Allianz MojeAuto

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAllianz pojišťovna, a. s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.allianz.cz/kilometry/
Okruh uživatelů

vlastníci, provozovatelé vozidel

Distribuční kanály

kmenová obchodní služba, makléři, autosalony, autobazary

Počet prodejních míst 300,00
Počet agentů 1.800,00
Základní charakteristika

Autopojištění, jehož sazby Allianz počítá podle ujetých kilometrů bez podmínky instalace sledovacího zařízení (telematické jednotky). Kdo jezdí málo, platí mnohem menší pojistné a navíc s přednastaveným výběrem rizik. Stačí si jen zvolit.

Nejpřehlednější pojistná ochrana na trhu. Motorista si sám volí ze čtyř přednastavených variant tak, aby se vhodně chránil před riziky, která mu hrozí. A přesně ví, za co platí.
V povinném ručení má na výběr dva limity pojistného plnění s možností volby limitu až 150 milionů korun - jak pro škody na majetku, tak na zdraví nebo újmu usmrcením. Asistence, právní poradenství a úrazové pojištění je VŽDY v ceně produktu, bez ohledu na zvolenou variantu.
- Široká nabídka doplňkového pojištění

Výhody/bonusy

Pojistné stanovujeme podle počtu najetých km, protože víme, že kdo méně jezdí, méně bourá.

Autopojištění MojeAuto nabízíme s přednastaveným výběrem rizik - jednodušší na sjednání, stačí si zvolit jednu ze čtyř variant.
K autopojištění klient získá vždy ZDARMA hodnotné asistenční služby, které může využívat v případě nehody i poruchy. Zahrnují i nárok na zapůjčení náhradního vozidla, možnost ubytování až na 3 noci nebo odvoz či odtah posádky.

Součástí havarijního pojištění jsou dětské autosedačky nebo možnost sjednání tzv. přímé likvidace. V případě, že Vás někdo nabourá, nahradíme škody na vozidle. A navíc vše vyřešíme s pojišťovnou viníka sami.
Autopojištění nabízí i "doplatek na nové" - GAP. Při totální škodě nebo krádeži uhradíme pořizovací cenu vozidla a bez spoluúčasti.

Konkurenční výhody

Cena autopojištění je mj. limitována počtem kilometrů, které motorista ujede za rok, aniž by mu kvůli tomu Allianz povinně do vozidla dávala sledovací zařízení. Stačí pouze fotografie tachometru.

S přednastaveným výběrem rizik má motorista jednoduše veškerou ochranu v jednom - povinné ručení, havarijní pojištění, asistence, doplňkové a úrazové pojištění a právní pomoc.

Možnost měsíčního placení bez přirážky nezávisele na způsobu placení.

Kromě jedinečné přímé likvidace a GAPu má motorista nárok na náhradní vozidlo i mimo asistenční služby v případě provozuschopnosti vozidla až na 6 dnů. Pokud klient uzavírá pojistnou smlouvu s odloženým počátkem pojištění uhrazením pojistného, může bezplatně čerpat sjednané asistenční služby ihned po zaplacení pojistného.

V havarijním pojištění je spoluúčast stanovena pouze fixními korunovými částkami. Klient tedy vždy přesně ví, jakou částkou se bude na škodě podílet.
Mimo jiné bezlimitní pojištění skel, a to všech, včetně střešního.

Novinky

- Jde o první autopojištění na českém trhu, jehož sazby Allianz počítá podle ujetých kilometrů bez podmínky instalace sledovacího zařízení (telematické jednotky). Kdo jezdí málo, platí mnohem menší pojistné.
- V nabídce jsou čtyři přehledné varianty s přednastaveným výběrem rizik.
- Bezpapírové sjednání smlouvy zaplacením a aktivace elektronické korespondence, která je jak pohodlnější tak i cenově výhodnější. Veškerá korespondence probíhá elektronicky, vyjma zasílání zelené karty.
- Dětské autosedačky jsou součástí pojištění.
- V rámci úrazového pojištění chráníme řidiče i celou posádku jeho vozidla.

Limity pojistného plnění

Maximální limit krytí škod na majetku (v mil. Kč) 150,00
Maximální limit krytí škod na zdraví (v mil. Kč) 150,00

Segmentace

obecně

ano

geografická

ano

podle velikosti sídla

ano

pohlaví

ne

věk

ano

rodinný stav

ne

jiná

Podle ujetých kilometrů, ale bez nutnosti mít v autě telematickou (sledovací) jednotku.

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ano

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ne

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Pojištění skel se týká všech skel, včetně střešního.
K pojištění se váže také právní asistence a poradenství v této oblasti.
Náhradní vozidlo půjčujeme i v případě porovozuschopnosti vozidla mimo asistenční služby, po dobu opravy (max. 6 dnů).

Bonusy

Běžná výše slevy (bonusu) za bezeškodný rok - Poznámka

Ve výpočtu bonusu zohledňujeme kromě počtu škod mj. např. také dobu, která uplynula od poslední škody. Starší škody mají podstatně nižší, až nulovou váhu. Systém výpočtu je tedy ještě spravedlivější.

Další výhody

Další výhody nad rámec běžného POV

ano

Asistenční služby

ano

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
podminky_pojisteni_mojeauto.pdf912.23 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Mě vyhovuje.