RIXO

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelRixo
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.rixo.cz
Okruh uživatelů

Lidé, kteří chtějí mít jistotu, že jsou dobře pojištěni a přitom neřešit pojištění.

Počet uživatelů 11.558,00
Základní charakteristika

RIXO.cz je bezplatná online pojišťovací služba, která nemá v ČR konkurenci. Lidem šetří peníze za pojištění, udělá pořádek v pojistných smlouvách a pomáhá předcházet nesnázím s pojištěním.
Zdarma vytvoří online přehled pojistných smluv ze všech pojišťoven v ČR. U smluv zkontroluje, zda jsou správně nastavené, jestli kryjí vše, co je potřeba a zda jsou výhodné. Ohodnotí je tzv. RIXO indexem, který na stupnici 1-10 udává, jak výhodná je smlouva oproti jiným na trhu. Zákazníci ve službě mohou velmi snadno uzavřít nové pojištění. RIXO.cz také hlídá důležité termíny smluv a pomůže s pojistnými události.

Co je na produktu inovativního?

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy dobře pojištěni.
Pomohli jsme tisícům klientů. 70 % klientů dokážeme smlouvu zlevnit nebo zvýšit pojistné krytí, případně oboje najednou.

NAŠE MISE
Dělat pojištění správně a srozumitelně. Být pro klienta první volbou, když řeší pojištění, aniž by přemýšlel o jiných alternativách.

JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT
Zjednodušením, zpřehledněním, zefektivněním správy pojištění.

CO STOJÍ ZA NÁMI
Technologie a know-how.

Co RIXO dělá?
Vyhodnotíme kvalitu současných pojistných smluv. Pokud to dává smysl, najdeme a doporučíme lepší řešení. Upozorníme na důležité termíny – výročí (konec fixace) smluv, splatnost. Pojistné smlouvy porovnáváme se všemi relevantními pojistnými produkty na trhu. Klient má jistotu, že najdeme vždy tu pro něj nejlepší nabídku. Všechny pojistné smlouvy ze všech pojišťoven zdigitalizujeme a přehledně uložíme na jedno místo — do klientského účtu v aplikaci, a budou tak online 24/7.

RIXO index
RIXO.cz smlouvy zkontroluje, jestli jsou správně nastavené, jestli kryjí vše, co je potřeba, nebo nejsou předražené. Do kontroly je zahrnuto mnoho různých parametrů, jako jsou výluky, spoluúčasti či odlišné územní platnosti a rizika. Například u aut je to více než 320 parametrů. Takové srovnání je pro lidi nesrozumitelné. Proto služba pomocí velmi složitého výpočtu shrnula všechny tyto parametry do jediného čísla - tzv. RIXO indexu, který jednoznačně na stupnici od 1 do 10 ukáže, jak si smlouva stojí v porovnání s jinými možnostmi na trhu. Průměrně dosahují nahrané smlouvy RIXO indexu 6,9. Průměrně dokážeme zlepšit kvalitu smluv na RIXO index 9,1.

Náklady pro uživatele

Služba je ZDARMA

Fáze vývoje

V lednu jsme překročili hranici 10 000 uživatelů a dále pokračujeme v dynamickém růstu. Do konce roku máme ambici bázi uživatelů ztrojnásobit. Přešli jsme z fáze MVP (Minimum Viable Product) do fáze MMP (Minimum Marketable Product). V praxi to znamená, že jsme z verze 1.0. - minimální verze produktu, která nás naučila, jak uživatel vnímá RIXO, přešli na komerční verzi 1.0., která již naše klienty plně uspokojí a naplní jejich očekávání.

Investoři

Služba byla spuštěna v srpnu 2018 a jejím investorem je skupina Home Credit (člen finanční skupiny PPF).

Na kterých trzích produkt funguje?

ČR

Facebook https://www.facebook.com/Rixocom/
Instagram https://www.instagram.com/rixo_cz/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/rixocz/