« Zpět

Ministerstvo financí prosazuje transparentní pravidla pro nominace a odměňování v podnicích s majetkovou účastí státu

| 1. srpna 2014 - 9:14 | Zprávy | Podnikatelé

Ministerstvo financí prosazuje transparentní pravidla nominačního procesu zástupců státu do státních podniků a státem ovládaných obchodních společností. Po důkladné analýze všech relevantních možností se ministerstvo rozhodlo jít cestou usnesení vlády v kombinaci s činností Vládního výboru pro personální nominace. Ministerstvo financí tak plní závazek z koaliční smlouvy a ve svých cílech se shoduje s doporučeními OECD a iniciativy Rekonstrukce státu.

„Cíle, které jsme si v této oblasti stanovili, plníme a hodláme plnit. Všichni nominanti jsou posuzováni vládním personálním výborem, máme usnesení o pravidlech odměňování, které je pro nás závazné. Je to fungující řešení, které se osvědčilo“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.
 
Ministerstvo financí posuzovalo také možnost řešení této problematiky formou zvláštního zákona. Tato varianta však vzhledem k možnosti dosáhnout stanovených cílů již na exekutivní úrovni a vzhledem k problémům, které by s případným řešením formou zákonné úpravy byly spojeny, byla vyhodnocena jako nevhodná.
 
Problémy spojené s řešením formou zákonné úpravy byly shledány zejména v prolínání veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy: právní úpravu orgánů obchodních korporací obsahuje již zákon o obchodních korporacích a úprava dalších podmínek by mohla představovat nevhodné zasahování do soukromoprávní sféry, zvláště v podmínkách, kdy má stát v obchodní korporaci menší než 100% podíl. Problém by představovala také absence jakýchkoliv jiných důsledků spojených s postupem nerespektujícím zákon než důsledků politických. Řešení mimolegislativními prostředky připouští také OECD.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.