporací). Spolu s tímto Zákonem vstoupí v platnost i nový Občanský zákoník. Vedle již dříve zmíněných změn upravují tyto zákony nově i podmínky pro ty, kteří jsou nebo se budou chtít stát orgány obchodních korporací, tedy přesněji řečeno členy orgánů volených. Kdo se tedy bude moci stát jejich členem?

Peníze, které zlepší lidem život v regionech

Podnikatelé | 13. září 2013 - 12:28 | Zuzana Kalátová, Poštovní spořitelna

Celkem dva miliony korun letos rozdělí ČSOB a Era mezi vybrané projekty neziskových a příspěvkových organizací, ale i obcí. Polovina z celkové částky bude určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní dědictví v daném regionu, druhá pak na projekty přispívající rozvoji společenského života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury. Maximální výše příspěvku na jeden projekt může činit až 70 tisíc korun. Přihlášky do grantového programu pro podporu regionů je nutné odevzdat do 4. října 2013.

O grantový program „NASTARTUJTE SE“ je mezi mladými podnikateli velký zájem, uzávěrka je 30. …

Podnikatelé | 11. září 2013 - 9:30 | Komerční banka

Pro jednodušší start podnikání rozjela Komerční banka spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) grantový program pro mladé a začínající podnikatele „NASTARTUJTE SE“. O grant je velký zájem, což svědčí o tom, že mladí lidé mají nápady i chuť podnikat. KB již delší dobu spolupracuje s AMSP ČR na projektu Svou cestou – Young Business, jehož cílem je právě podpořit a inspirovat mladé lidi k podnikání.

Celkem 36 % českých podnikatelů neplánuje v horizontu jednoho roku investovat do rozvoje vlastn …

Podnikatelé | 20. srpna 2013 - 11:55 | Michal Pitucha, Sberbank CZ

Počet podnikatelů narostl za letošní 1. pololetí o 12,5 tisíce. Nálada, která mezi nimi panuje, se dá však popsat jako rezignace k vývoji svého oboru. Průzkum Sberbank CZ, který kromě podnikatelů zkoumal i firmy s obratem do 25 milionů korun ročně, přinesl zřetelné známky nekončící ekonomické recese. Více než třetina z dotázaných respondentů uvedla, že neplánuje do konce roku 2013 žádné investice. Jen malá část se chystá využít k investování cizí zdroje, jako je například bankovní úvěr.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Podnikatelé | 15. srpna 2013 - 9:30 | Kateřina Dufková, SMARTCompanies.cz

(6. díl seriálu "Zákon o obchodních korporacích") Stranou Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích (ZOK), které by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2014, zůstává otázka obchodního rejstříku. V původním návrhu ZOK úprava obchodního rejstříku zakotvena byla, nakonec však má být řešena samostatným zákonem.

ČSOB rozdělí 400 000 korun mezi sociální podniky

Podnikatelé | 7. srpna 2013 - 11:37 | Zuzana Kalátová, Poštovní spořitelna

ČSOB vyhlašuje nový grantový program určený na podporu sociálního podnikání. Partnerem při jeho realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. a družstvo invalidů Ergotep. Každý podpořený podnik získá finanční dotaci ve výši až 40 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Uzávěrka pro odevzdání záměrů do grantového programu je 30. září.

Celkem: 81