Pojištění domácnosti Domov IN (Pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti na jedné smlouvě)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA pojišťovna a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axa.cz/produkty/domov/domov-in/obsah/vyhody/
Okruh uživatelů

fyzické a právnické osoby

Distribuční kanály

externí, interní

Počet prodejních míst 69,00
Počet agentů 787,00
Základní charakteristika

- Významně inovovaný produkt, který kryje všechny druhy pojištění spojené s bydlením nově s unikátním žolíkem a specifickými riziky
- Pojištění domácnosti, nemovitosti, odpovědnosti za škodu vč. odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a asistenční služby (automaticky v ceně)
- Produkt se 3 variantami krytí dle přání klienta (MINI, KLASIK, MAXI), který umožňuje vysokou variabilitu a zároveň si ponechává svou jednoduchost a srozumitelnost s výhodami uvedenými dále

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k pojištění nemovitosti ve variantách PLUS a EXTRA s vysokými limity plnění 5 a 10 mil. Kč a širokým rozsahem

Výhody/bonusy

rozsáhlé asistenční služby zdarma,
občanská odpovědnost zdarma v širokém rozsahu k variantám KLASIK a MAXI
zdarma pojištění prodloužené záruky domácích spotřebičů k variantám KLASIK a MAXI

Konkurenční výhody

- 3 varianty krytí dle přání klienta (MINI, KLASIK, MAXI),
- U variant KLASIK a MAXI je součástí ceny pojištění o 2 roky prodloužená záruka na vybrané domácí elektrospotřebiče a pojištění odpovědnosti za škodu vč. škod způsobenými domácími zvířaty.
- Pojištění odpovědnosti za škodu lze dále rozšířit a navýšit limit plnění s pokrytím nejen v rámci ČR a EU ale i celého světa s výjimkou Severní Ameriky.
- Možnost nulové spoluúčasti
- Riziko vichřice kryjeme již od 60 km/ hod.
- Vandalismus i v případě nezjištěného viníka.
- Pojištění se vztahuje nejen na běžné věci v domácnosti, ale i na věci umístěné v garáži na jiné adrese či v nebytovém prostoru, věci na balkoně či na pozemku a dokonce i při dočasném pobytu v ubytovacím zařízení.
- Elektronika a sportovní potřeby bez limitu plnění v trvale obývané domácnosti.
- Rozsáhlé asistenční služby zůstávají zahrnuté v ceně ve všech variantách (technická, právní, asistence při hospitalizaci či onemocnění).
- Unikátní připojištění právní ochrany rodiny (s ročním limitem 300 tis Kč) a připojištění SAFE ONLINE (pomoc při sporech vyplývajících při nákupu zboží či služeb na internetu).

Novinky

Hlavní unikátní novinkou je žolík v Maxi balíčku (dorovnání rizik dle předložené konkurenční nabídky)
Nově kryjeme jízdní kolo pro krádež kdekoli po ČR
Nově uhradíme náklady na ošetření domácího mazlíčka nebo poškození hřbitovních náhrobků či pomníků.
Navýšili jsme limity plnění pro většinu rizik v rámci balíčků.

V pojištění občanské odpovědnosti za škodu
- uhradíme nemajetkovou újmu,
- nové škody související s pronájmem vč. vzájemných škod mezi pronajímatelem a nájemce pro vybraná rizika.
- hradíme i škodu na vypůjčené movité věci.
- součástí je i odpovědnost z vlastnictví nemovitostí (až 5 nemovitostí)

- Limit na technickou asistenci jsme zdvojnásobili na exkluzívních 8 tis Kč na událost (vždy zahrnuto v ceně)
- Inovované připojištění SAFE ONLINE jsme rozšířili a nově se kromě zneužití platebního prostředku či náhrady škody v případě nákupu zboží vztahuje i na ztrátu identity či poškození online pověsti.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka - Poznámka

není stanovena, minimální pojistné 500 Kč

Maximální celková pojistná částka (Kč) 5.000.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 10.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ne

Pojištění na časovou cenu

ne

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ne

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

- připojištění povodně a záplavy
- připojištění občanské odpovědnosti za škodu - uhradíme nemajetkovou újmu, nové škody související s pronájmem vč. vzájemných škod mezi pronajímatelem a nájemce pro vybraná rizika, hradíme i škodu na vypůjčené movité věci. Součástí je i odpovědnost z vlastnictví nemovitostí (až 5 nemovitostí)
- Připojištění právní ochrany rodiny
- Inovované připojištění SAFE ONLINE (internetová rizika) jsme rozšířili a nově se kromě zneužití platebního prostředku či náhrady škody v případě nákupu zboží vztahuje i na ztrátu identity či poškození online pověsti.

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 25,00
jiná sleva

sleva za pojištěnou domácnost v minulých 5 letech,
sleva za více produktů,
sleva ZTP,
sleva za roční platbu,
obchodní sleva za kombinaci rizik

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Rozsáhlé asistenční služby v ceně (technická, právní či asistence při hospitalizaci či onemocnění).
Připojištění právní ochrany (rozšíření základní asistence s ročním limitem 300 tis Kč) a
Připojištění SAFE ONLINE (internetová rizika).

jiné výhody

možnost on-line sledování průběhu likvidace
online sledování uzavřených smluv
online sjednání pojištění
elektronická komunikace

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
pp_domov_in_0119_cz_bez_sloz.pdf712.41 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.