Zprávy - Leasing

2010 - UniCredit Leasing posílil svou pozici největší leasingové společnosti v ČR

Leasing | 11. března 2011 - 10:37 | UniCredit Leasing CZ,

Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., zvýšila v roce 2010 objem financované hodnoty na 8,5 miliardy Kč, což v porovnání s předchozím obdobím znamená nárůst o 8,8 %. Téměř desetinový nárůst financování znamená prakticky dvojnásobně lepší výsledek, než je hodnota vykazovaná Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) za celý trh, což vedlo k dalšímu posílení UniCredit Leasing na pozici největší společnosti na českém trhu. Dynamicky, a to o více než pětinu na 22.054, stoupl počet nově uzavřených smluv na financování.

ČSOB Pojišťovna vyplatila loni klientům přes pět miliard korun

Leasing | 2. března 2011 - 9:57 | mešec.cz

Více než pět miliard korun vyplatila v loňském roce ČSOB Pojišťovna svým klientům na plněních za pojistné události ze sjednaných pojištění. Téměř 3,2 miliardy korun přitom získali klienti za životní pojištění, v neživotním pojištění uhradila za škody na majetku a další pojistné události ČSOB Pojišťovna 2,1 miliardy korun. 

Je leasing na ústupu?

Leasing | 1. března 2011 - 10:23 | Finance.cz, finance.cz

Nový zákon o spotřebitelském úvěru platný od začátku roku začíná mít reálné dopady i v oblasti leasingu pro soukromé osoby. Tři ze čtyř největších leasingovek už jej přestaly nabízet. V nabídce drží leasing stále společnost Škofin, i když je ve vyčkávací pozici, jak se situace dále vyvine. Cílem nového zákona je posílení práv spotřebitelů, a tím i zvýšení jejich ochrany. Nově například rozšiřuje informační povinnosti poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů vůči spotřebiteli, zpřísňuje podmínky podnikání a v neposlední řadě zavádí poměrně přísné sankční mechanismy.

Nulové navýšení leasingu komunální techniky značky Kubota

Leasing | 25. února 2011 - 10:08 | ČSOB Leasing

Společnosti ČSOB Leasing a importér zemědělských a komunálních stojů Bonas Milevsko představily nový společný produkt v rámci značkového financování Kubota Finance. Jedná se o nulové navýšení leasingu komunální techniky značky Kubota. Produkty Kubota Finance jsou dostupné v celé síti autorizovaných prodejců společnosti Bonas a umožňují pořízení nového traktoru širokému spektru zákazníků z řad zemědělců i komunální sféry.

Výsledky ČLFA za rok 2010

Leasing | 11. února 2011 - 9:25 | Česká leasingová a finanční asociace

Česká leasingová a finanční asociace dnes zveřejnila výsledky za rok 2010. Oživení ekonomiky vedlo k růstu poptávky u většiny nebankovních finančních produktů. Leasing movitých věcí zaznamenal nárůst o 4,8 %, úvěry pro podnikatele o 1,1 %, factoring o 12,2 %. V roce 2010 stále přetrvával pomalý růst investic a výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 % proti dvoucifernému nárůstu u průmyslu.

Rok 2010 byl pro Raiffeisen – Leasing úspěšný

Leasing | 8. února 2011 - 9:01 | Raiffeisen – Leasing

Společnost Raiffeisen – Leasing (RLCZ) se dle žebříčků sestavených Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) pro rok 2010 stala leadrem trhu v objemu vstupního dluhu v leasingu movitých věcí. Výborné obchodní výsledky společnost vykazuje i v dalších sledovaných ukazatelích – nárůst zaznamenala v objemu nově uzavřených obchodů. 

ČSOB Leasing nově nabízí značkové financování Kia Finance

Leasing | 27. ledna 2011 - 10:37 | ČSOB Leasing

Společnost ČSOB Leasing se v lednu letošního roku stala oficiálním partnerem společnosti Kia Motors a bude nově nabízet značkové financování pod názvem Kia Finance. Zájemcům o vozy značky Kia bude ČSOB Leasing nabízet plnou produktovou škálu včetně pojištění. 

Leasing v Čechách nekončí

Leasing | 18. ledna 2011 - 9:59 | Raiffeisen – Leasing

Ačkoli mnohé leasingové společnosti kvůli novele zákona o spotřebitelském úvěru, která vstoupila v platnost 1. ledna 2011, přestávají poskytovat finanční leasing pro fyzické osoby, společnost Raiffeisen – Leasing (RLCZ) tento finanční produkt ve své nabídce zachovává. Novela zákona o spotřebitelském úvěru upravuje některé podmínky financování, které je poskytováno fyzickým osobám na částku nepřesahující 1.880.000 Kč. Finanční leasing spadající do tohoto vymezení přizpůsobila společnost Raiffeisen – Leasing tak, aby zcela splňoval požadavky stanovené novelou. Ačkoli se tedy nejedná o úvěr, jsou veškerá práva spotřebitele dodržena v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, a to včetně možnosti bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy o financování do 14 dnů od podpisu a samozřejmě i včetně poskytování veškerých informací stanovených zákonem.

sAutoleasing zpřehledňuje smlouvy a rozšiřuje nabídku služeb

Leasing | 13. ledna 2011 - 10:58 | sAutoleasing

sAutoleasing, dceřiná společnost České spořitelny, přichází na leasingový trh s novinkou, díky které si od nového roku mohou klienti sjednat k úvěrové smlouvě dodatečné služby a produkty spojené s poradenstvím a provozem vozu. Nově si klienti mohou sjednat například různé auto příslušenství, dětské sedačky, sadu dalších pneu, střešní boxy, zabezpečení vozu apod. Zároveň ke každé úvěrové smlouvě klienti získají splátkový kalendář, který jim poskytne informaci, kolik zaplatí v daném kalendářním měsíci, ve kterém by chtěli smlouvu předčasně ukončit.

Celkem: 605