Pojištění domácnosti - DOMEX+

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.cpp.cz
Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

pobočky ČPP, interní a externí sítě

Základní charakteristika

Pojištění domácnosti poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se mimo jiné vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení:
- elektroniky a elektrospotřebičů
- nábytku vč. kuchyňských linek
- skel, sklokeramických varných desek
- podlahových krytin (koberce, plovoucí podlahy atd.)
- ošacení a obuvi
- bytového textilu (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
- sportovních, rybářských a loveckých potřeb, jízdních kol, malých plavidel
- dětských kočárků, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek
- domácí dílny a hobby
- zahradní techniky, zahradního nábytku, náčiní a nářadí
- osvětlovacích těles
- peněz na hotovosti, cenností a cenin
- domácího a drobného zvířectva
- věcí sběratelského zájmu
- osobních dokladů
- cizích věcí k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou v bytě či domě. Mimo adresy uvedené v pojistné smlouvě se pojištění vztahuje na jakékoli místo na území ČR, ve kterém byl pojistnou událostí poškozen, zničen, odcizen:
- jízdní kolo
- dětský kočárek
- invalidní vozík
- kompenzační a zdravotnická pomůcka
- věci osobní potřeby, odložené na místě k tomu určeném nebo obvyklém (například ubytovací či sportovní zařízení)
- věci na sobě nebo u sebe, pokud byly odcizeny loupeží
- věci umístěné v uzamčeném osobním automobilu
Pojištění se vztahuje i na věci umístěné:
- ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, sklep apod.
- v uzamčených nebytových prostorách mimo půdorys bytu
- na pozemku přináležejícím k bytu nebo k rodinnému domu

Výhody/bonusy

- 3 varianty balíčkového krytí (Mini, Opti, Maxi)
- v každé variantě stejně široký rozsah pojistných nebezpečí
- varianty se liší výší limitů pojistného plnění
- v případě stěhování pojištění obou domácností
- vstupní bonus 30%

Konkurenční výhody

- široký rozsah pojistných nebezpečí, stejný pro všechny 3 rozsahy pojištění
- poskytnutí náhrady nákladů při ztrátě dat z PC a notebooků
- jednoduché a rychlé sjednání pojistné smlouvy
- možnost uzavření dalších pojištění na jedné smlouvě (pojištění stavby, odpovědnosti)
- široký rozsah asistenčních služeb
- volitelné připojištění povodně a záplavy
- vstupní bonus 30 %
- obchodní sleva až 20 %
- sleva za propojištěnost až 13 %
- sleva při ročním placení pojistného 6 %

Novinky

- úhrada nákladů vynaložených na záchranu dat z PC a notebooků
- pojištění kol mimo místo pojištění (kdekoliv na území ČR)
- pojištění věcí v uzamčeném osobním automobilu

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 200.000,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 7.500.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 1.000,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 1.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ne

Pojištění na časovou cenu

ne

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ne

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

možnost připojištění povodně a záplavy

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 30,00
pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

jiná sleva

souběh pojištění: stavba + domácnost + odpovědnost

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

technická a IT asistence

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
cpp170225_produktovy_list_domacnost_v00_nahled1.pdf64.32 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.