Náš život

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.csobpoj.cz/pojisteni/zivotni-urazove-pojisteni/zivotni-pojisteni-nas-zivot
Okruh uživatelů

Klienti ve věku 0-80 let

Distribuční kanály

Agenti interní a externí distribuce, banka ČSOB, ČSOB Stavební spořitelna, Česká pošta

Počet uživatelů 15.000,00
Základní charakteristika

Náš život je moderní a jednoduché životní pojištění, které si nastavíte tak, aby vám vyhovovalo v každé životní situaci. Dokáže kombinovat výhody rizikového pojištění pro dospělé i děti, investice, daňové výhody i příspěvky zaměstnavatele. Náš život si poskládáte tak, jak potřebujete, aniž by vám někdo diktoval, kolik musíte minimálně platit.

Výhody/bonusy

- Znáte cenu za jednotlivá pojištění a garantujeme ji po sjednanou dobu trvání pojištění
- Riziková varianta zcela bez poplatků
- Sleva za zdravý životní styl (pokud nekouříte, pravidelně sportujete nebo jste dárci krve)
- Dvojnásobné plnění při pojistné události, která vznikla při dopravní nehodě (auto, vlak, autobus, kolo, motorka, letadlo, loď apod.)
- Vysoce kvalitní pojistná ochrana
- Srozumitelné pojistné podmínky bez nesmyslných výluk
- Můžete si navýšit pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu v případě významných životních událostí
- Jednorázově provozované adrenalinové sporty automaticky v ceně pojištění
- Cenové zvýhodnění pro úvěr nebo hypotéku
- Volitelná možnost výhodného investování pouze s jedním vstupním poplatkem
- S investiční složkou lze získat daňovou úlevu až 3 600 Kč ročně a příspěvek zaměstnavatele, který je do limitu 50 000 Kč ročně osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění

Konkurenční výhody

- První místo na trhu v porovnání nákladů Investičních životních pojištění dle ČAP (nejnižší poplatek při investování na trhu, pouze vstupní poplatek 1,5 % u běžného pojistného, mimořádné pojistné je zcela bez poplatku)
- Jednoduché ovládání pojištění přes mobilní aplikaci ČSOB Smart (např. investování do fondů, stahování Daňového potvrzení nebo Rekapitulace produktu)
- Bezplatné asistenční služby pro pomoc při nemoci nebo úrazu – třeba když potřebujete odvézt z nemocnice nebo na kontrolu, dovézt léky nebo nákup, zajistit úklid domácnosti, hlídání dětí nebo péči o domácího mazlíčka včetně úhrady výdajů za veterináře.

Novinky

Celý produkt je novinka

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Pojištění k úvěru
Pojištění na cesty

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 50.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

DO, Hospitalizace, PN: 100 Kč / den

Maximální pojistná částka (Kč) 100.000.000,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 75,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

80 let pro investice

Maximální doba trvání (roky) 85,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 20,00
Další slevy

Sleva za zdravý životní styl 5 %
Obchodní sleva 10 %
B/A skóre - za penetraci skupinových produktů ČSOB skupiny 5 %

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

PřílohaVelikost
10m0318_nas_zivot_-_letak.pdf749.75 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.