MŮJ ŽIVOT

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/zivotni-pojisteni
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Možnost sjednání on-line, na pobočkách i prostřednictvím externích partnerů

Základní charakteristika

Široké možnosti pojištění v oblasti závažných onemocnění, poranění a také invalidity.
Oddělení investiční a rizikové složky. Klient si tak nyní může vybrat, zda si sjedná čistě rizikové životní pojištění, nebo v rámci placení pojistného své peníze i zhodnotí prostřednictvím nabízených fondů.
Nákladové zatížení investiční složky bylo navíc výrazně sníženo a v pojištění Můj život tak klienti mohou současně získat i investiční nástroj konkurenceschopný s ostatními investičními produkty na českém trhu.

Výhody/bonusy

NEJŠIRŠÍ POJIŠTĚNÍ INVALIDITY
Nejširší kombinace pojištění pro všechny tři stupně invalidity. Výplata z pojištění invalidity je pevně vázána na státní specifikaci stupňů invalidity - klienti nejsou podrobováni žádným dodatečným prohlídkám.

DVOURYCHLOSTNÍ DIAGNÓZA
Dvourychlostní diagnóza u pojištění závažných onemocnění - klient se na základě své preference sám rozhodne, ve které fázi vybraných závažných onemocnění bude chtít získat pojistné plnění. Výluky se u těchto onemocnění zredukovaly pouze na přímou souvislost s užíváním drog a alkoholu.

POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH PORANĚNÍ
Poskytneme jednorázové pojistné plnění v případě, že klient utrpí závažný úraz. Toto pojištění se přitom vztahuje jak na vyjmenované zlomeniny, amputace či poranění nervové soustavy a vnitřních orgánů, tak také na popáleniny či omrzliny. I tato nebezpečí lze krýt v rámci závažných a méně závažných variant. K výplatě pojistného plnění dochází ihned po stanovení diagnózy lékařem a klientům tak pojištění usnadňuje léčbu a napomáhá předcházet trvalým následkům.

ASISTENCE S PŘESAHEM DO LÁZEŇSTVÍ
V oblasti následné zdravotní péče přináší pojištění Můj život zvlášť cennou službu – u závažných onemocnění získává klient příspěvek na rehabilitaci a pobyt v lázních (vč. garance lůžka), psychologické/psychiatrické konzultace či péči plastického chirurga. K dispozici může mít rovněž druhý lékařský názor. Asistenční služby jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti. Ta nabízí například následnou péči v podobě pobytů v rehabilitačních a lázeňských zařízeních a mnoho dalšího.

Konkurenční výhody

PROGRAM PROTI RAKOVINĚ
V případě operace vyjmenovaných ženských a mužských orgánů v důsledku rakoviny vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky závažných onemocnění. Získané finanční prostředky můžete libovolně využít k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rehabilitační pomůcky apod.

NEPLÁNOVANÝ ADRENALIN
Chystáte se vyrazit za sportem? Každý rok si můžete dvakrát na 14 dní aktivovat navýšené pojistné krytí, které vás ochrání při vybraných extrémních sportech. Jak? Jednoduše pomocí SMS.

Novinky

POJIŠTĚNÍ ASISTOVANÉ REPRODUKCE
Pojištění se vztahuje na první nehrazený pokus z veřejného zdravotního pojištění, na který vyplatíme pojistnou částku 50 000 korun. Sjednat si jej mohou ženy ve věku 15 – 35 let. Je vhodné zejména pro mladé ženy, které již samy uvažují o založení rodiny a pojištění si sjednají jako prevenci před potížemi ve vyšším věku.

ASISTENCE VYŘÍZENÍ POZUSTALOSTI
Služba spočívá v zajištění osobního asistenta, který zařídí veškerou administrativu, kterou je nutné řešit po úmrtí člověka. Navíc je také zajištěna psychologická pomoc v podobě zaplacení konzultace s psychologem.
S čím pomůžeme:
Pomoc s výběrem a kontaktováním pohřební služby
Pomoc s výběrem smutečního obřadu, rakve, urny, parte, hudebního doprovodu, květinové výzdoby a věnců
Návštěvy příslušných úřadů spojené zejména s oznámením úmrtí, odevzdáním dokladů zesnulého
Pomoc s podáním žádosti o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod
Služby (voda, plyn, telefon, …)
Převody majetku
Banky a pojišťovny
Pomoc s výběrem psychologa a sjednání konzultace

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Odstranění výluky na terorismus
Hospitalizace nově s celosvětovou územní platností
Nově nesoběstačnost pro dospělé s plněním rentou na 30 let
Zrušení vysoce rizikové činnosti u všech úrazových rizik pro děti do 17 let

Parametry

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 10,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělé osoby + 8 dospělých nebo dětí (v libovolné kombinaci na úrazové pojištění)

Maximální pojistná částka - Poznámka

není omezena

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, jakožto finanční poradce Generali České Pojišťovny musím uznat, že produkt Můj Život je skutečně velmi kvalitní a dobře se sním pracuje což i mým klientům velmi usnadňuje produktu porozumět a mě dobře poradit a nastavit tak klientovi na míru.

Přeji všem pevné zdraví a také nervy vzhledem k momentální situaci v ČR! A s pozdravem, Vítovec

Toto pojištění je určitě výhodné,chtěla bych se o něm dozvědět více a eventuelně i uzavřít.

Jeví se mi toto pojištění jako komplexní a pro klienta vhodné.

souhlasím s produktem

Nejlepši současny produkt

Životní pojištění zabezpečuje všechna rizika života.

Jsem velmi spokojen se službou Česká pojištovna - zákonné pojištění m.vozidla

a jsem jejím dlouholetým uživatelem.

Flexibilní pojištění pro celou rodinu.

možnost pojištění nádorů existuje ?

Dobrý den,

jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

Dobrý den,

jako součást pojištění Závažných onemocnění ano. Nově je to i ve variantě pojištění Závažných onemocnění dětí.

dobrý produkt

dobrý produkt

Nabizi mnoho dobreho ke zdravi.

Dobrý den, která pojištění dělá doopravdická ČP a která pojiš´tovna zdraví?

Naprosto bezproblémové plnění,