« Zpět

81 procent drobných podnikatelů je spokojeno, mohou si plnit své sny

| 27. března 2014 - 13:34 | Zprávy | Podnikatelé

Aktuální výzkum Raiffeisenbank ukázal, že negativní pocity ze svého podnikání má pouze 19 procent majitelů živností. Naopak čtyřem pětinám podnikání přináší více radostí než starostí a pomáhá jim plnit si své sny. Polovina živností vzniká z nutnosti řešit složitou životní situaci, vznik druhé poloviny motivuje touha po samostatnosti a seberealizaci. Největším problémem pro všechny je složitost a proměnlivost podnikatelského prostředí, naopak nedostupnost bankovních úvěrů uvádí jen velmi malá část oslovených podnikatelů.

Z výzkumu vyplývá, že obyvatele České republiky vedou k založení vlastní firmy dva hlavní důvody. Ve 44 % případů jsou to inspirativní motivy jako touha po nezávislosti, samostatnosti a seberealizaci. Druhá skupina podnikatelů (48 %) tak řeší složité životní situace jako například ztrátu zaměstnání.
 
Ve zbylých 8 % případů vedla k založení živnosti náhoda či zvědavost, u některých je podnikání rodinnou tradicí, která jim tuto dráhu předurčila. „Ať už má samostatné podnikání jakékoliv příčiny, vede tento krok u 81 % k životní spokojenosti a k naplnění snů o nezávislosti, cestování, rozvíjení zájmů či hmotném zajištění sebe a své rodiny,“ říká produktový manažer Raiffeisenbank Jan Figlovský.
 
Raiffeisenbank na začátku letošního roku spustila úspěšný účet eKonto ŽIVNOST, který je na českém trhu unikátní v tom, že k podnikatelskému účtu s neomezeným počtem domácích transakcí zdarma či neomezeným počtem výběrů z bankomatů všech bank v ČR i v zahraničí získají živnostníci navíc zdarma i osobní účet. Podnikatelé tak jednoduše oddělí své osobní i firemní finance bez zbytečných nákladů a navíc získají pohodlný přístup k podnikatelským úvěrům.
 
Z výzkumu rovněž vyplynulo, že podnikatelé se setkávají s řadou překážek. Tou největší je složitost a proměnlivost podnikatelského prostředí. Téměř dvě třetiny respondentů trápí nestálost a komplikovanost legislativy. Ve své praxi se musí potýkat s řadou zbytečných administrativních překážek a bariér. Sdružení podnikatelů a živnostníků v rámci expertní skupiny Ministerstva obchodu a průmyslu jich identifikovalo 145, z nichž 32 již bylo odstraněno a legislativně vyřešeno. 
 
Další zdroj problémů v podnikání představuje nekorektní chování lidí, s nimiž podnikatelé přichází do styku, a to v rovině mezilidských vztahů i platební morálky. To se týká nejen obchodních partnerů či zákazníků, ale i vlastních zaměstnanců. Ty spolu s vlastními rozhodnutími a chybami vidí jako příčinu komplikací 30 % dotázaných. Malou dostupnost bankovních úvěrů jednoznačně uvádí jen 9 % oslovených podnikatelů. „Tento výsledek potvrzuje skutečnost, že banky žadatelům o úvěr z řad drobných podnikatelů vychází vstříc,“ dodává produktový manažer Raiffeisenbank Jan Figlovský.
 
A co by podnikání usnadnilo? Oslovení účastníci výzkumu by uvítali snížení daní a jiných poplatků, případně daňová zvýhodnění a úlevy. Mezi další faktory s pozitivním dopadem na rozvoj podnikání zařadilo 36 % respondentů otevřený trh EU a 31 % příznivé legislativní změny. „Vítáme všechny změny, které vylepšují podnikatelské prostředí, jako například směrnici EU o povinnosti odvádět DPH jen ze zaplacených faktur nebo povinnost úhrady faktury nejpozději do 30 dnů s hrozbou vysokých sankcí,” říká Bedřich Danda, předseda SPŽ ČR.
 
Výzkum také ukázal, že pouze čtvrtina oslovených podnikatelů uvažuje v blízké budoucnosti podnikání ukončit. Ostatní směřují k udržení své pozice na trhu (43 %), nebo plánují svůj podnik rozšiřovat (29 %). 
 
Výzkum exkluzivně pro Raiffeisenbank realizovala agentura STEM/MARK na přelomu ledna a února 2014. Osloveno bylo celkem 303 malých a středních podnikatelů a OSVČ s obratem do 2 500 000 Kč ročně. Prostřednictvím telefonických rozhovorů byli ve stejné míře osloveni podnikatelé z větších měst i menších obcí napříč celou ČR.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.