XII. Fórum Zlaté koruny - Distribuce finančních produktů

Pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska

na téma

Distribuce finančních produktů

aneb 

Výchova klientů v Čechách

27. březen 2012, 9:00 hod, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4


Diskutovaná témata

1. blok: Dopady regulace finančního trhu na budoucí ekonomický vývoj
2. blok: Finanční poradenství a finanční zprostředkování: trendy a budoucnost
3. blok: Ochrana spotřebitele

Charakteristika tématu:

V letošním roce čekají tuzemský finanční trh výrazné změny spojené s novou legislativou - ať již původní českou nebo implementovanou z evropských směrnic. K podle Ministerstva financí dojde například u spotřebitelských úvěrů, u hypoték a zejména u zprostředkování  finančních produktů, resp. v poradenství. Další proměnou pak finanční služby procházejí přirozeně v důsledku působení finanční krize. Právě poradenství a způsob, jakým jsou distribuovány finanční produkty v Česku, jsou odbornou veřejností vnímány jako problematické. I přesto je otázkou, nakolik může být regulace substitutem absentující finanční gramotnosti a nakolik by měla být jejím komplementem. Ačkoliv se totiž o finanční gramotnosti hojně diskutuje, ve skutečnosti se toho Pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska pro (do)vzdělání zejména dospělých občanů mnoho nedělá. Nové zákony přitom kladou větší požadavky i na klienty, resp. dávají jim do ruky nástroje, které bez znalostí nedokážou využít. Navíc - jako každá regulace i tato kromě přínosů ponese náklady, které zprostředkovaně opět zaplatí klienti. 

Videozáznam zde

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Odborní partneři