ČSOB Leasing EXPANZE pro podnikání

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Leasing
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.csobleasing.cz
Počet uživatelů 600,00
Okruh uživatelů

Malí a střední podnikatelé (SME)

Distribuční kanály

Dodavatelé strojů a zařízení, vlastní distribuční síť, síť poboček ČSOB

Základní charakteristika

ČSOB Leasing, a.s. (viz též ČSOBL) nabízí unikátní produkt, který ve spolupráci s ČMZRB kombinuje komerční úvěrové financování s veřejnou podporou v rámci finančního nástroje programu OPPIK – Expanze úvěry, výzva I. To vše je propojené službami specialistů z Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing (viz též CDP), které zajistí vše od vysvětlení produktu klientovi a navržení nejvhodnější varianty financování, přes zpracování žádosti na ČMZRB včetně podnikatelského záměru, až po součinnost v plnění podmínek programu.
Forma veřejné podpory programu Expanze: zvýhodněný bezúročný úvěr od ČMZRB a finanční příspěvek na úroky úvěru ČSOBL.
Kdo může žádat: mikro, malý, nebo střední podnikatel (do 250 zaměstnanců) v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, skladování, velkoobchodu, maloobchodu, komunálních služeb či nakládání s odpady. Místem realizace projektu může být jakýkoli region ČR kromě Prahy.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU:
Zvýhodněný úvěr od ČMZRB:
- výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
- úvěr je bezúročný,
- doba splatnosti až 7 let, resp. až 10 let u „Zvláštních podporovaných aktivit“ či u nemovitostí,
- odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku.
Finanční příspěvek od ČMZRB k úvěru ČSOBL:
- finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru ČSOBL použitého k financování projektu, zajišťuje až 100% úhradu úroků (závisí na několika individuálních faktorech projektu).

Expanze úvěr od ČSOB Leasing:
- výše úvěru: 250 tis. KČ – horní limit není omezen,
- doba splatnosti až 10 let,
- možnost nepravidelného nastavení splácení,
- obsahuje i komplexní pojištění předmětů,
- proplacení finančního příspěvku na úroky z úvěru ČSOBL vždy po 1 roce zpětně.

Výhody/bonusy

- až 0% úrok (díky bezúročnému úvěru ČMZRB a finančnímu příspěvku na úvěr ČSOBL) = klient ušetří úrok, který činí celkově většinou cca 6-15 % investice,
- financování celého projektu rozdělením, angažovaností mezi dvě finanční instituce, což je podmínkou programu Expanze a zároveň opatření k eliminaci defaultních úvěrů,
- minimální administrativa ze strany klientů - všechny potřebné úkony se řeší za pomoci specialistů z Centra dotačního poradenství ČSOBL,
- služby Centra dotačního poradenství ČSOBL jsou zcela zdarma, bez poplatků,
- klient nemusí realizovat výběrové řízení na dodavatele pořizované investice,
- možnosti odkladu splátek,
- možnosti kombinace různých délek splatnosti úvěrů,
- financování i části DPH v rámci úvěru od ČMZRB,
- kromě pořízení strojů a technologií je možno profinancovat i pořízení či rekonstrukci budovy; za určitých podmínek i osobní, užitkové automobily a nákladní automobily se speciálními nástavbami.

Konkurenční výhody

Prostřednictvím odborných služeb Centra dotačního poradenství ČSOBL je zajištěno, že zákazník využije všech výhod finančního nástroje programu Expanze v optimálním "mixu", a to s ohledem na potřeby forem zajištění úvěrů, na administrativně jednoduché čerpání zálohových faktur, délky splatnosti úvěrů či na výše splátek.

Centrum dotačního poradenství ČSOBL zdarma poskytuje kompletní balíček služeb:
- Audit způsobilosti klienta a jeho projektu k využití programu Expanze,
- Nastavení úvěru podle pravidel programu Expanze a preferencí klienta,
- Zpracování kompletní žádosti o zvýhodněný úvěr, včetně podnikatelského záměru,
- Komunikace a vyřízení administrativy s poskytovatelem programu Expanze (ČMZRB),
- Zajištění finančního příspěvku na úroky úvěru ČSOBL během doby splácení úvěrů,
- Koordinace a věcná a časová harmonizace schvalovacích procesů v obou financujících institucích.

Novinky

Výrazné rozšíření tzv. „Zvláštních podporovaných aktivit“ (Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, Uhelné regiony nebo Materiálové a energetické využití odpadů), kde je mj. vyšší míra podpory formou finančního příspěvku na úroky úvěru ČSOBL. Tyto projekty mají u ČSOBL garanci finálního bezúročného financování v případě, že klient zvolí délku financování úvěru ČSOBL na maximálně 6 let.

Forma obchodního vztahu

Úvěrová smlouva

ano

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ano

Stroje a zařízení

ano

Jiné

Nové stroje a zařízení.

Podmínky uzavření smlouvy

Úvěr ČSOBL je zajištěn financovaným předmětem.
Úvěr CMZRB je obvykle zajištěn avalovanou směnkou.

Minimální hodnota transakce (Kč) 500.000,00
Minimální hodnota transakce - Poznámka

Je dána podmínkami programu Expanze, kde minimální výše úvěru ČMZRB je 1 mil. Kč, tedy celkové investice předložené v rámci projektu od 2,3 mil. Kč

Maximální hodnota transakce (Kč) 45.000.000,00
Maximální hodnota transakce - Poznámka

N.ení ze strany ČSOB Leasing limitována

Minimální akontace (%) 0,00
Minimální akontace - Poznámka

Doporučeno ve výši DPH ceny předmětu.

Maximální akontace - Poznámka

Není limitované.

Minimální navýšení (%) 0,00
Minimální navýšení - Poznámka

V případě maximálního využití podpory programu EXPANZE ČMZRB

Maximální navýšení - Poznámka

vychází z velikosti investice, doby splatnosti a skutečnosti, zda je splácení fixní nebo typu float.

Sankce při nesplácení (procentuální částka z celkové výše transakce) - Poznámka

Vychází ze zákonem definovaných limitů

Minimální doba (měsíce) 6,00
Minimální doba - Poznámka

přizpůsobí se potřebám investičního plánu

Maximální doba (měsíce) 144,00
Maximální doba - Poznámka

12 let u úvěru ČSOBL (v podmínkách druhé části financování - úvěru ČMZRB programu Expanze, kde maximální doba splatnosti je 7 let, resp. u nemovitých věcí až 10 let)

Zůstatková hodnota (Kč) 0,00
Odkupní cena (Kč) 0,00
Možnost fixních splátek

ano

Možnost pohyblivých splátek

ano

Odložení splátek

ano

Doprovodné služby a bonusy

Doprovodné služby

Nabídka je připravena obratem, stejně tak zaevidování žádosti na ČMZRB pracovníkem Centra dotačního poradenství ČSOBL, zpracování projektu cca 7 dní.
Vlastní kreditní schvalovací proces pak dle výše angažovanosti a složitosti je od 3 do 14 dnů.
Podle rozsahu velikosti investice, a pokud má zákazník zájem i o zpracování projektu, doporučujeme kontaktovat naše dotační centrum již ve fázi příprav projektu, celkově je třeba počítat s bezpečnou lhůtou cca 5 týdnů.

Nabídka pojištění

Pojištění do splátek financování je možné sjednat u sedmi spolupracujících pojišťoven.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.