« Zpět

Bankovní studie CEE pro rok 2014: Díky zotavování hospodářství se v regionu střední a východní Evropy (CEE) začíná zlepšovat situace v poskytování úvěrů

| 22. ledna 2014 - 12:38 | Zprávy | Úvěry

Díky zotavování hospodářství se v regionu střední a východní Evropy (CEE) začíná zlepšovat situace v poskytování úvěrů. Ruku v ruce se známkami hospodářského oživení v západní Evropě se také znovu aktivizují obchodní činnosti v regionu střední a východní Evropy. Souběžně se v celé oblasti objevují i signály zotavování v úvěrové oblasti. Taková jsou některá z hlavních zjištění nejnovější bankovní studie CEE, realizované útvarem strategických analýz CEE UniCredit, která zahrnuje 13 různých zemí. Podle studie lze očekávat, že hlavním tahounem obnovy růstu úvěrovacích činností bude v příštích letech firemní sektor. Od poloviny roku 2013 tempo úvěrování mírně akceleruje, přičemž růst vkladů si udržuje solidní úroveň, a napomáhá tak postupnému přechodu sektoru na nový bankovní model. Přes některé náročné okolnosti nepřestává bankovní sektor v CEE vykazovat uspokojivou míru ziskovosti, přičemž svou návratností aktiv více než dvojnásobně předstihuje západní Evropu.

  • Hlavním tahounem růstu úvěrování by měl být v příštích letech firemní sektor
  • Solidní zvyšování objemu vkladů napomáhá přechodu bankovního sektoru v zemích CEE na „nový model“
  • Pro „nový model“ je typická udržitelnější struktura zdrojů financování, posilování likvidity i vyztužování kapitálových polštářů
Průmyslová výroba v CEE roste, rozdíly mezi zeměmi trvají
„Nejzjevnějším pozitivním makrotrendem, který se během roku 2013 ve střední a východní Evropě objevoval, byl obrat v průmyslu – a ten by měl pokračovat i v roce 2014,“ uvedl Gianni Franco Papa, ředitel divize CEE v UniCredit. „Známky hospodářského zotavování v západní Evropě nabývají v CEE podoby sílící průmyslové produkce, ovšem rozdíly mezi jednotlivými zeměmi přetrvávají.“ Od začátku roku 2013 vzrostla průmyslová výroba přepočtená na celý rok o 5 %. S přihlédnutím k pokračování růstu exportu v Německu v roce 2014, na nějž navazuje obnova růstu i jinde v EMU, očekávají analytici UniCredit, že posilování průmyslu bude pokračovat.
 
Podle prognózy bude celková míra reálného růstu HDP v regionu mírně akcelerovat – během roku 2014 o 2,0 % a během roku 2015 o 2,5 %, takže zřetelně předstihne země EMU s tempem 1,5 % (2014) a 1,8 % (2015).
 
Poměr úvěrů ke vkladům ukazuje výrazné zlepšení bilance
„Když pohlížíme na budoucí vývoj, je pravděpodobné, že postupné posilování ekonomické činnosti v regionu bude provázeno rychlejším růstem poskytování úvěrů,“ shrnuje situaci Gianni Franco Papa. „V čele tohoto obratu bude především firemní segment.“
 
Růst vkladů si udržuje míru, která je dostatečná k tomu, aby napomáhala postupnému přechodu bankovního sektoru v CEE na nový obchodní model, pro nějž je typická udržitelnější struktura zdrojů financování. V období 2008–2013 vzrostl v CEE celkový objem úvěrů o 20 % při konstantních měnových kurzech, zatímco v letech 2005–2008 činil růst 113 %. Celkové vklady se za období 2008–2013 zvýšily o 34 % při konstantních kurzech, oproti tomu za období 2005–2008 vklady vzrostly o 55 %. V důsledku toho se poměr úvěrů ke vkladům v regionu CEE z hodnoty 114 % v době vrcholící globální krize zlepšil v roce 2013 na 102 %, což znamená výrazné zlepšení bilance.
 
Nejistá kvalita aktiv a kontraproduktivní přemíra regulace jako negativní rizikové faktory
„Přes některé náročné okolnosti si bankovní sektor zemí střední a východní Evropy zachovává ziskovost – a vykazuje ji mnohem vyšší než významné západoevropské země,“ konstatovala Carmelina Carluzzo, zástupkyně ředitele útvaru strategických analýz CEE v UniCredit. V roce 2013 dosahovala prognózovaná průměrná návratnost aktiv bank v CEE míry 1,5 %, a to v pásmu od +2,0 % v Turecku až po –2,1 % ve Slovinsku. Ve srovnání s tím dosahovala prognózovaná průměrná návratnost aktiv u německých bank 0,3 %, zatímco v bankách zemí B(R)IIC se pohybovala v pásmu od 2,5 % do 0,9 %.
 
„Vedle dalších náročných aspektů obchodní činnosti je zde zejména nejistota ohledně vývoje kvality aktiv a vzedmutá vlna nových mezinárodních i lokálních předpisů, a proto je náš scénář vysloven s otazníkem,“ doplnila Carmelina Carluzzo. Očekává se nicméně, že podíl znehodnocených úvěrů v CEE bude letos klesat. Pokud jde o riziko kontraproduktivního dopadu přemíry regulace, označila expertka za žádoucí lepší harmonizaci v rámci regionu.
 
UniCredit si v CEE uchovává vedoucí pozici a opět potvrzuje svůj závazek vůči regionu
„Význam střední a východní Evropy spočívá nepochybně v jejím hospodářském růstu a sektorové ziskovosti,” shrnuje Gianni Franco Papa, ředitel divize CEE v UniCredit. „A to je i jasný důvod, proč chci opětovně potvrdit závazek naší skupiny vůči tomuto regionu.” Teritoriálně založená diverzifikace se osvědčila, neboť přispívá k lepšímu kompenzování výkyvů hospodářského cyklu, přesto se však jisté přeformování obchodního modelu jeví pro zajištění udržitelnosti jako zásadní. UniCredit svými četnými projekty změn zacílení své obchodní činnosti v CEE – kam patří například převzetí retailové klientely od banky AXA v České republice, nebo nákup dodatečných retailových aktiv od RBS ze strany Romania UniCredit – prokázala silné realizační schopnosti při naplňování vyhlášených strategických kroků.
 
UniCredit aktuálně dosahuje hodnoty ukazatele kapitálové přiměřenosti Cire Tier 1 na úrovni 11,71 %, a kromě toho disponuje bezkonkurenční mezinárodní sítí v přibližně 50 zemích. Skupina je velmi vyhledávaným partnerem při podpoře přeshraničního rozvoje podnikání a provozních činností klientů prostřednictvím svých členských bank v 18 zemích, jež poskytují plynule provázané služby na základě sjednoceného standardu. Zároveň disponuje hlubokými znalostmi různých lokálních trhů v CEE a slouží zhruba 10 500 aktivních firemních klientů z Německa, Itálie a Rakouska při provozování činnosti v daném regionu. Pracovníci UniCredit staví nekompromisní kvalitu služeb na první místo a jsou odhodláni dále udržovat vedoucí pozici skupiny v regionu CEE, včetně vysoké míry spokojenosti klientů.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.