Simplea rizikové životní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelSimplea
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.simplea.cz/o-zivotnim-pojisteni
Okruh uživatelů

Retailová klientela

Počet uživatelů 22.000,00
Základní charakteristika

Simplea je rizikové životní pojištění, které se zaměřuje na pokrytí vážných životních situací, při kterých dochází k výpadku příjmů. A to jak při úmrtí, tak při trvalé nebo dočasné pracovní neschopnosti. Doplňkovými rizikem je pojištění trvalých následků úrazu s 10násobnou progresí a pojištění závažných onemocnění.

Video
See video
Co je na produktu inovativního?

Mezi hlavní výhody patří jednoduchost a srozumitelnost produktu. Jedná se o životní pojištění bez pojistných podmínek, pouze s jednoduchou, přehlednou a srozumitelnou pojistnou smlouvou na pár stránek. Pojistná smlouva je připravena každému klientovi na míru podle toho, co si v pojištění sjednal. Výluky, kterých je minimum, jsou uvedeny přehledně na jednom místě. Nemáme výluku na zdravotní stav před počátkem pojištění u žádného z rizika, díky čemu klient od počátku ví, na co a na co není pojištěný.

Další výhodou je unikátní garance pojistného plnění. V případech, ve kterých bychom dle produktových výluk nemuseli plnit, posuzuje danou škodní událost škodní komise. A ta může rozhodnout o přiznání pojistného plnění. A pokud by se rozhodla, že klient nárok nemá, nárokovaná část jde na charitativní účely. Pojišťovna nemá tedy důvod v těchto situacích neplnit, protože si nenavýší zisk.

Správa pojištění Simplea je opravdu jednoduchá. Prostřednictvím klientskému portálu je možné provádět úpravy pojistné smlouvy, hlásit pojistné události nebo i ukončit smlouvu, a to velice jednoduše.

Investoři

Simplea pojišťovna je součástí české finanční skupiny Partners.

Na kterých trzích produkt funguje?

Česká republika

Facebook https://www.facebook.com/simpleazivotnipojistovna/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/simplea-pojistovna/