Zprávy - Podnikatelé

81 procent drobných podnikatelů je spokojeno, mohou si plnit své sny

Podnikatelé | 27. března 2014 - 13:34 | Raiffeisenbank

Aktuální výzkum Raiffeisenbank ukázal, že negativní pocity ze svého podnikání má pouze 19 procent majitelů živností. Naopak čtyřem pětinám podnikání přináší více radostí než starostí a pomáhá jim plnit si své sny. Polovina živností vzniká z nutnosti řešit složitou životní situaci, vznik druhé poloviny motivuje touha po samostatnosti a seberealizaci. Největším problémem pro všechny je složitost a proměnlivost podnikatelského prostředí, naopak nedostupnost bankovních úvěrů uvádí jen velmi malá část oslovených podnikatelů.

Z čeho mají největší strach podnikatelé ve světě a v České republice? …

Podnikatelé | 24. února 2014 - 17:33 | Václav Bálek, Allianz pojišťovna

Přerušení provozu a dodavatelského řetězce, přírodní katastrofy, nebo požár a výbuch – to je trojice top rizik pro firmy a podnikatele v roce 2014. Vyplynulo to již z pořadí třetí studie Allianz o globálních rizicích, do které se zapojilo 400 odborníků Allianz na firemní pojištění z 33 zemí světa. V aktuálním rizikovém žebříčku se výrazně směrem nahoru posunula dvě dosud opomíjená – kybernetické riziko a ztráta reputace. Studie také upozornila na stále složitější a vzájemně propojená rizika – obchodní, právní, regulatorní, ale i technologická, k jejichž eliminaci bude potřeba silnější vnitřní kontrola ve firmách a komplexní přístup k řízení rizik ze strany manažerů podniků.

UniCredit Foundation podporuje sociální podnikání v České republice a na Slovensku

Podnikatelé | 5. února 2014 - 12:27 | UniCredit Bank

Nadace VIA spolu se slovenskou Nadací Provida odstartovala nové programy „Lepší byznys“ a „Môžu ryby lietať?“, které pomohou vybraným organizacím rozvinout anebo výrazně inovovat jejich podnikatelské aktivity v České republice i na Slovensku. Mezi podpořené subjekty v České republice patří například cestovní kancelář pro bezbariérové cestování nebo jídelna, o jejíž provoz se starají ženy, které přišly o střechu nad hlavou. Na Slovensku zaujal hodnotící komisi například projekt pexesa pro nevidomé, mobilní zařízení pro neslyšící a projekty zaměřené na ochranu životního prostředí od ekofarem přes poradenství pro chytrou energetiku až po výrobu uměleckého designu z recyklovaných materiálů. Díky finanční podpoře UniCredit Foundation a grantového programu realizovaného prostřednictvím Nadace VIA v České republice a Nadace PROVIDA na Slovensku se podařilo spojit principy filantropie a podnikání v podpoře společensky prospěšných podniků.

Novinky pro firmy a podnikatele: mobilní terminál a čtečka čipových karet do USB

Podnikatelé | 3. února 2014 - 12:28 | Pavla Hávová, ČSOB

ČSOB od ledna 2014 nabízí podnikatelům novinku – čtečku čipových karet v podobě USB tokenu. V loňském roce zavedla automatické pokladní trezory a přenosný platební terminál pro obchodníky (mPOS). Všechny inovace zjednodušují a zrychlují styk s bankou a přinášejí klientům pohodlnější způsob práce s penězi. Nově nabízený USB token je plnohodnotnou alternativou ke standardním čtečkám čipových karet pro autentizaci a autorizaci v ČSOB Elektronickém bankovnictví. U čtečky klienti ocení především menší rozměry a rychlejší manipulaci, automatické pokladní trezory umožní snížení nákladů a úsporu času. Mobilní terminál, který ČSOB nabízí jako jediná banka na trhu, nabízí funkce běžné pokladny a zároveň zajišťuje datové spojení se zúčtovací bankou.

IOF: Výhledy pekařů jsou příznivé, očekávají mírný nárůst tržeb

Podnikatelé | 21. ledna 2014 - 11:27 | Pavla Hávová, ČSOB

Prodej základního pečiva trvale klesá, spotřebitelé žádají čerstvost a nakupují menší balení či gramáž. Současně roste odbyt jemného pečiva a zájem o regionální výrobky. Pekaři se shodují na tom, že trh je v současnosti rozmanitý, a očekávají zlepšení své ekonomické situace. To jsou výsledky analýzy pekárenského odvětví v rámci ČSOB Indexu očekávání (malých a středních) firem.

NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY DLE NOVÉ LEGISLATIVY

Podnikatelé | 23. prosince 2013 - 12:12 | Jana Babůrková, SMARTCompanies.cz

Obecné informace a pravidla, týkající se právnických osob, upravuje od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Konkrétně se společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, evropským společnostem, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a družstvům věnuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veřejné rejstříky právnických i fyzických osob pak upravuje zcela nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Česká spořitelna rozšiřuje internetové bankovnictví BUSINESS 24 Databanking pro podnikatele a f …

Podnikatelé | 6. prosince 2013 - 13:20 | Helena Matuszná, Česká spořitelna

Česká spořitelna rozšířila od 1. prosince 2013 službu BUSINESS 24 Databanking, která je součástí jejího internetového bankovnictví. BUSINESS 24 Databanking nově usnadní práci podnikatelům a firemním klientům a díky spolupráci se společností ALTUS SOFTWARE umožní efektivní obsluhu účtu přímo z prostředí programu ALTUS VARIO. Zásluhou nové funkčnosti není pro zpracování faktur nutné přihlášení do služby BUSINESS 24 Internetbanking. Díky provázanosti na účetní systém klienta je tak BUSINESS 24 Databanking dalším střípkem v mozaice komplexní obsluhy bankovních produktů.

Kdy podřídit zakladatelské dokumenty novému Zákonu o obchodních korporacích?

Podnikatelé | 29. listopadu 2013 - 17:11 | Jana Babůrková, SMARTCompanies.cz

Chystané změny v podobě Zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a nového Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) s sebou přinášejí mnoho možností a usnadnění při zahájení podnikání a založení nových obchodních společností, po novu obchodních korporací. Mezi ty nejvýraznější a nejpodstatnější patří například snížení základního kapitálu nově založené společnosti s ručením omezeným, který může být pouze ve výši 1 Kč či možnost volit do orgánů společnosti právnické osoby a to jak do statutárních, tak i do kontrolních orgánů. Dalším usnadněním je možnost snížit počet členů dozorčí rady na jednoho, dovolí-li to stanovy společnosti, zrušení povinnosti vytvářet rezervní fond atd.

Kdo se (ne)bude moci stát členem orgánu obchodní korporace po 1. 1. 2014

Podnikatelé | 25. září 2013 - 12:43 | Vilém Dostál, SMARTCompanies.cz

(7. díl seriálu "Zákon o obchodních korporacích") Jak již bylo mnohokráte zmíněno, od 1. 1. 2014 velmi pravděpodobně vstoupí v platnost nový Zákon o obchodních korporacích, který přinese revoluční změny týkající se již existujících, ale zejména pak nově založených, obchodních společností (korporací). Spolu s tímto Zákonem vstoupí v platnost i nový Občanský zákoník. Vedle již dříve zmíněných změn upravují tyto zákony nově i podmínky pro ty, kteří jsou nebo se budou chtít stát orgány obchodních korporací, tedy přesněji řečeno členy orgánů volených. Kdo se tedy bude moci stát jejich členem?

Celkem: 104