Kontokorent

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Poštovní spořitelna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.postovnisporitelna.cz/portal/ucty/kontokorent
Okruh uživatelů

Osoby starší 18 let, které nejpozději v den žádosti o kontokorent mají otevřen Era osobní účet/Era online účet

Distribuční kanály

Pobočková síť, pobočky České pošty, Klientské centrum, online, elektronické bankovnictví, Smartbanking

Základní charakteristika

Povolené přečerpání běžného účtu klienta, díky kterému má klient rezervu pro běžné i nečekané výdaje.

Výhody/bonusy

Finanční rezerva pro běžné i nečekané výdaje.
Jistota, že pravidelné měsíční platby odejdou včas a v plné výši.
Úroky platí pouze z čerpané částky úvěru.

Konkurenční výhody

K Poštovnímu účtu je kontokorent zdarma.

Typ úvěru

revolvingový úvěr

Na co lze úvěr použít

Klient nemusí dokládat, na co peníze použije. Čerpá je na běžné i nečekané výdaje.

Poznámka

více informací na www.postovnisporitelna.cz

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Zajištění lze provádět výhradně formou depozita uloženého po celou dobu trvání úvěru u ČSOB.

Požadované doklady

- Klient PS/ČSOB - 1 doklad totožnosti
- Neklient PS/ČSOB - 2 doklady totožnosti
+ potvrzení zaměstnavatele o prům. výši čistých příjmů za poslední 3 měsíce. Pokud klientovi chodí mzda na účet do ČSOB, není potřeba potvrzení o příjmu dokládat.

Ručení

Není požadováno.

Forma splácení

Splácení probíjá příchozími transakcemi na běžný účet.
Splatit vyčerpanou částku úvěru nejméně 1krát v období 6 měsíců, resp. nejpozději do 6 měsíců po posledním splacení. Podmínka splacení je splněna, pokud je celá vyčerpaná částka úvěru splacena ke konci kteréhokoli kalendářního dne v tomto období.

Čerpání

Čerpání probíhá prostřednictvím platební karty - platby u obchodníků či výběry z bankomatu, dále prostřednictvím jakékoli platby z běžného účtu (platby přes internet, na pobočce).

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

Při vyřízení na Era finančním centru může klient získat Era kontokorent v den podání žádosti, na ostatních obchodních místech vyřídí kontokorent obvykle do 4-10 dnů (pobočky pošty, elektronické bankovnictví, využití infolinky 800 210 210)

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ne

Minimální výše úvěru (Kč) 2.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 250.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Max. do výše dvojnásobku čistého měsíčního příjmu klienta, výše je shodná pro nového i stávajícího klienta.

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 100.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 100.000,00
Minimální doba splatnosti - Poznámka

Kontokorent od Poštovní spořitelny je sjednáván na dobu neurčitou.

Maximální doba splatnosti - Poznámka

Kontokorent od Poštovní spořitelny je sjednáván na dobu neurčitou.

Úročení

Vyhlašovaná úroková sazba.

Minimální úroková sazba (%) 17,90
Minimální úroková sazba - Poznámka

Vzorový příklad pro Kontokorent je uveden na www.postovnisporitelna.cz. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,00
Minimální poplatek (Kč) 0,00
Minimální poplatek - Poznámka

Platí pro kontokorenty sjednané k Poštovnímu účtu.

Maximální poplatek (Kč) 0,00
Maximální poplatek - Poznámka

Platí pro kontokorenty sjednané k Poštovnímu účtu.

Správa úvěru (ročně) (Kč) 0,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

Platí pro kontokorenty sjednané k Poštovnímu účtu.

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 0,00

Modelový příklad

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Když z kontokorentu čerpám 5000 kč na dobu 1 měsíce kolik uroku z této částky 

zaplatím.

Když z kontokorentu cerpam 2000 Kč na dobu 1  měsíce kolik úroků z této částky zaplatim

Kontokorent od Poštovní spořitelny mi pomáhá už přes 3 roky dostát všem závazkům včas, vyhovuje mi, že je potřeba jenom jednou za 6 měsíců ho jakoby splatit a hned další den ho mohu čerpat znovu do plné výše. Sice se už zvedla úroková míra, myslím, že i poplatky, ale pořád je pro mě výhodnější než klasická půjčka nebo jiné produkty. Díky za něj.