« Zpět

2010 - UniCredit Leasing posílil svou pozici největší leasingové společnosti v ČR

| 11. března 2011 - 11:37 | Zprávy | Leasing

Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., zvýšila v roce 2010 objem financované hodnoty na 8,5 miliardy Kč, což v porovnání s předchozím obdobím znamená nárůst o 8,8 %. Téměř desetinový nárůst financování znamená prakticky dvojnásobně lepší výsledek, než je hodnota vykazovaná Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) za celý trh, což vedlo k dalšímu posílení UniCredit Leasing na pozici největší společnosti na českém trhu. Dynamicky, a to o více než pětinu na 22.054, stoupl počet nově uzavřených smluv na financování.

Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., zvýšila v roce 2010 objem financované hodnoty na 8,5 miliardy Kč, což v porovnání s předchozím obdobím znamená nárůst o 8,8 %. Téměř desetinový nárůst financování znamená prakticky dvojnásobně lepší výsledek, než je hodnota vykazovaná Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) za celý trh, což vedlo k dalšímu posílení UniCredit Leasing na pozici největší společnosti na českém trhu. Dynamicky, a to o více než pětinu na 22.054, stoupl počet nově uzavřených smluv na financování.
• UniCredit Leasing poskytl v roce 2010 financování v objemu více než 8,5 miliardy Kč (nárůst o 8,8 % v porovnání s rokem 2009)

• K poslednímu dni loňského roku spravoval UniCredit Leasing majetek v celkové zůstatkové hodnotě po odpisech ve výši ca 22 mld. Kč. Celkový počet aktivních smluv ke konci roku dosáhl 70.478 kusů.

• UniCredit Leasing slaví v letošním roce 20. výročí úspěšného působení na českém leasingovém trhu

„Po období útlumu se leasingové a nebankovní financování opět probouzí k životu. Výrazné oživení jsme dosáhli zejména u osobních automobilů nebo IT a komunikační techniky. Do letošního roku, kdy UniCredit Leasing oslaví 20 let úspěšného působení v České republice, vstupujeme s cílem dále posílit naši pozici na trhu a ještě více aktivovat cross-selling skupiny UniCredit v ČR,“ uvedl Jaroslav Jaroměřský, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Leasing.

V roce 2010 zaznamenala společnost UniCredit Leasing zřetelný odklon od klasických leasingových produktů směrem k úvěrovým měřeno financovanou hodnotou. Podíl finančního a operativního leasingu na celkovém financování klesl na necelou polovinu (finanční leasing – 40 %; operativní leasing – 8 %), úvěrové produkty naopak stouply na více než 52 % (spotřebitelské úvěry – 12 %; úvěry pro podnikatele – 40 %). „Ve větších preferencích klasických úvěrových produktů hraje u našich klientů klíčovou roli několik faktorů. Jednak jsme klientům v minulém roce nabídli atraktivní úvěry, jako například financování s podporou EIB nebo CreditAgro Sezónní splátky, větší vliv při rozhodování měly i účetní a daňové aspekty,“ poznamenal Jaroslav Jaroměřský.

Tradičně nejsilnější komoditou jsou osobní automobily, které byly předmětem financování u 17.547 smluv. Vyjádřeno pořizovacími cenami šlo o 4,4 miliardy Kč, tedy o více než polovinu z celkového objemu financování. Klienti UniCredit Leasing si vybírali především vozy značky Renault a Škoda. Největší nárůst, o necelých 90 %, zaznamenal objem nových obchodů v segmentu IT, kancelářská a komunikační technika. Nepříznivý vývoj však stále zůstává v případě strojního zařízení, kde financování v roce 2010 kleslo obdobně jako v roce 2009 (cca o čtvrtinu) na 1,4 miliardy Kč.

Od vzniku společnosti do konce minulého roku, tedy během své 20leté historie, činil objem poskytnutého financování UniCredit Leasing téměř 142 miliardy Kč a počet uzavřených smluv dosáhl hranice 372 tisíc. Počet financovaných automobilů s hmotností do 3,5 t v tomto období překročil 300 tisíc kusů. Nejdražším financovaným osobním automobilem bylo Ferrari Enzo v hodnotě 22 milionů Kč.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.