« Zpět

UniCredit Foundation podporuje sociální podnikání v České republice a na Slovensku

| 5. února 2014 - 12:27 | Zprávy | Podnikatelé

Nadace VIA spolu se slovenskou Nadací Provida odstartovala nové programy „Lepší byznys“ a „Môžu ryby lietať?“, které pomohou vybraným organizacím rozvinout anebo výrazně inovovat jejich podnikatelské aktivity v České republice i na Slovensku. Mezi podpořené subjekty v České republice patří například cestovní kancelář pro bezbariérové cestování nebo jídelna, o jejíž provoz se starají ženy, které přišly o střechu nad hlavou. Na Slovensku zaujal hodnotící komisi například projekt pexesa pro nevidomé, mobilní zařízení pro neslyšící a projekty zaměřené na ochranu životního prostředí od ekofarem přes poradenství pro chytrou energetiku až po výrobu uměleckého designu z recyklovaných materiálů. Díky finanční podpoře UniCredit Foundation a grantového programu realizovaného prostřednictvím Nadace VIA v České republice a Nadace PROVIDA na Slovensku se podařilo spojit principy filantropie a podnikání v podpoře společensky prospěšných podniků.

Během loňského podzimu se mohli jednotlivci, neziskové organizace ale i sociální podnikatelé v Česku a na Slovensku přihlásit do grantového programu podpory společensky prospěšného podnikání, který vyhlásily obě nadace – Nadace VIA v České republice a Nadace PROVIDA na Slovensku. Šanci bojovat o finanční podporu až do výšky 12 000 eur, případně 310 000 Kč, tak nyní mají inovativní podnikatelské záměry, které kromě splnění svých obchodních cílů přináší měřitelný sociální dopad a v dlouhodobém horizontu se zaměřují na řešení aktuálních společenských problémů v obou zemích.
 
Český program dostal název „Lepší byznys“ s cílem upozornit na nutnost podpory začínajících sociálních podnikatelů. „Chceme pomoci takovým záměrům, které splňují standardy sociálního podnikání. To mimo jiné znamená, že vznikají a rozvíjejí se na konceptu trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního,“ vysvětluje Kamila Blažková, projektová manažerka Nadace VIA. „Při rozhodování o tom, jaké organizace podpořit, se zohledňovala ale i další kritéria – aktivity a nápady, které budou nejenom úspěšné na trhu a uspějí v konkurenci, ale zároveň pomohou řešit i konkrétní společenský problém.“
 
Hodnotící komise Nadace VIA neměla lehký úkol, protože zájem o účast v českém programu byl velký. Z 69 zájemců vybrala nakonec dvanáct nejlepších. Mezi ty, kteří budou mít šanci svůj byznys nastartovat právě s pomocí „Lepšího byznysu“, patří například společnost, která se rozhodla vyplnit díru na trhu a chce nabízet služby cestovní kanceláře zaměřené na bezbariérové cestování. Program může pomoci také občanskému sdružení, které chce nabídnout pracovní uplatnění ženám bez domova a plánuje otevřít jídelnu, jejíž provoz budou právě tyto ženy zajišťovat. Několik vybraných záměrů se věnuje i tzv. sharing economy, tedy modelu založenému na sdílení, půjčování, pronájmu či výměnách produktů. Jedněmi z nich jsou například družstvo provozující sdílení osobních i užitkových vozidel, či dílna kombinující textilní ateliér a opravnu oděvů s místem pro setkávání, promítání filmů a učení se různých nových dovedností.
 
Do slovenského programu „Môžu ryby lietať?“ pak bylo předloženo 97 projektů, z kterých hodnotící komise Nadace Provida vybrala 16 projektů do dalšího výběrového procesu.
 
„Při hodnocení předložených projektů jsme se soustředili na žadatele, kteří jsou schopní naplnit společensky prospěšný cíl prostřednictvím životaschopného podnikatelského modelu. Chceme pomoci organizacím, které dokážou inovativním a efektivním způsobem propojit filantropii a podnikání. Spojení zdánlivě nespojitelného vyjadřuje už samotný název programu, ve kterém dáváme rybám křídla,“ řekl Peter Meszáros, projektový manažer Nadace Provida.
 
Šest projektů bylo přijatých do tzv. Inkubátoru, který je součástí grantového programu. Nadace poskytne předkladatelům projektů kromě finanční podpory ve výšce 2 000 eur především pomoc v procesu tvorby a dalšího rozvoje jejich podnikatelského záměru. Porotu zaujaly zejména projekty divadelně-krejčířské dílny, unikátního pexesa pro nevidomé, projekt ochrany genofondu ovocných stromů, projekt „Recyklovaný dizajn“, pracovně-integrační dílna a projekt „Pauzička“, jehož cílem je podpořit pohyb dětí ve školách. Na konci programu pak získá nejlepší projekt dotaci 3 000 eur.
 
Hodnotící komise slovenského programu zároveň vybrala 10 nejlepších projektů, které postoupily do druhé fáze programu pod názvem „Investiční grant“, který vyvrcholí v březnu 2014 výběrem 4 nejlepších projektů. Ty budou podpořeny částkou do 12 000 eur. O tuto podporu budou bojovat projekty zaměřené na vývoj mobilních aplikací pro neslyšící, projekty podporující lokální ekonomiku a efektivnější využití místních obnovitelných zdrojů energie, projekty zaměřené na ekologické hospodaření a ochranu životního prostředí, či rozvoj ekologického včelařství.
 
Na výběru jednotlivých projektů se kromě odborníků bude podílet i netradiční skupina hodnotící poroty z řad zaměstnanců UniCredit Bank v České republice a na Slovensku. Ti v rámci svého interního hlasování rozhodnou v březnu 2014 o nejsympatičtějším projektu, který od nadace UniCredit Foundation získá cenu ve výši 125 000 korun v Česku a 5 000 eur na Slovensku.
 
„Naše banka je v České republice i na Slovensku doslova jako doma již více jak sto let a po celou tuto dobu jí byla role mecenáše i filantropa vlastní. Podpora sociální ekonomiky a zejména společensky prospěšného podnikání nám tak v současných podmínkách připadá nejen smysluplná, ale hlavně potřebná. Jsme rádi, že se do jejího rozvoje může zapojit nejen banka a její nadace, ale zejména její zaměstnanci, kteří prostřednictvím interního hlasování rozhodnou o vítězi speciální ceny Your choice, Your project,“ komentuje zapojení banky její tiskový mluvčí Petr Plocek.
 
„Jedním z hlavních cílů UniCredit Foundation v České republice, na Slovensku a ve všech dalších zemích, kde skupina UniCredit působí, je rozvoj udržitelného sociálního podnikání, které přispívá k regionální soudržnosti a rozvoji sociálního kapitálu. Jeho výsledkem budou společensky prospěšné zboží a služby a zvýšená zaměstnanost mezi osobami s vysokým rizikem společenského vyloučení. Navíc předpokládáme, že v rámci neziskového sektoru bude model sociálního podnikání hrát do budoucna ještě větší roli v reakci na různé sociální potřeby v naší společnosti,“ dodává Maurizio Carrara, předseda správní rady UniCredit Foundation.
 
Více informací o programu „Lepší byznys“ a seznam vybraných podnikatelských záměrů najdete na stránkách Nadace VIA. Informace o slovenských projektech, které v rámci otevřené grantové výzvy „Môžu ryby lietať?“ postoupily do užšího výběrového procesu, naleznete na stránkách Nadace PROVIDA.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.