« Zpět

Úrokové stropy v boji s lichvou nepomohou

| 4. března 2014 - 10:14 | Zprávy | Bankovní úvěry

Stanovení úrokových stropů u spotřebitelských úvěrů by podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) nevedlo k účinnému boji proti lichvě. ČLFA tak reaguje na návrh poslanců hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury na určení nejvyšší přípustné míry RPSN u spotřebitelských úvěrů uzavíraných v režimu zákona o spotřebitelském úvěru, který Poslanecká sněmovna 12. února propustila do druhého čtení. Poslanecký návrh formulovaný ve sněmovním tisku 41 počítá s maximální možnou mírou RPSN ve výši dvacetinásobku lombardní sazby platné k 1. lednu daného roku u úvěrů do 15 tisíc korun a ve výši patnáctinásobku této lombardní sazby u úvěrů nad 15 tisíc korun.

ČLFA sdružuje téměř padesát tzv. značkových finančních institucí, které poskytují úvěrové, leasingové a factoringové produkty. „Naše asociace patří k subjektům, které si jsou vědomy závažných společenských a ekonomických dopadů lichvy, a proto podporuje opatření, která ji mohou postihovat a omezit. Stanovení mechanických stropů pro úroky či pro RPSN u spotřebitelských úvěrů by však podle nás žádoucí výsledky nepřineslo. Některým spotřebitelům by naopak znemožnilo přístup k produktům seriózních finančních institucí, a v konečném důsledku by je tak nasměrovalo právě k lichvářům,“ upozorňuje předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.
 
V sektoru spotřebitelských úvěrů, ve kterém působí banky a stabilizované  finanční instituce postupující v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, určuje výši úroků a RPSN konkurence. Trh tyto parametry ovlivňuje v závislosti na povaze finančního produktu. Úrokové stropy či stropy RPSN  by však znemožnily úvěrové produkty s krátkou dobou splatnosti. Protože výše úroků odráží i stupeň rizikovosti úvěru pro daného klienta, stropy by zavřely cestu k úvěrům v regulované zóně řadě spotřebitelů, kteří by se pak přesunuli na černý trh.
 
Před negativními dopady úrokových stropů na trh varuje i Evropská komise, která po analýzách nezávislých agentur Institut für Finanzdienstleistungen a Zentrum für Europäische Wirtschaftsordnung už v roce 2010 upustila od záměru regulovat výši úrokových sazeb ve spotřebitelských úvěrech na evropské úrovni.
 
Navrhované stropy jsou navíc podle ČLFA zcela nadbytečné. Už nyní totiž existuje ustálená judikatura k definici lichvy. Konkrétně jde o rozhodnutí Nejvyššího soudu z 15. prosince 2004, podle nějž jsou lichvářskými úroky nad čtyřnásobek běžné sazby bank u daného typu úvěru, a také o právní předpisy k postihu lichvy včetně občanského zákoníku a trestního zákona.
 
„Boj s lichvou je třeba chápat v celkovém kontextu postupu proti nekalým praktikám na trhu spotřebitelských úvěrů. Řada lichvářských praktik je založena spíše na pochybných sankčních a jiných poplatcích, na nepřiměřeném zajištění a na dalších nástrojích podvodné povahy. Řadu z nich zakazuje už zákon o spotřebitelském úvěru. ČLFA v této souvislosti podporuje úvahy o potírání lichvy a dalších nekalých praktik ve spotřebitelských úvěrech cestou důsledné kontroly orgány státu. Asociace je připravena přispět k diskusi o skutečně účinných opatřeních k potírání lichvy a jiných nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů. Limitace RPSN navrhovaná některými poslanci by však regulovaný trh spotřebitelských úvěrů poškodila a s bojem s lichvou v šedé zóně by se zcela minula,“ říká Jiřina Tapšíková.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Nesmysl, samozžejmě pani z úvěru žije, tak obhajuje své živobytí. Podle ni tady máme všechno, ale nic nefunguje, naopak, stanovení horní hranice úroku vyřeší spousty problému a nemusí se tak vytvářet další a další zákony na jednotlive prohřešky u věřitelů. Mšlo by se to zavést i u lichvy, protože mnozí poskytovatele jsou tak mazani, že místo úroku uváději poplatky, například týdenní, měsíční a zase se vyhnou zákonu, takže pokud se do nákladů na půčku, úvěr zahrnou veškeré náklady, nemohou obejít zákon. Zjednoduší to vše, krátkodobé úvěry nic neřeší, takže bych je omezila úplně, věřitele stejně budou půjčov  peníze, co by tak asi dělali, navíc 80% lidi, co se berou krátkodobé půjčky jsou předlužení a stejně skončí u exekutoru a tak raději ať skončí dřív a s menším dluhem. Většina úvěrových firem je ze zahraničí a akorát parazitují na českých občanech, kdo ví jak je to s daněma, jestli peníze nepřevedou do svých mateřských firem, tady odvedou jen symbolickou částku, tak se ničí občané a státní kasa, v rozpočtu je čím dál méně a na sociálních dávkách a úradu přáce čím dál více lidi. Ti zbohatlici se pak seberou, až to tu vždímají a půjdou na lepší, tady přišli jen zbohatnou.