Fundlift

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelRoklen
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.fundlift.cz
Okruh uživatelů

Investoři včetně těch drobných a inovativní společnosti poptávající růstový kapitál.

Počet uživatelů 7.566,00
Základní charakteristika

Fundlift je investiční crowdfundingová platforma, která propojuje investory a inovativní společnosti, které poptávají růstový kapitál.

Video
See video
Co je na produktu inovativního?

Fundlift je první investiční crowdfundingová platforma v České republice.

Investorům, včetně drobných retailových investorů, umožňuje investovat od nízkých částek pohodlně online do inovativních společností poptávajících růstový kapitál. Investování probíhá formou veřejné nabídky cenných papírů, pod dohledem České národní banky. Na Fundliftu se finance nedarují, ale skutečně investují do cenných papírů daných společností.

Růstovým společnostem naopak Fundlift umožňuje inovativní přístup ke kapitálu a značný marketingový efekt crowdfundingové kampaně.

Náklady pro uživatele

Investování na Fundliftu je zdarma.

Společnosti poptávající financování Fundliftu platí jednorázové 5% success fee v případě úspěšné kampaně a nižší desítky tisíc korun za přípravu právní dokumentace, propagační video a za vedení emise cenných papírů.

Fáze vývoje

Fundlift je úspěšně uvedený na trh, od května 2016.

Investoři

Jan Klenor, Rudolf Ovčaří, Rockaway, aj.

Na kterých trzích produkt funguje?

ČR

Facebook https://www.facebook.com/fundliftcz/?ref=aymt_homepage_panel