Cestovní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni
Okruh uživatelů

Jednotlivci,dvojice, rodiny s dětmi, cestovní kanceláře i firmy

Distribuční kanály

vlastní prodejní síť UNIQA, externí sítě, bankovní prodej, online

Počet uživatelů 1.000.000,00
Počet prodejních míst 350,00
Základní charakteristika

Cestovní pojištění vyřeší všechny pojistné potřeby cestovatele nebo celé rodiny v jedné pojistné smlouvě. Možnost volit úroveň krytí (podle země vycestování, plánovaných aktivit, lokálních cen a infrastruktury, cestujících osob atp.)
UNIQA pojišťuje i seniory bez omezení.
Možnost volit pojištění léčebných výloh s asistencí, anebo komplexní pojištění zahrnující léčebné výlohy, asistenci, úrazové pojištění, zavazadla a pojištění odpovědnosti.
-Cestovní pojištění jednorázové
- platnost až 365 dní
-Cestovní pojištění opakované výjezdy
maximální doba jednoho výjezdu 45 dní
-Cestovní pojištění rámcové smlouvy
specializované řešení pro CK/CA
-řešení pro firmy

Výhody/bonusy

Rodinná forma - 2 dospělí a a 4 děti za stejnou cenu; od 2. dítěte krytí dětí zdarma.
Cestovní pojištění vždy bez spoluúčasti.
USA a Kanada jsou nejdražší z hlediska škod - proto UNIQA rozlišuje geograficky Svět bez USA a Kanady nebo Svět s USA a Kanadou - kvůli lepšímu zacílení ceny.
V léčebných výlohách kryto i vyhledání, záchranná akce, vyproštění, transport, ambulantní ošetření, medikace, hospitalizace, léčebné postupy včetně operací a repatriace klienta domů. Asistenční servis k pojištění dostupný v češtině 24/7 telefonicky.
Jedinečné na trhu: ošetření zubů až do výše zvoleného limitu plnění k léčebným výlohám (není individuální nižší limit).
UNIQA kryje covid-19 všude bez připojištění a bez přirážky
Pojistná ochrana se vztahuje na ošetření, medikaci, testování nemocného, jeho hospitalizaci a případně potřebnou repatriaci domů. Uvízne-li klient kvůli pozitivnímu testu v cizině a musí-li prodloužit pobyt, uhradí mu UNIQA až 2 500 korun denně na ubytování až do celkové výše 30 000 korun z pojištění. Tato ustanovení se ale nevztahují na jeho spolucestující, jdou-li do preventivní karantény. Všem pojištěným osobám (nemocným i v preventivní karanténě) ale UNIQA bezplatně prodlouží sjednané cestovní pojištění až do prvního možného termínu návratu do ČR.
Připojištění storna
Připojištění stornovacích poplatků si lze pořídit jak v individuální verzi (turista si kupuje cestovní služby sám), tak i hromadné verzi (zájezd přes CK). Nejčastějšími překážkami pro vycestování je akutní úraz nebo onemocnění, případně další události, jako je předvolání k soudu, úmrtí blízké osoby, nesložení závěrečných zkoušek, zrušení svatby, neodkladná péče o domácí zvíře apod. Vztahuje se také na prokázané onemocnění covidem-19, které znemožní odjezd. Připojištění storna je nutné si sjednat nejpozději do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb a kryje vynaložené náklady na cestu až do výše 80 %.

Zimní a nebezpečné sporty
Jede-li český turista za sportem do ciziny, měl by si k běžnému komplexnímu tarifu pojištění UNIQA připojistit zimní sporty. K nim patří všechny běžné: zejména sjezdování a snowboarding, ale i běh na lyžích, skialpinismus, pohyb na sněžnicích, sáňkování nebo bruslení, plánuje-li je během pobytu aktivně provozovat.

Pokud by chtěl zkusit ještě něco adrenalinovějšího, jako jsou například skoky na lyžích, mountain boarding nebo lezení v ledových stěnách, musí přidat připojištění nebezpečných sportů UNIQA.

Připojištění náhrady dovolené - kryje nevyužité náklady za každou osobu v cestovní smlouvě až do výše 80 %, je-li nutné dovolenou z určitých důvodů zkrátit (živly, nemoc, úraz atp.).

SmartGuide - aplikace na mobil, lifestylový audio průvodce pro tisíce navštívených míst plus stovky tras v 600 destinacích světa. Off-line mapy. Benefit k pojištění zdarma.

Cestujeme+ specializovaná asistenční služba pro případ nepravidelností v letecké, železniční a autobusové dopravě.
Auto+ - speciální rozšířená asistence pro motoristy v zahraničí

Konkurenční výhody

Příznivá cena pojištění, zejména rodinné formy;
zubní ošetření až do výše limitu léčebných výloh (bez extra sublimitu);
obsažené asistenční služby např. repatriace nemocného či ostatků zemřelého do ČR, lékařské převozy, právní pomoc, náklady na hledání a vyproštění pojištěného, předčasný návrat z dovolené, návštěva opatrovníka atd.;
nepřetržitá asistence – 24 hodin denně v provozu s komunikací v českém jazyce;
rozsah platnosti pojištění pro všechna zdravotní zařízení, tedy i soukromá, kterých je v turistických centrech většina.
Pojistitel uhradí náklady na nezbytné hovory pojištěné osoby s asistenční společností pojistitele, související s pojistnou událostí z léčebných výloh nebo asistenčních služeb a to až do výše 0,1% z limitu pojistného plnění na pojištění asistenčních služeb. Současně posoudí i doložené vícenáklady vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, které by jinak nevznikly; přiměřeně vynaložené uhradí v pojistném plnění.
Pátrací akce-všechny tarify UNIQA zahrnují zásah horské služby či zásah vrtulníku i v případě kdy nedojde ke zranění.
Opatrovník-velmi důležité krytí – ne ve všech zemích jsou k dispozici zdravotní sestry v plné šíři (a to i v zemích kde to nečekáte, např. Řecko, jih Itálie – jen aplikace léků, stará se n místě rodina).

Novinky

UNIQA pojišťovna od roku 2023 spolupracujes českou platformou a aplikací SmartGuide, která promění každý chytrý telefon v digitálního audioprůvodce. Klienti využívající naše cestovní pojištění najdou na platformě SmartGuide tisíce zajímavých míst a stovky tras v mnoha destinacích po celém světě.

Územní platnost

Evropa

ano

Evropa - Poznámka

Klient neudává konkrétní zemi může tudíž cestovat po kontinentu bez omezení.
K Evropě UNIQA počítá i frekventované mimoevropské dovolenkové destinace, jako Egypt, Turecko a Tunisko.

Svět

ano

Svět - Poznámka

Celý svět, anebo Celý svět bez USA a Kanady
Kvůli cenovým poměrům v USA a Kanadě (nejdražší) - jede-li osoba jinam než do těchto 2 zemí mimo evropský kontinent, je kalkulace příznivější.

Pojištěná rizika

Pojištění léčebných výloh

ano

Nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce

ano

Pojištění úrazu

ano

Pojištění zavazadel

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu

ano

Rizikové sporty - možnost připojištění

ano

Pojištění právní ochrany

ano

Pojištění storna zájezdu

ano

Pojištění zásahu horské služby

ano

Pojištění veterinární léčby

ano

Pojištění zpoždění letu

ano

Pojištění únosu letadla

ano

Pojištění nevyužité dovolené

ano

Další možné pojištění - Poznámka

Rozšířené asistenční služby pro Vaše vozidlo AUTO+, zimní sporty, Pojištění přerušení cesty, Opatrovník, Pojištění domácího mazlíčka na cestu pro případ léčebných výloh, úrazu nebo smrti.

Pojištěné osoby

Občané ČR

ano

Cizí státní příslušníci

ano

Maximální věk pojištěného (roky) 99,00
Maximální věk pojištěného - Poznámka

Bez omezení

Možnost sjednání pojištění pro osobu v zahraničí

ano

Doba platnosti pojištění

Minimální délka platnosti pojištění (dny) 1,00
Maximální délka platnosti pojištění (dny) 365,00
Maximální délka platnosti pojištění (dny) - Poznámka

jednorázové pojištění.
Je možné ovšem sjednat celoroční cestovní pojištění s automatickým prodlužováním.

Slevy

Za sjednání on-line (%) 10,00
Skupinová sleva 50,00
Další slevy

Od druhého dítěte v rodině je pojištění zdarma.

Počátek pojistné smlouvy při sjednání s dálkovým přístupem (on-line)

datem uvedeným v pojistné smlouvě

ne

uzavřením smlouvy

ano

zaplacením pojistného - zadání příkazu k platbě

ano

zaplacením pojistného - připsání pojistného na účet pojišťovny

ne

Poznámka

Myslí se tím aktivace /platnost cestovního pojištění při on-line sjednání.
Příkaz k platbě znamená dnes prakticky současně připsání na účet pojišťovny, probíhá-li on-line.

Možnost platby

v hotovosti

ne

převodem z účtu

ano

platební kartou

ano

převodem z telefonního účtu

ne

Servis

Možnost sjednání na pobočce pojišťovny

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na pobočce cestovní kanceláře

ano

Možnost sjednání v bance - v rámci platební karty

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

nemám dotaz