X. Fórum Zlaté koruny - Korupce

Pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase

na téma

KORUPCE
jako ekonomický fenomén

14. června 2011, 9:30 hod., TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Oficiální zahájení

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Přivítání ředitele Zlaté koruny

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o.


Protikorupční program vlády a jeho realizace - úvodní slovo

RNDr. Petr Nečas - předseda vlády ČR

V roce 1988 ukončil studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Brně. V letech 1988-1992 působil jako výzkumný pracovník v Tesle Rožnov. V roce 1991 byl zakládajícím členem ODS. Po vzniku samostatné ČR se stal poslancem a mandát obhájil ve všech následujících parlamentních volbách. V letech 1995-1996 zastával funkci prvního náměstka ministra obrany. V letech 2006 -2009 byl místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí v první a druhé vládě Mirka Topolánka. Po volbách v roce 2010 se stal premiérem.


Strategie vlády v boji proti korupci v období let 2011 a 2012

Ing. Viktor Čech - náměstek ministra vnitra pro mezinárodní vztahy a ombudsman Policie ČR

Policie ČR Vystudoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově. V letech 1986 – 1990 byl příslušníkem Československé armády. Od roku 1991 pracuje u Policie ČR. Zastával různé funkce u cizinecké a kriminální policie. V letech 2003 – 2005 byl velitelem kontingentu European Union Police Mission. V roce 2008 se stal vedoucím Národní jednotky EUROPOLU. Od roku 2010 je náměstkem ministra vnitra pro mezinárodní vztahy a od dubna 2011 také ombudsmanem Policie ČR


Byznys versus instituce a korupce

Ing. Jaroslav Hanák - prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Svazu dopravy ČR

Absolvoval VŠE v Praze. Působil v manažerských funkcích v dopravních společnostech v Brně a v Prostějově. V současné době je také viceprezidentem sdružení ČESMAD Bohemia a prezidentem Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska. Je viceprezidentem řídící a finanční rady pro osobní dopravu světové organizace silniční dopravy IRU se sídlem v Ženevě.


Specifikum české korupce jako výrazně ekonomického problému

prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc. - ekonom a prognostik

Ve Státní plánovací komisi dlouhá léta pracoval jako expert, později ředitel investiční expertizy a vedoucí odboru dlouhodobého plánu. Byl poradcem kubánského prezidenta Osvalda Dorticóse Torrada a ministra průmyslu Guevary. V době Pražského jara byl generálním sekretářem Hospodářské rady vlády, poté ředitelem Prognostického ústavu ČSAV. V roce 1989 byl zvolen 1. místopředsedou vlády a předsedou zahraničního výboru Federálního shromáždění. V současné době je ekonomickým poradcem a čestným předsedou ČSSD.


Panelová diskuse

Ing. Stanislav Bernard, Rodinný pivovar Bernard
Eliška Hašek Coolidge
Ing. Richard Motyčka
Ing. Jiří Skuhrovec, 
Ing. Milan Šimáček, EGAP ČR
prof. Jan Švejnar, Ph. D., předseda CERGE-EI a IDEA, profesor Michiganské univerzity


Výsledky dlouhodobé protikorupční strategie vlády USA

Norman L. Eisen - velvyslanec USA v České republice

V roce 1985 získal bakalářský titul na Brown University a v roce 1991 doktorát na právech v Harvardu. Před svým nástupem do státní administrativy byl partnerem ve washingtonské právní kanceláři Zuckerman Spaeder. Založil a téměř dvě desetiletí působil ve firmě Public Client Practise, zastupující vládní subjekty v řadě oblastí. Je spoluzakladatelem organizace Občané pro zodpovědnost a etiku. Od ledna 2009 do ledna 2011 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta pro etiku a vládní reformu. Velvyslancem v ČR je od ledna 2011.


Velká Británie - protikorupční legislativa a proč má smysl?

Sian MacLeod - velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR

Británie a Severního Irska v České republice Vystudovala Královskou hudební akademii v Londýně, ale již 25 let je členkou diplomatického sboru Jejího Veličenstva. Během těchto let byla vyslána do Moskvy (dvakrát), Haagu, Vilniusu, absolvovala stáž na Úřadu vlády a vykonávala funkci ředitelky vládního styčného oddělení Ministerstva zahraničních věcí. Britskou velvyslankyní v Praze je od srpna 2009. Je vdaná, má tři děti.


Principy efektivního snižování korupce

prof. Jan Švejnar, Ph.D. - předseda CERGE-EI a IDEA, Praha, profesor Michiganské univerzity

Vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Od roku 1996 je profesorem na University of Michigan, od roku 2005 zde řídí Centrum pro mezinárodní politiku (Gerald R. Ford School of Public Policy).


Klíčovou konkurenční výhodu země tvoří kvalitní státní správa

Weston Stacey - výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR

Bakalářský titul má z University of the South a titul MBA ze školy Thuderbird. Výkonným ředitelem Americké obchodní komory v České republice je od roku 1996. Předtím pracoval jako novinář ve střední Evropě a v USA ve státě Georgia. V roce 2009 obdržel zvláštní cenu Sdružení pro zahraniční investice (AFI) za přínos k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice a cenu CzechInvestu. Je ženatý a má pět dětí.


Vnímání korupce z hlediska mezinárodního prostředí

Petr Kužel, MBA - prezident Hospodářské komory ČR

Od května 2008 je prezidentem Hospodářské komory ČR, vede Hospodářskou komoru hlavního města Prahy. Byl zvolen členem Zastupitelstva hlavního města Prahy a je členem rady Městské části Praha 13. V období let 2002 - 2008 podnikal v oblast i developerství, realit, pojišťovnictví, cenných papírů, reklamy a poradenství. V květnu 2011 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR na další funkční období.


Panelová diskuse

Ing. Richard Motyčka
Michael L. Smith, Ph.D. SOÚ AV ČR
prof. Ing. Milan Žák, CSc., VŠEM


Fungování politických stran jako zdroj vytváření systémové korupce

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - vedoucí katedry politologie na VŠE v Praze, předsedkyně Akreditační komise

V letech 2003-2006 byla předsedkyní České společnosti pro politické vědy a viceprezidentkou Mezinárodní politologické asociace (IPSA). Předmětem jejího badatelského zájmu jsou zejména přechody k demokracii a konsolidaci demokracie, občanská společnost, komparace politických systémů, korupce a klientelismus. Regionálně se zaměřuje na Evropu, USA a Latinskou Amerikou. Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou řady vědeckých projektů včetně zahraničních.


Majetková přiznání – svlékněte se!

Ing. Miloš Zeman - bývalý premiér české vlády, ekonom a prognostik

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze roku 1969 pracoval jako prognostik. Po roce 1989 byl poslancem Sněmovny národů FS. V roce 1992 vstoupil do ČSSD a po volbách v roce 1996 zastával dva roky funkci předsedy Poslanecké sněmovny. V letech 1998 až 2002 byl předsedou vlády. V letech 1993 až 2001 byl předsedou ČSSD, v roce 2003 se stáhl z politického života. Byl spoluzakladatelem a předsedou Strany práv občanů a nyní je jejím čestným předsedou.


Trendy ve světové i české korupci

David Ondráčka, M.A - ředitel Transparency International ČR

Absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti po předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci a politologie na UK v Praze. V TIC působí od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele. Specializuje se na problematiku politické korupce, střetu zájmů a veřejných zakázek. Jako expert vystoupil na konferencích a odborných školeních v Německu, USA, Belgii, Bulharsku, Gruzii, Arménii, Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu, Mongolsku a přednáší na českých vysokých školách.


Devastující dopad korupce na ekonomiku ČR

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. - předseda správní rady NFPK

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika a teorie pravděpodobnosti. Je také absolventem Bradly University, Peoria v USA, obor finance, kde získal titul MBA. Titul Ph.D. získal na Carnegie Mellon University, Pittsburg v USA. V roce 1995 inicioval založení společnosti RSJ Invest, v níž je největším akcionářem. Současně je jejím ředitelem a předsedou představenstva. Ve společnosti zodpovídá za obchodování na derivátových burzách.


Vnímání korupce v ČR - průzkum o hospodářské kriminalitě se zaměřením na korupci v ČR

Markus Lohmaier - partner oddělení Fraud Investigation & Dispute Services Ernst & Young

Dispute Services Ernst & Zouny Svou kariéru začal jako právník zaměřený na trestní právo. Ve společnosti Ernst & Young je vedoucím skupiny pro vyšetřování podvodů a řešení sporů (FIDS) v České republice, Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Slovinsku, Chorvatsku, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Má značné zkušenosti s forenzním účetnictvím specializujícím se na vyšetřování podvodů a na zavádění preventivních programů ve společnostech různých odvětví.


Panelová diskuse

MUDr. Alena Dernerová, Senát PČR
PhDr. Mgr. Jana Chvalkovská, IES FSV UK
Jaromír Jech, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank
Michael L. Smith, Ph.D., SOÚ AV ČR


Role médií v boji s korupcí - možnosti a rizika

Erik Tabery - šéfredaktor týdeníku Respekt

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK, s redakcí začal spolupracovat v roce 1997 a o dva roky později se stal kmenovým redaktorem Respektu. Píše politické komentáře. Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma Stopparda, byla také nominována na cenu Magnesia Litera) a Hledá se prezident. V roce 2003 obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal Cenu Ferdinanda Peroutky.


Panelová diskuse

PhDr. Jakub Železný, Česká televize
Mgr. Marek Wollner, Česká televize
Erik Best, Fleet Sheet
Mgr. Robert Čásenský, Mladá fronta DNES
Ing. Kateřina Menzelová, Česká pozice


Generální partner

Partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Odborní partneři