« Zpět

Z čeho mají největší strach podnikatelé ve světě a v České republice? Allianz sestavila Rizikový Barometr – žebříček nejčastějších rizik pro rok 2014.

| 24. února 2014 - 17:33 | Zprávy | Podnikatelé

Přerušení provozu a dodavatelského řetězce, přírodní katastrofy, nebo požár a výbuch – to je trojice top rizik pro firmy a podnikatele v roce 2014. Vyplynulo to již z pořadí třetí studie Allianz o globálních rizicích, do které se zapojilo 400 odborníků Allianz na firemní pojištění z 33 zemí světa. V aktuálním rizikovém žebříčku se výrazně směrem nahoru posunula dvě dosud opomíjená – kybernetické riziko a ztráta reputace. Studie také upozornila na stále složitější a vzájemně propojená rizika – obchodní, právní, regulatorní, ale i technologická, k jejichž eliminaci bude potřeba silnější vnitřní kontrola ve firmách a komplexní přístup k řízení rizik ze strany manažerů podniků.

„Rok 2014 bude klíčovým rokem pro firmy z pohledu hrozby počtu nově vznikajících nebezpečí,“ vysvětluje Axel Theis, generální ředitel společnosti Allianz Global Corporate & Speciality SE (AGCS), které je kompetenčním centrem pro firemní a průmyslové pojištění. "Identifikace dopadů vzájemné propojenosti mezi různými nebezpečími je hlavní prioritou pro manažery rizik. Současné plány kontinuity provozu musí být připraveny na řadu rizikových scénářů, včetně hrozby dominového efektu. Není výjimkou, kdy přírodní katastrofa má za následek přerušení provozu, k tomu se přidá výpadek proudu s následným selháním IT systémů a mohou přijít další nepředvídatelná nebezpečí, jako jsou bankrot dodavatele, občanské nepokoje a další“, doplňuje Theis. Dodavatelské řetězce jsou v dnešním globálním stále složitější. "Proto je plánování kontinuity podnikání klíčové a mělo by být nedílnou součástí strategie každé společnosti,“ uvádí Paul Carter, ředitel Risk consultingu AGCS.
 
Rizikový Barometr Allianz pro rok 2014 také zjistil, která dvě rizika generují nejvyšší ztráty – jsou to přírodní katastrofy a přerušení provozu a dodavatelských řetězců. Za přírodní katastrofy pojišťovny loni vyplatily více než 38 miliard dolarů a rok před tím to bylo v důsledku sezony hurikánů dokonce 75 miliard dolarů. Druhé nebezpečí – přerušení provozu - pak tvoří v jednotlivých zemích 50 - 70 procent všech pojištěných ztrát, které také ročně dosahují miliard dolarů. V loňském roce to bylo 26 miliard dolarů, které za tato rizika vyplatily pojišťovny. I nadále zmíněná dvojice představuje hrozbu číslo jedna pro podniky po celém světě.
 
Jak to vidí čeští podnikatelé?
Také pro české podnikatele je požár stálou hrozbou jak pro škody na majetku, tak z přerušení provozu. „Počty těchto událostí i objem škod se v poslední době nezanedbatelně zvýšily. I nadále je patrný vliv nízkých investic do obnovy technologií a často i omezené prostředky na údržbu, které tuzemské firmy při neustálém tlaku na snižování nákladů mají k dispozici,“ rekapituluje příčiny současného stavu ředitel úseku průmyslového pojištění Allianz Václav Bohdanecký. „Zároveň nemohu nezmínit, že loňské povodně opět potvrdily, jak důležitá je ochrana proti důsledkům přírodních rizik.“
 
Zatímco přerušení provozu zůstává největší hrozbou pro velké podniky, středně velké společnosti mají tendenci se více zajímat o požár a výbuch, ale kromě toho je „trápí“ vliv úsporných opatření a dostupnost úvěrů. Podniky se bez ohledu na velikost také více než kdykoliv před tím zajímají o počítačovou kriminalitu a riziko ztráty dobré pověsti. Podle dotazovaných odborníků se meziročně téměř zdvojnásobil počet firem, které si připouštějí ohrožení kybernetickými riziky – stoupl z loňských 8 % na letošních 15 % a u ztráty dobré pověsti pak z 6 % na 10 %.
 
Ukazuje se, že uprostřed rostoucí počítačové kriminality jen samotné IT zabezpečení nestačí. Pro prevenci je zcela zásadní vytvoření komplexního souboru zásad a postupů zabezpečení sítí a informačních technologií a jejich podpora ze strany vedení firem.  Rovněž je třeba, aby tato opatření byla řádně prováděna, testována a také pravidelně aktualizována. Ani poté firmy nebudou mít stoprocentní jistotu zabezpečení své IT infrastruktury, nikdy nelze zcela eliminovat selhání vnitřních procesů nebo externí kybernetické útoky, které vedou k přerušení sítě nebo dokonce ztrátě dat. Každý podnik má nyní šanci se rozhodnout, zda si může dovolit nést toto riziko sám, nebo je přenést na pojištění kybernetických rizik.
 
Z rizikového žebříčku jsou patrné i regionální rozdíly v oceňování podnikatelských rizik.
V Evropě například Barometr ukazuje, že společnosti se s ohledem na lepší výhled budoucnosti Eurozóny cítí dnes mnohem jistější než před 12 měsíci. Nicméně řada zemí a jejich firem se stále obává dopadu úsporných programů, například pro Španělsko a Portugalsko je to nyní nejvyšší riziko. Ztráta pověsti nebo hodnoty značky je zase nejsilnější na americkém kontinentu, naopak v Asii a Tichomoří se nyní stále více zabývají nedostatkem talentovaných odborníků, regulačními změnami a přísnějšími právními předpisy, které se dotýkají znečišťování životního prostředí.
 
Rozdíly panují i napříč sektory – například stavebnictví nejvíce trápí dopady přírodních katastrof nebo přerušení provozu a je také jediným odvětvím, které mezi pěti největšími riziky jmenuje obavu z dostupnosti úvěrů. V odvětví zpracovatelského průmyslu 60 % firem označilo velké obavy z problémů v dodavatelsko-odběratelských vztazích, na druhém místě jsou legislativní změny a na třetím jsou výpadky energií. Pro sektor dopravy, zejména pak lodní, jsou hrozbou kromě přírodních katastrof také krádeže a podvody. Letecká se zase potýká s nebezpečím počítačového útoku, který by mohl mít dalekosáhlé následky, pokud by zasáhl propojený svět rezervačních systémů a klientských dat. Kybernetická rizika nedají spát také sektoru finančních služeb. Přesto jejich podnikání ještě více ohrožují regulační změny a s nimi související zásahy v oblasti dohledu nad tímto sektorem po celém světě, které ve značné míře podnítila finanční krize.
 
Pokud vás zajímají detailnější informace, můžete je nalézt v dokumentu Studie Allianz: Barometr podnikatelských rizik ZDE. Na stránkách www.allianzfoto.cz najdete i loňskou a studii včetně grafiky.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.