Vital Invest

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKomerční pojišťovna
Okruh uživatelů

Klientům, kteří hledají způsob, jak zhodnotit své peníze a zároveň se zajímají o zajištění pojistné ochrany pro sebe a své nejbližší pro případ nepříznivých životních situací.

Distribuční kanály

Všechny pobočky a obchodní centra KB; distribuční síť MPSS

Základní charakteristika

- Vital Invest je investiční životní pojištění pro případ smrti a dožití, které Vám přináší jedinečnou možnost aktivního zapojení do rozhodování o investování vložených peněz a zároveň garantované zajištění v případě nenadálých životních událostí.
- Sami si volíte vlastní investiční strategie výběrem ze čtyř nabízených fondů (Fond s garantovaným zhodnocením, IKS Dluhopisový PLUS fond, IKS Balancovaný-dynamický fond, IKS Akciový PLUS fond), která nejlépe odpovídá Vašemu očekávání a vztahu k investičnímu riziku; zároveň si můžete zvolit jejich libovolnou kombinaci a optimalizovat tak dosažený výnos; zvolenou strategii je možné v průběhu pojištění kdykoliv změnit. Garantovaná sazba minimálního zhodnocení pro rok 2013 u Fondu s garantovaným zhodnocením činí 2 %.
- Vital Invest Vám ve 4 variantách nabízí různý rozsah pojistné ochrany pro případ smrti, kterým zajistíte sebe a svou rodinu - jednotlivé varianty se liší výší rizikového pojistného, které je použito na krytí tohoto rizika. Vaši jistotu a zabezpečení je možné rozšířit sjednáním komplexního úrazového připojištění až na 1 mil. Kč, které obsahuje krytí následujících rizik:
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu
poškození úrazem
- Jistota pro Vaše blízké = záruka návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje trhu, která je automatickou součástí produktu - nastane-li pojistná událost, bude oprávněným osobám vyplacena pojistná částka pro případ úmrtí ve sjednané výši a dále vyšší z částek - aktuální hodnota vložených prostředků k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné (investovaná část).
- Významnou předností Vitalu Invest je jeho flexibilita, která Vám zajistí přístup k Vašim penězům, kdykoli si budete přát a umožní Vám pružně reagovat na změnu Vašich potřeb a nároků; veškeré změny (s výjimkou převodu prostředků mezi fondy) jsou zdarma, bez dodatečných administrativních nákladů.

Výhody/bonusy

- možnost dosáhnout zajímavého zhodnocení vložených prostředků díky aktivnímu zapojení do rozhodování o jejich investování včetně garantovaného výnosu (2 % pro rok 2013)
- jedinečná pojistná ochrana pro Vás i Vaše nejbližší při nepříznivých životních událostech
- garance návratnosti investice v případě úmrtí
- díky pevné pojistné částce pro případ úmrtí je možné Vital Invest využít pro zajištění úvěru (vinkulovat pojistné plnění ve prospěch věřitele)
- maximální flexibilita: v rámci pojistné smlouvy můžete měnit zaměření produktu - investice versus pojištění
- daňové výhody - při splnění zákonných podmínek si můžete od daňového základu odečíst zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč ročně

Konkurenční výhody

Žádné poplatky za změny, mimořádné výběry a od 4. roku trvání smlouvy za předčasné ukončení smlouvy.

Novinky

Nabídka Zajištěných fondů Certus a Certus 2 v rámci pojištění Vital Invest během upisovacího období 11.2. - 7.5.2013.
Zajištěný fond Certus přináší 100% garanci návratnosti investované částky (po odečtení správních nákladů) a potenciál výnosu až 5% ročně.
Zajištěný fond Certus 2 přináší 90% garanci návratnosti investované částky (po odečtení správních nákladů) a potenciál výnosu až 9,3 % ročně.

Poznámka

Co Vám Vital Invest umožní?
- zhodnotit své úspory pro své střednědobé a dlouhodobé plány
- zajistit se proti nenadálým životním událostem
- průběžně přizpůsobovat smlouvu na Vital Invest změnám ve svém životě
- získat bonus ve formě garance návratnosti investice v případě pojistné události
- využívat daňových výhod, které stát nabízí

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ne

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ne

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Pojištění pro případ poškození úrazem

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

bez omezení

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 94,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

(69 let pro pojištění smrti)

Maximální doba trvání (roky) 99,00
Maximální doba trvání - Poznámka

(pro pojištění smrti do 70 let věku pojištěného)

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

Poznámka

více informací na www.kb-pojistovna.cz

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, mám od 1.7.2020 uzavřené pojištění Vital Invest - investiční. Z osobních důvodů potřbuji předčasně ukončit pojištění a vložené prostředky si vybrat. Je to možné a za jakých podmínek?

Děkuji za odpověď

Milan Novák

Dobrý den, jak jste dopadli s touhle otázkou?
Máme stejný problémy.
Děkuji za odpověď Kmenta