Realita, nemovitostní otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

Poskytovateltesla
ISIN

CZ0008473139

Správce

WMS Investiční společnost, a.s.

Depozitář

Československá obchodní banka, a.s.

Auditor

Ing. Tomáš Brabec

Druh fondu

nemovitostní

Základní charakteristika

fond Realita je nemovitostní fond, který nakukupuje kombinace bytových a nebytových nemovitostí v různých lokalitách, které jsou již pronajaty a kde je známá historie výběru nájemného (komerční, výrobní, administrativní, bytové). Do portfolia fondu jsou zařazovány takové nemovitosti, které dosahují minimálního výnosu z nájmů ve výši min. 6% p.a.
Cílem fondu je dosahovat stabilního výnosu okolo 4% p.a.

Výhody/bonusy

Investice do podílových listů jsou v reálných nemovitostech. Tato investice do fondu Realita poskytuje stabilní hodnotu a zhodnocení cca 4% p.a.
Velká diverzifikace rizika v podobě nemovitostí v rámci ČR. Uchovatel hodnoty peněz před Inflací. Výnos nemovitostního fondu je imunní vůči cenovým pohybům na burzách. Je vhodný pro konzervativní investice.

Konkurenční výhody

Jedinečný produkt na trhu. Odlišná investiční strategie, kde prvotním cílem není zhodnocovat prostředky fondu spekulací na růst ceny nemovitostí, ale prostřednictvím stabilního výnosu z nájemného. Díky soustředění většího okruhu nemovitostí (kancelářské a komerční prostory, retailové plochy, výrobní a bytové prostory) je dosahováno vyšší diverzifikace a nižší volatility. Do fondu nejsou kupovány nemovitosti, které by nebyly pronajaté, nebo nebyla současně uzavřena smlouva o pronájmu - minimální obsazenost 50% nájemních prostor. Zároveň výnos musí být dostatečně vysoký - min. 6% p.a., aby umožnil naplnění cílů fondu. Historická výkonnost fondu od roku 2010 až do roku 2016 4% - 6% p.a.
Velký výběr typů produktů:
Renta Plus - umožňuje zhodnocovat vložené finanční prostředky a zároveň získávat pravidelnou výplatu výnosu (renty)
Termín - investice na přesně stanovené období 1,2,3 a 5 let.
Sporo nepravidelné investování na dobu neurčitou - investice od 500Kč, dle volných finančních prostředků
Sporo - postupné investování na cílovou částku

Parametry

Datum založení

18.5.2009

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 725,55
Kurs podílového listu (Kč) 1,45
Datum stanovení kursu

31.12.2016

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaná

Investiční horizont (roky) 3,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučujeme 3 roky, ale i delší horizonty (např. 5 let)

Prodej PL od

4.6.2009

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Martin Folprecht

Manažer fondu od 2.013,00

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 37.406.463,20
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

Minulý týden (Kč) 0,00
Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 2.028.560,08
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

Průměrné hodnoty za 12 měsíců (Kč) 36.774.160,30
Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

za rok 2016

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 0,37
Měsíční - Poznámka

prosinec 2016

13 týdnů (%) 0,78
26 týdnů (%) 2,20
52 týdnů (%) 4,42
52 týdnů - Poznámka

za rok 2016

Tři roky (p.a.) (%) 4,47
Pět let (p.a.) (%) 4,81
Od založení (%) 5,02
Volatilita

nízká

Maximální měsíční pokles (Kč) 0,00
Maximální měsíční pokles - Poznámka

Nikdy neklesl!

Sharp ratio 0,00

Roční výkonnost

2016 (%) 4,42
2015 (%) 4,66
2014 (%) 4,33
2013 (%) 5,30
2012 (%) 5,36
2011 (%) 5,91
2010 (%) 5,63
2009 (%) 2,45
2009 - Poznámka

údaj od založení do konce roku 2009

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 3,00
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2016 (%) 1,69
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2016 - Poznámka

jedná se o poplatek u prodejů podílových listů

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 (%) 1,43
Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2015 - Poznámka

jedná se o poplatek u prodejů podílových listů

Průměrný zrealizovaný poplatek za rok 2009 (%) 1,27
Správcovský poplatek (Kč) 11.652.877,00
Správcovský poplatek - Poznámka

Správcovský poplatek za rok 2016

Hodnota Total expanse ratio v roce 2016 (% majetku) 3,01
Hodnota Total expanse ratio v roce 2014 (% majetku) 3,29
Hodnota Total expanse ratio v roce 2013 (% majetku) 3,89
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2016

Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 7,81
Dluhopisy domácí (%) 25,04
Ostatní položky domácí (%) 0,32
Pohledávky domácí (%) 0,32
Nemovitosti domácí (%) 66,51
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Fond již vlastní a spravuje nemovitosti s dlouhodobými nájmy za 800 milionů.

Fond přináší stabilní a bezpečný výnos už čtvrtým rokem - škoda že nemáte akluální údaje. Fond nyní spravuje nemovitosti v hodnotě přes 80 milionů a kurz podílového listu je 1,2203. (to znamená že fond svým klientům vydělal od založení 22%)