Fórum Zlaté koruny Bydlení

  • registrace hostů od 8:30
  • zahájení Fóra 9:00
  • předpokládaný konec 15:00
  • V rámci Fora Zlaté koruny budou odprezentovány výsledky exkluzivního výzkumu agentury IPSOS k tématu bydlení.

Kapacita Fóra je omezená, k přihlášení na Fórum využijte následující formulář zde. Po úspěšné registraci na Fórum obdržíte e-mail s pokyny pro platbu. Účastnický poplatek činí 3 900 Kč.

 

Moderátorka

Michala Hergetová


Úvodní slovo zakladatele a ředitele Zlaté koruny

Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA


Úvod do problematiky bydlení – video příspěvek

Andrej Babiš - předseda vlády České republiky


Sociální a dostupné bydlení v České republice a plánované změny

Klára Dostálová - zastoupení David Koppitz - ministryně pro místní rozvoj - zastoupena náměstkem pro regionálního rozvoje


Příprava stavebního zákona

Vladimír Dlouhý - prezident Hospodářské komory


Budoucnost rekodifikovaného stavebního zákona a reálná šance na změnu

Marcela Pavlová - zastoupena Romanem Vodným - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, sekce výstavby a veřejného investování - zastoupena ředitelem odboru územního plánování


Vybrané ekonomické dopady rekodifikace stavebního zákona

Michal Mejstřík - ekonom, profesor IES FSV UK


DISKUSE


Výsledky exkluzivního výzkumu veřejného mínění na téma bydlení

Michal Straka - Product & Business Development Director výzkumné agentury IPSOS

V případě zájmu o kompletní studii pište, prosím, na adresu: tomas.macku@ipsos.com


Faktory ovlivňující dostupnost bydlení z pohledu Ministerstva financí

Alena Schillerová - ministryně financí


Doporučení ČNB pro poskytování hypotečních úvěrů – reakce na ně a dosavadní realita

Jan Frait - ředitel sekce finanční stability České národní banky


Ekonomická analýza bydlení v České republice a možný vývoj

Lukáš Kovanda - ekonom Czech Fund


Stavební spoření – nezastupitelná role pro lepší bydlení

Jan Jeníček - předseda Asociace Českých stavebních spořitelen


DISKUSE


Proč se v Praze musí stavět

Petr Hána - senior manažer Deloitte


Budoucnost nájemního bydlení v Praze

Martin Vachek - předseda představenstva Asociace developerů


Konec sociálního bydlení v ČR

Jan Sládek - sociolog, proděkan FF UK


Ceny bytů v Praze

Tomáš Pardubický - výkonný ředitel společnosti Finep


Kde a jak bydlet

Ondřej Boháč, zastoupen Tomášem Lapáčkem - ředitel institutu plánování a rozvoje Prahy, zastoupen ředitelem Sekce strategií a politik


Vize bydlení z pohledu dnešních studentů

Adéla Kučerová - studentka doktorksého studia VŠE


DISKUSE


Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Odborní partneři