« Zpět

Index očekávání firem poskočil na hodnotu 12,4 bodu. Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby poroste

| 21. července 2014 - 10:25 | Zprávy | Podnikatelé

Index očekávání firem na 3. čtvrtletí naznačuje, že se nálada v tuzemských podnicích nadále zlepšuje. Dosáhl hodnoty 12,4, což představuje nárůst o 5,7 bodu oproti předchozímu čtvrtletí. Hodnotu indexu táhne nahoru zejména opětovné zvýšení počtu podnikatelů, kteří očekávají růst poptávky. Přestože stále méně než polovina firem (44 %) předpokládá, že letošní objem investic přesáhne ten loňský, jejich podíl se zvětšuje. Naopak index doplatil na menší snahu podnikatelů rozšiřovat své podnikání. To se chystá udělat 19 % respondentů, což je o 6 % méně než v minulém šetření.

Narůstající optimismus mezi malými a středními podniky dokládá i to, že 73 % z nich vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, což je již o 10 procentních bodů více, než bylo zjištěno v průzkumu ve třetím čtvrtletí minulého roku. A to i navzdory faktu, že dvě třetiny dotazovaných nejsou spokojeny se stávající ekonomickou situací. „Znovu se ukazuje, že ačkoliv prospěch firem je na hospodářství do jisté míry závislý, nelze tento vztah vyjádřit přímou úměrou,“ upozorňuje Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.
 
Výkonného ředitele útvaru Firemního bankovnictví ČSOB Petra Mandu zaujalo, že celkově největší optimismus vyjadřují exportéři a sledované firmy s nejvyšším obratem. „U firem s obratem nad 40 milionů korun dosáhnul index očekávání hodnoty 27,3 bodu, což je proti výsledné hodnotě 12,4 výrazný rozdíl,“ řekl Petr Manda s poznámkou, že v posledním měření se zvýšil optimismus i u firem v rozmezí obratu 3 až 40 milionů Kč.
 
Index vývoje poptávky nyní dosáhl nejvíce bodů v celém sledovaném období (tzn. od léta 2013). Co do objemu je nejčastěji očekáván 20% nárůst poptávky, a to u 44 % dotazovaných firem. Výsledky aktuálního výzkumu umožňují také porovnat, jak se lišily odhady poptávky na 1. čtvrtletí roku s realitou. „Minimální rozdíly odhadů a skutečnosti naznačují, že podnikatelé svůj byznys a zákazníky dobře znají a dokážou posoudit jejich budoucí chování,“ uvedl Petr Manda.
 
Investovat více než minulý rok se chystá více než dvě pětiny firem. Navýšení investic v drtivé většině případů nepřesáhne 20 %. Naopak téměř polovina plánuje ve stejné míře objem investic omezit. „Je vidět, že podnikatelé mají chuť svůj byznys dále rozvíjet, ale zatím jsou stále poměrně opatrní. Jedním z důvodů může také být efekt doznívající recese, kdy malé a střední firmy mají stále dostatek nevyužitých kapacit a zatím tedy nemají důvod je rozšiřovat,“ domnívá se Petr Manda.
 
Konzervativní přístup se odráží i ve změnách, které podnikatelé plánují. Zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu chce celých 69 %, naopak jen 19 % hodlá do svého podnikání výrazněji investovat. Pozitivní zprávou ovšem je, že jen minimum dotázaných (8 %) se chystá svou firmu zavřít, prodat, nebo omezit její činnost.
 
Průzkum Index očekávání firem probíhal mezi 500 středními a malými společnostmi napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem může teoreticky nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a plánované úrovně podnikání.
 
Celý článek včetně grafů naleznete zde.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.