Fórum Zlaté koruny - Konkurenceschopnost

Celý záznam


Moderátor

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Přivítání ředitele Zlaté koruny Dr. Pavla Doležala

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o


Kde jsme? Srovnání se světem

Mgr. David Marek, Ph.D. - hlavní ekonom Deloitte

Vystudoval  Fakultu sociálních věd UK. V současné době pracuje ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele v oddělení Finančního poradenství. Věnuje se klientským službám v oblastech využívajících ekonomické analýzy. Dříve působil jako ekonom v České národní bance, České spořitelně a na pozici hlavního ekonoma a člena představenstva ve společnosti Patria Finance. Je členem České společnosti ekonomické, vědecké rady České bankovní asociace a poradcem Hospodářské komory České republiky.


Co brání České republice v tom, aby byla ekonomickým tygrem?

Ing. Andrej Babiš - 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Absolvoval obchodní fakultu VŠE v Praze, směr zahraniční obchod.  Pracoval v PZO Chemapol Bratislava a poté do  PZO Petrimex. V roce 1993 založil společnost Agrofert a tento holding v současné době zahrnuje dvě stě společností v Česku, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Nizozemsku a Německu. Vlastní vydavatelskou firmu AGF Media a od roku 2013 mediální koncern MAFRA.  V roce 2013 byl zvolen za Hnutí ANO, jehož je předsedou, poslancem Parlamentu ČR. V lednu v roce 2014 byl jmenován ministrem financí a místopředsedou vlády.


Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a klíčová úloha státu

Ing. Jan Mládek, CSc. - ministr průmyslu a obchodu ČR

Vystudoval VŠE v Praze a po absolvování pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV. Od roku 1991 působil na katedře ekonomie Fakulty sociálních věd UK a krátce byl náměstkem federálního ministra hospodářství. Od roku 1998 byl náměstkem místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku, od roku 1999 prvním náměstkem ministra financí. V roce 2005 byl jmenován ministrem zemědělství. V letech 2002 až 2005 byl poslancem PČR. V roce 2014 se stal ministrem průmyslu a obchodu.


DISKUSE s ministry


Zpráva o světovém talentu

Petr Janský, M.Sc., Ph.D. - výzkumník think tanku IDEA při CERGE-EI a ekonom IES FSV UK

Pracuje jako ekonom a výzkumník think tanku IDEA při CERGE-EI. Přednáší ekonomii a hospodářskou politiku na Univerzitě Karlově, kde získal doktorát z ekonomie. Magisterský program ekonomie pro rozvoj absolvoval na Oxfordské univerzitě. Specializuje se na mezinárodní a rozvojovou ekonomii a veřejné finance. Analýzami a doporučeními přispívá k zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí.


Budeme zemí se znalostní ekonomikou?

Ing. Jan Mühlfeit - Chairman Europe, Microsoft Corporation

V roce 1986 ukončil studium na ČVUT v oboru informační technologie a před vstupem do Microsoftu pracoval ve veřejném sektoru jako programátor a správce informačních systémů. Do Microsoftu nastoupil v roce 1993 a v roce 1998 byl jmenován generálním manažerem pro ČR. V roce 2000 se stal regionálním ředitelem Microsoftu pro východní Evropu a v roce 2002 byl povýšen na viceprezidenta. Po 21 letech se rozhodl Microsoft opustit a věnovat se poradenství.


Konkurenceschopnost v kontextu vědy a poznání

Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, PhD, FRSS, FEng - člen vědecké rady VŠE v Praze

Vystudoval ČVUT v Praze a v roce 1968 odešel do zahraničí. Na Cambridžské universitě se jeho výzkum zaměřil na aplikace umělé inteligence nejdříve v medicíně a později v managementu znalostí. Má rozsáhlé zkušenosti s transferem technologií z univerzit do praxe. V Cambridge byl předsedou dvou VC fondů a sám založil spin-off firmu vycházející z výsledků jeho výzkumu. V letech 2010 až 2014 byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a v minulých dvou letech pracoval jako Hlavní vědecký poradce předsedy vlády.


Asijská tygří stopa

Radek Špicar, M. Phil. - viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Je absolventem University of Cambridge a strávil rok na Georgetown University ve Washingtonu jako specialista Fullbrughtovy komise. Pracoval také jako ředitel vnějších vztahů Škoda Auto (Volkswagen Group) a jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku.V současné době zastává pozici výkonného ředitele Aspen Institute Prague. Je rovněž předsedou správní rady UMPRUM – Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.


DISKUSE

Po každém řečnickém příspěvku následuje diskuse.


Jak obstojí Česká republika ve srovnání se světem?

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. - profesor ekonomie, IES FSV UK

Je profesorem firemních financí UK v Praze, kde již od roku 1993 na Fakultě sociální věd jako ředitel buduje přední české univerzitní pracoviště – IES. Současně je předsedou představenstva firmy EEIP, a.s., která je kooperačním partnerem evropských bank v oblasti investičního bankovnictví v ČR. Od roku 1991 působil jako poradce u více než 55 akvizic, privatizací a restrukturalizací ve střední Evropě. Působil rovněž jako poradce USAID, Světové banky a EU ve střední a východní Evropě.


Kam se poděla česká kreativita

Ing. Jaroslav Hanák - prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Absolvoval VŠE v Praze. Působil v manažerských funkcích v dopravních společnostech v Brně a v Prostějově. V současné době je také viceprezidentem sdružení ČESMAD Bohemia a prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. Je viceprezidentem řídící a finanční rady pro osobní dopravu světové organizace silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě a členem dopravního výboru BUSINESSEUROPE v Bruselu. Od roku 2011 stojí v čele Svazu průmyslu a dopravy.


Co bylo před pár lety konkurenční výhodou, dnes nestačí k přežití.

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Absolvent ČVUT, VŠE a PIBS při Manchester Metropolitan University. Zakladatel a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je spolumajitelem a dlouhodobým šéfem skupiny SINDAT, podnikající v oblastech středního průmyslu, nanotechnologií a biomedicíny. Na Vysoké škole finanční a správní vede fakultu ekonomických studií. Autor pěti knih a více jak stovky odborných článků se zaměřením na management a controlling malých a středních firem, člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.


Název příspěvku bude včas upřesněn

Ing. Zbyněk Frolík - generální ředitel a jednatel, LINET, s.r.o.

Vystudoval ČVUT Praha, fakultu elektrotechnickou, obor Technická kybernetika a elektronické počítače. Přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na ČVUT a VŠE v Praze. Firmu LINET, která patří ke čtyřem největším výrobcům nemocničních a pečovatelských lůžek ne světě, založil v roce 1990. Od roku 2004 je členem Akademie podnikatelů a od roku 2008 je členem Předsednictva Rady vlády pro vědu a výzkum.


Finanční produkty pomáhají financovat výrobu a export

Ing. Karel Bureš - generální ředitel České exportní banky

Absolvent strojní fakulty ČVUT (1992), oboru ekonomika a management. Pracoval v několika tuzemských a mezinárodních bankách – ČSOB, Českomoravské záruční a rozvojové bance, BNP – Dresdner Bank Praha a české pobočce HSBC Bank plc, kterou v roce 1997 spoluzakládal. Působil také mimo ČR – mj. v roce 2005 založil a do roku 2010 řídil HSBC Bank plc na Slovensku. Členem představenstva ČEB je od ledna 2014, od června 2014 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEB.


2 rovnice, které byste měli znát v 10 minutách

Ing. Aleš Michl - portfoliový stratég Raiffeisenbank, člen Rady ekonomických poradců ministra financí Andreje Babiše

Je absolventem VŠE v Praze, dále studoval na LSE v Londýně a Wharton ve Philadelphii. V minulosti byl aktivní v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Během studií psal pět let pro Hospodářské noviny. Od června 2006 pracuje v týmu Raiffeisenbank, kde je zodpovědný za ekonomickou analýzu, investiční ideje, strategii, kam investovat. Založil think tank www.verejnydluh.cz a projekt www.rozklikava¬cirozpocet.cz. V současnosti je členem Rady ekonomických poradců ministra financí Andreje Babiše.


účast v panelové diskusi

Ing. Jan Procházka - generální ředitel EGAP

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od ukončení studia pracoval ve společnosti CYRRUS a.s., kde zastával funkci hlavního analytika a ředitele pražské pobočky. Byl členem NERVa vedl skupinu pro Klíčové výkonnostní ukazatele státní správy. Působil také v Legislativní radě vlády – komisi RIA a Nezávislé energetické komisi. Je předsedou dozorčí rady státního podniku Budějovický Budvar.


účast v panelové diskusi

Ing. Petr Knapp - člen představenstva a vrchní ředitel ČSOB

Absolvoval VŠE v Praze. Do ČSOB přišel v roce 1979. Od roku 1984 pracoval v Teplotechně Praha. V roce 1991 se vrátil do ČSOB a byl jmenován nejprve ředitelem odboru financování velkých podniků, později ředitelem úvěrového úseku. Od roku 1996 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB. Od května 2014 je vrchním ředitelem odpovědným za oblast Vztahové bankovnictví. Je členem dozorčí rady společností ČSOB Factoring a Patria Finance a členem představenstva Hospodářské komory Hlavního města Prahy.


Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Odborní partneři