Online pojištění podnikání

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelDIRECT pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://pojisteni.direct.cz/pojisteni-podnikani/pribehy/
Okruh uživatelů

Malé a střední podniky, freelanceři

Distribuční kanály

Web, KC, makléři

Základní charakteristika

Pojištění podnikání od Directu je nejsnadnější cesta k bezpečnému pojištění malých a středních podnikatelů. Umí pokrýt všechna důležitá pojistná nebezpečí majetku a odpovědnosti (budovy, zásoby, vybavení, stroje, elektroniku, a to od působení přírodních živlů, přes zloděje a sprejery), stejně jako přerušení provozu.
Budovy lze pojistit až do hodnoty 50 miliónů Kč, zásoby do hodnoty 20 miliónů Kč, vybavení do hodnoty 20 miliónů Kč, odpovědnost za újmu (s příjmy do 100 miliónů Kč) je možné pojistit až do limitu 50 miliónů Kč a přerušení provozu nabízí vyplácení až 10 000 Kč denně.

To vše jednoduše a on-line pro živnostníky a střední firmy s majetkem až 90 milionů (a až 400 mil. Kč s pomocí odborníka).

Výhody/bonusy

JEDNODUCHOST: Pojistné podmínky jsou napsány natolik srozumitelně, že klient od počátku ví, co si pojistil, proč a na jakou výši. Dokonce i platba pojistného je jednoduchá: ve sjednavači stačí odsouhlasit návrh pojistného, do 7 dní zaplatit a hotovo. Pokud podnikatel náhle onemocní a musí zůstat v nemocnici, stačí jen nahlásit přerušení provozu v důsledku hospitalizace, doložit propouštěcí zprávu z nemocnice a Direct má jasno, počet dní vynásobí sjednaným denním limitem a hotovo! Žádné složité dokazování ušlé mzdy, pouze jednoduché počty. Díky tomuto jednoduchému postupu je Direct schopen vyřídit žádost a poslat rychlou finanční injekci v řádu hodin.

BEZPEČNOST: Způsob, jakým si člověk online pojištění podnikání u Directu sjednává, je natolik bezpečný, že se prakticky nedá na nic zapomenout. V Directu se nestane, že až při řešení škody klient nebo zprostředkovatel zjistí, že mu chybí nějaké připojištění. Sjednavač vším srozumitelně provede, sám navrhne varianty pojištění, zároveň ale nebude nutit do žádných povinných kombinací. Není možné na nic zapomenout.

Konkurenční výhody

• Pojištění lze sjednat online a bez papírování do 15 minut.
• Místo kilometrového dotazníku provede zájemce jasnými kroky co, proč a na kolik se pojistit.
• Podnikatel si flexibilně upraví, co a jak chce pojistit a platí jen to, co potřebuje.
• Škody na majetku proplácí Direct v nových cenách, to znamená, že neřeší opotřebení, prostě vyplatí peníze na nové vybavení.
• K pojištění budov jsou asistenční zásahy zdarma.
• Pojištěným podnikatelům zaplatí Direct do čtvrt milionu ukradené věci – a přitom neřeší druh zabezpečení.

Novinky

• Pojištění podnikání má jednodušší výběr podnikatelských oborů, pokryje vyšší pojistné částky i vyšší limity nebezpečí v optimálním poměru ceny a výkonu.
• Zůstává jednoduchost u zabezpečení proti krádeži, kterou nově kryje až do 1 milionu Kč na každém druhu předmětu.
• V rámci pojištění budov jde nově pojistit i samostatný obchodní nebo výrobní prostor.

Poznámka

• Pojištění budov se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné budovy na adrese uvedené ve smlouvě, stejně jako pojištění asistencí.
• Pojištění zásob, strojů, elektroniky a ostatního vybavení se vztahuje na škody vzniklé na území celé ČR a při sjednání není potřeba dokládat jejich seznam.
• Pojištění odpovědnosti platí na území České republiky případně celé Evropy (mimo Ruska).

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Další majetková připojištění

Pojištění skel
Pojištění vandalismu u movitého i nemovitého majetku
Asistence k budovám

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Přerušení provozu, a to ze dvou možných příčin:

- živelní škoda na pojištěném majetku
- hospitalizace pojištěného

Limit pojistného plnění (Kč) 600.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

Limit se skládá z denního limitu až 10 000 Kč po dobu 60 dnů.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

ne

Profesní odpovědnost

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Regresy zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení
Odpovědnost za věci vnesené a odložené
Odpovědnost za věci převzaté a užívané
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací zjištěnou po předání
Čistá finanční škoda
Nemajetková újma
Onemocnění z potravin

Z profesních pojištění je to pro obory realitní zprostředkování a znalci.

Limit pojistného plnění (Kč) 50.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

50 milionů je základní limit, rozšiřující možnosti (sublimity hlavního limitu) se pojišťují na 10 milionů.

Havarijní pojištění

ne

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Pojištění záruk

ne

Pojištění úvěrů

ne

Další pojištění finančních rizik

ne

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ne

Stanovení pojistného v dalších dle škodního průběhu

ne

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

jiné výhody

Pojištění lze sjednat online a bez papírování do 15 minut.
Místo kilometrového dotazníku provede zájemce jasnými kroky co, proč a na kolik se pojistit.
Podnikatel si flexibilně upraví, co a jak chce pojistit a platí jen to, co potřebuje.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.