XII. Fórum Zlaté koruny - Distribuce finančních produktů

Pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska

na téma

Distribuce finančních produktů

aneb 

Výchova klientů v Čechách

27. březen 2012, 9:00 hod, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Oficiální zahájení fóra

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Přivítání ředitele Zlaté koruny

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o


Více regulace neznamená lepší trh, méně regulace také ne

Ing. Radek Urban - náměstek ministra financí pro finanční trhy, Ministerstvo financí ČR

Je absolventem obchodní fakulty VŠE v Praze a Swiss Banking School.  Od roku 1990 do roku 2001 pracoval v České národní bance jako ředitel sekce bankovních obchodů, poté v České spořitelně a Investiční společnosti České spořitelny. Do svého jmenování náměstkem ministra financí byl místopředsedou Výboru pro finanční trh při ČNB, členem Komise pro kapitálový trh a cenné papíry při České bankovní asociaci a předsedou správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Účastnil se práce de Larosierovy komise k reformě orgánů dohledu a Konzultační pracovní skupiny ESMA  pro oblast správy aktiv.


Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. - viceguvernér, ČNB

Doktorát v oboru hospodářská politika získal na VŠE a v oboru ekonomie na UK Praha. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor finance. Vedle pedagogického působení pracoval jako makroekonomický analytik a do svého jmenování členem bankovní rady ČNB, v roce 2006 byl zástupcem vedoucího analytického týmu ve Světovém obchodním institutu (WTI) ve Švýcarsku. Studijně a pracovně dále pobýval v Irsku, Německu a USA. Viceguvernérem ČNB je od roku 2010.


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, portfoliový stratég, RaiffeisenBank
Ing. Milan Šimáček, člen představenstva a náměstek GŘ, Pojišťovna EGA


Jaká má být reakce na ekonomickou krizi na úrovni finančních trhů

Ing. Petr Zahradník, M.Sc. - vedoucí Kanceláře pro Evropskou unii České spořitelny, člen NERV

Vystudoval VŠE v Praze, obor finance. Působil jako stipendista na Queen Mary and Westfi eld College na Londýnské univerzitě, studoval na Columbia University v New Yorku a na univerzitě v Lovani v Belgii. Podílel se na řadě mezinárodních výzkumných projektů v zemích EU. V ČR působil jako makroekonomický analytik společností Patria Finance a Conseq Finance. Přednáší ekonomii na pražském centru New York.


Pojišťovnictví v kontextu regulatorních změn a změn spotřebitelských preferencí

Ing. Pavel Řehák, MBA - generální ředitel, Česká pojišťovna

Absolvoval VŠE v Praze a Kellogg School of Management na Northwestern University v Evanstonu, USA. Založil a řídil vlastní společnost PROTEC, která se zabývala výrobou a prodejem nástrojů a pomůcek pro stavebnictví. Mezi roky 1999 až 2006 pracoval pro společnost McKinsey & Company v oblasti strategického poradenství po banky, pojišťovny FMCG v Evropě a USA. Do České pojišťovny nastoupil v roce 2006 nejprve jako náměstek generálního ředitele pro marketing, později byl náměstkem pro služby klientům. Generálním ředitelem  je od roku 2010.


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, portfoliový stratég, RaiffeisenBank

Ing. Milan Šimáček, člen představenstva a náměstek GŘ, Pojišťovna EGAP

Coffee break


Důchodová reforma a distribuce

Ing. Radek Urban - náměstek ministra financí pro finanční trhy, Ministerstvo financí ČR

Je absolventem obchodní fakulty VŠE v Praze a Swiss Banking School.  Od roku 1990 do roku 2001 pracoval v České národní bance jako ředitel sekce bankovních obchodů, poté v České spořitelně a Investiční společnosti České spořitelny. Do svého jmenování náměstkem ministra financí byl místopředsedou Výboru pro finanční trh při ČNB, členem Komise pro kapitálový trh a cenné papíry při České bankovní asociaci a předsedou správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Účastnil se práce de Larosierovy komise k reformě orgánů dohledu a Konzultační pracovní skupiny ESMA  pro oblast správy aktiv.


Makroekonomické přesahy mikrosvěta finančních poradců

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. - výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR

Vystudoval ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, kde od ukončení studia působí jako odborný asistent. Od roku 2006 spolupracuje s Unií společností finančního zprostředkování a poradenství, v roce 2008 byl zvolen členem představenstva a jmenován výkonným ředitelem. Jako zástupce finančně-poradenského trhu působil a působí v řadě expertních komisí a platforem na půdě MF ČR, ČNB a samoregulačních asociací. Ve své odborné činnosti se zaměřuje zejména na řízení obchodních struktur, jejich zákonnou regulaci, podnikový management a osobní finance.


Finanční poradenství na českém trhu

Ing. Michal Knapp - předseda představenstva a generální ředitel, OVB Allfinanz

Začínal jako finanční analytik u Creditanstalt Investment company, v Kooperativa pojišťovně byl ředitelem centra pojištění osob. Jako člen představenstva nebo dozorčích rad působil ve společnostech Credit Suisse AM, Credit Suisse L & P nebo v Allianz pojišťovně, v letech 2006 - 2008 byl předsedou výboru pro důchodovou reformu České asociace pojišťoven. Od roku 2010 působí jako předseda představenstva a generální ředitel v OVB Allfinanz.


Význam distribučních kanálů a problémy osobního prodeje

Ing. Tomáš Síkora, MBA - výkonný ředitel, Česká asociace pojišťoven

Je absolventem VŠE, oboru mezinárodní vztahy/bankovnictví-pojišťovnictví a prestižního top manažerského studia Senior Executive britské Nottingham Trent University. Na začátku devadesátých let založil finančně-poradenskou firmu a v této oblasti úspěšně působil více než patnáct let. V letech 2000-2005 byl prezidentem Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. Od roku 2006 je výkonným ředitelem ČAP a nyní mj. také  předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB.


Panelová diskuse

Bc. Radim Štantejský, ředitel úseku alternativní distribuce, UniCredit Bank

Ing. Petr Šafránek, generální sekretář, AFIZ

Ing. Hanuš Thein, obchodní ředitel , M.C. TRITON

Daniel Köppl, šéfredaktor , Marketing and Media

Ing. Vít Volhejn, předseda představenstva, Finesko investiční společnost

Výsledky výzkumu IPSOS pro Zlatou korunu

Ing. Tomáš Macků - IPSOS


Navigátor bezpečného úvěru jako jednoduchý nástroj pro nové dlužníky

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. - ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK, člen NERV

Je profesorem firemních financí UK v Praze, kde již od roku 1993 na Fakultě sociální věd jako ředitel buduje přední české univerzitní pracoviště – IES. Současně je předsedou představenstva firmy EEIP, a.s., která je kooperačním partnerem evropských bank v oblasti investičního bankovnictví v ČR. Od roku 1991 působil jako poradce u více než 55 akvizic, privatizací a restrukturalizací ve střední Evropě. Působil rovněž jako poradce USAID, Světové banky a EU ve střední a východní Evropě.


Ochrana spotřebitele – jak se v tom vyznat?

Dr. Ing. František Klufa - ředitel strategie masového trhu, ČSOB

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Od roku 1995 pracoval v úvěrovém oddělení ČSOB a poté byl několik let zástupcem ředitele Sparkasse Mühlviertel West banky. V roce 2000 se stal regionálním ředitelem eBanky, potom byl do roku 2007 ředitelem oblastní pobočky Živnostenské banky. V letech 2008 až 2011 zastával funkci finančního arbitra České republiky. Od roku 2011 působí v ČSOB jako ředitel pro strategii masového trhu. Je předsedou Etického výboru AFIZ.


Elixír finančního zprostředkování

Mgr. Petr Kučera - výkonný ředitel a místopředseda představenstva CCB

Vystudoval Karlovu universitu v Praze. Od roku 1994 zastával po dobu 8 let pozici výkonného ředitele informační agentury Aspekt Central Europe. Před nástupem do CCB pracoval 3 roky pro mezinárodní společnost CRIF (akcionář CCB) v pozici Senior Regional Manager pro oblast Střední a Východní Evropy, kde se spolupodílel na vzniku a rozjezdu projektů úvěrových registrů v Chorvatsku a v Rusku. V CCB je kromě strategického plánování v oblasti obchodu zodpovědný zejména za chod a vývoj divize úvěrových registrů (Credit Bureau), jejímiž hlavními projekty jsou bankovní a nebankovní registry klientských informací. Je také jednatelem Slovak Credit Bureau.


Trend transparentnosti a informovanost klientů

Bc. Vít Kalvoda - ředitel think-tanku TANK a analytik Sdružení obrany investorů

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Pracoval v poradenských společnostech OVB Allfinanz a Sophia Finance. Nyní působí jako analytik Sdružení obrany investorů a zabývá se poplatkovou strukturou finančních produktů. Analytické postupy využívá v oblasti ochrany spotřebitelů a jako nezávislý žurnalista. Pro porovnání nákladovosti produktů, zejména investičního životního pojištění, vytvořil ukazatel TANK a srovnávací systém na webu t-a-n-k.eu.


Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Odborní partneři