Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPojišťovna VZP
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.pvzp.cz/cs/produkty/pojisteni-obcanu/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-obcanu/
Okruh uživatelů

majitelé a nájemníci rodinných domů, bytů a rekreačních objektů

Distribuční kanály

pobočky a síť pojišťovacích zprostředkovatelů

Počet prodejních míst 200,00
Počet agentů 200,00
Základní charakteristika

Pojištění souboru movitých věcí a jiného majetku tvořící zařízení trvale obývané i rekreační domácnosti.

Produkt je nabízen ve dvou variantách pojištění: Standard a Maxi

Varianty se liší rozsahem pojistných nebezpečí a také výšši základních limitů pro vybrané předměty a pojistná nebezpečí.
Jednoduchý a srozumitelný produkt pro klienta, v obou variantách lze tyto limity za úplatu navýšit a produkt je tedy možné individuálně nastavit dle konkrétních potřeb klienta.

Varianta Standard:
Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřízení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; krádež vloupáním; loupež; rozbití skla.

Varinata Maxi:
Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřízení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; krádež vloupáním; loupež; aerodynamický třesk; přepětí; rozbití skla; vandalismus; atmosférické srážky; porucha chladícího zařízení.

Majetkové pojištění domácnosti zahrnuje i pojištění asistenčních služeb pro případ stavu nouze (zámečník, elektrikář, instalatér apod.)

Výhody/bonusy

Vysoké základní limity plnění s možností individuálního navýšení.
Možnost nulové spoluúčasti.
Bonus za bezeškodný průběh.
Elektronika, sportovní vybavení, zvířata jsou pojištěna do výše pojistné částky (bez sublimitu).
Možnost sjednat s odpovědností občanů za zvýhodněnou cenu.

Konkurenční výhody

Vysoké základní limity plnění s možností individuálního navýšení
Možnost nulové spoluúčasti.
Pojištěny jsou i věci mimo místo pojištění
Elektronika, sportovní vybavení, zvířata jsou pojištěna do výše pojistné částky (bez sublimitu).

Novinky

zrušení sublimitu pro elektroniku, nově do výše pojistné částky

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 5.000.000,00
Maximální celková pojistná částka - Poznámka

Po individuálním posouzení je možné pojistit na vyšší pojistnou částku.

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

nulová spoluúčast za zvýšené pojistné, standardně 1 000 Kč.

Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 10,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

10% min. 200 Kč pro pojištění skel

Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 100.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ano

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 25,00
běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

5%

jiná sleva

Pojištěnci VZP ČR v rámci veřejného zdravotního pojištění - 10%
Pojištěnci VZP ČR - členové Klubu pevného zdraví pojištěnců VZP ČR - 15%

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ne

typ asistenční služby

Domácí asistence v případě stavu nouze (zámečník, elektrikář, instalatér apod.).

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.