Komoditní strategie

Profil

PoskytovatelColosseum
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.colosseum.cz/sluzby/asset-management/
Základní charakteristika

Komoditní strategie obsahuje tři základní stavební kameny – investiční metody – které se vzájemně doplňují a umožňují tak jako celek profitovat v různých prostředích na komoditních trzích – při rostoucím trendu, klesajícím trendu i stagnujících cenách. Komoditní strategie obsahuje tři metody: následování trendů, vypisování opcí a obchodování sezónních spreadů.

Výhody/bonusy

Účet je veden v CZK a měnově zajištěn a motivace portfolio manažera odměnou z dosaženého čistého zisku pro zákazníka. Jednou z hlavních předností Komoditní strategie je nezávislost jejích výnosů na vývoji akciového trhu. Tuto vlastnost si uvědomuje mnoho profesionálních investorů včetně penzijních fondů a komodity zařazují do svého portfolia, které jinak tvoří převážně akcie a dluhopisy.

Obchodník s cennými papíry

Název společnosti

Colosseum, a.s.

Oprávnění

Licence pro Asset Management od ČNB.

Finanční skupina

X

Sídlo společnosti

Londýnská 730/59, Praha 2

Zastoupení v ČR

Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59, Praha 2

Obsluhované burzy

Zejména derivátové burzy v USA.

Obchodované finanční nástroje

Futures, opce, akcie a ETF.

Klient

Klient

Ideální řešení pro investory, kteří hledají nadprůměrný výnos a nebojí se podstoupit vysoké riziko.

Otevření účtu

- Zákazník podepíše Smlouvu se společností Colosseum, vyplní investiční dotazník a převede prostředky na klientský účet v ČSOB.
- Během několika dní je mu zřízen individuální portfoliový účet na jeho jméno a je zahájeno investování. Zákazník nezadává žádné pokyny k obchodování a investování od něj nevyžaduje žádné časové ani jiné nároky.
- Následně je zákazník informován výpisy z účtu a zprávou portfolio manažera měsíčně zabezpečeným e-mailem. V případě zájmu
má zákazník možnost se kdykoliv obrátit na svého finančního konzultanta.
- Výběry je možné provést kdykoliv bez poplatku. Společnost má jeden měsíc na vhodné uzavření otevřených obchodů, vypořádání a zaslání prostředků na zvolený bankovní účet zákazníka.

Minimální částka nutná k otevření účtu (Kč) 200.000,00

Poplatky za služby

Poplatky za otevření účtu (Kč) 0,00
Poplatky za otevření účtu - Poznámka

Základem pro výpočet Vstupního poplatku (5 %) je hodnota Majetku vložená zákazníkem na Portfoliový podúčet dané strategie. Tento poplatek je splatný ke dni připsání Majetku na Portfoliový podúčet dané strategie. Vstupní poplatek se vypočte jako Investice zákazníka x sazba vstupního poplatku.

Měsíční poplatky za vedení účtu - Poznámka

0,20 % měsíční odměna za správu + 19 % pouze jako odměna z dosaženého zisku + poplatky za jednotlivé obchody řídící se VIP ceníkem pro klienty služby MAX.

Poplatek za pokyn fixní - Poznámka

X

Poplatek za pokyn - Poznámka

X

Poplatek za obchod fixní - Poznámka

X

Poplatek za obchod - Poznámka

X

Obchodování

Způsob obsluhy účtu

Asset Management - za klienta spravuje účet portfolio manažer.

Časová dostupnost služeb

X

Minimální jednotka transakce

X

Rychlost provedení standardní transakce v ČR

X

Rychlost provedení standardní transakce v ČR - Poznámka

X

Rychlost provedení zahraniční transakce

X

Rychlost provedení zahraniční transakce - Poznámka

X

Četnost operací v rámci dne

X

Nadstandardní služby v rámci transakcí

X

Maximální poměr k vlastnímu kapitálu

X

Fixní poplatek za využití pákového efektu - Poznámka

X

Procentní poplatek za využití pákového efektu (p. a.) - Poznámka

X

Pravidelná analytická podpora klientů

X

Statistiky

Počet klientů

X

Roční objem obchodů v ČR - Poznámka

X

Roční objem obchodů celkem - Poznámka

X

Průměrná délka držby jedné akcie

X

Průměrný roční výnos klienta v % 18,00
Průměrný roční výnos klienta - Poznámka

Cílový výnos 18 % p.a. po odečtení všech poplatků a odměn. Očekávaná výkonnost však není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

PřílohaVelikost
Komoditní strategie_brožura.pdf448.58 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz