« Zpět

Zasažení podnikatelé řeší problémy s likviditou i pomocí factoringu

| 19. ledna 2021 - 11:00 | Zprávy | Podnikatelé

Nedostatek likvidity, způsobený narušením zaběhnutých obchodních vztahů protiepidemickými opatřeními, řeší firmy i prostřednictvím factoringu. Tento finanční nástroj, který je založen na postoupení pohledávek vyplývajících z vystavených faktur s delší dobou splatnosti, nyní oslovuje specifickou zákaznickou skupinu – malé a střední podniky z nejvíce zasažených odvětví. Vyplývá to z informací České leasingové a finanční asociace.

Jednou z mnoha komplikací, které koronavirová krize způsobila firemní sféře, je nabourání osvědčených dodavatelsko-odběratelských vazeb. Opakované uzavírání a otevírání prodejen i výrobních hal zvyšuje tlak na cash-flow celého dodavatelsko-odběratelského řetězce a projevuje se mimo jiné prodlužující se dobou splatnosti vystavených faktur. Výsledkem je nedostatek provozního kapitálu, s nímž bojují zejména malé a střední podniky. Tedy sektor ekonomiky, který opatřeními přijatými na potlačení pandemie trpí zdaleka nejvíce. Potíže s délkou splatnosti lze přitom řešit poměrně snadno, a to právě pomocí factoringu.

Jeho princip spočívá v postoupení pohledávek na factoringovou společnost. Ta klientovi bezodkladně proplatí podstatnou část fakturované částky a zátěž delší splatnosti převezme na sebe. Na konci třetího čtvrtletí loňského roku dosahovala hodnota pohledávek postoupených na největší tuzemské poskytovatele factoringu 129 miliard korun.

Řada podniků tento osvědčený nástroj objevuje až pod tíhou současné krize způsobené celosvětovou koronavirovou pandemií. V posledních měsících se na factoringové společnosti stále častěji obracejí firmy a podnikatelé, pro které byl ještě nedávno termín factoring cizím slovem, pod nímž si nedokázali vybavit konkrétní finanční službu. Nyní ale mají velké problémy s cash-flow a hledají nové finanční zdroje. Typickým příkladem jsou menší a střední podniky působící jako dodavatelé ve spotřebním průmyslu, ale třeba i autodopravci.

Tyto firmy se potýkají s odloženými anebo nedokončenými zakázkami, v nichž mají proinvestováno spoustu peněz. Teď čekají, až jejich dlouhodobí odběratelé budou moci plnohodnotně obnovit svůj byznys. Mezitím ale musí získat prostředky na vlastní provoz,“ vysvětluje Jaroslav Krutilek, generální tajemník České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje přední factoringové společnosti působící na našem trhu.

Při posuzování žádosti o factoringové financování je klíčová stabilita a potenciál obchodního vztahu mezi žadatelem a jeho odběrateli. Factoring je totiž ze své podstaty založen na dlouhodobé spolupráci, nejde tedy o nástroj k nápravě nahodilých problematických kontraktů. Zpravidla řeší potíže s likviditou, které vznikají u výrobce kvůli požadavkům na pozdější úhrady ze strany jeho odběratelů, anebo tím, že z konkurenčních důvodů sám poskytuje delší dobu splatnosti.

Rozhodující je charakter pohledávek, které lze do financování zapojit. Mělo by se jednat o pohledávky se smluvně dojednanou splatností mezi 30 a 150 dny vznikajícími z dodávek stabilnímu okruhu odběratelů. Spíše než obor podnikání je tedy důležité, nakolik pohledávky tyto předpoklady plní,“ vysvětluje Jaroslav Krutilek z ČLFA.

Smluvní vztah s factoringovou společností uzavírá dodavatel, který jí postupuje pohledávky za portfoliem odběratelů, které si předem odsouhlasili. Záhy po postoupení pohledávky uvolní factoringová společnost (v odborných kruzích se pro ni používá také termín factor) na účet klienta částku, s níž může libovolně nakládat. Dodavatel tak má podstatnou část peněz k dispozici okamžitě a nemusí čekat, až zaplatí jeho odběratel v dohodnuté splatnosti. Vyplacená částka vychází z hodnoty postoupené pohledávky a může dosáhnout až 90 % této sumy. Po úhradě odběratele na účet factoringové společnosti je transakce zúčtována a klient od factora obdrží doplatek.

Nastavení procesů spojených s výměnou informací o postupovaných pohledávkách a jejich úhradách je jednoduchá jednorázová záležitost. „K uzavírání smluv pak dochází v podstatě automaticky. Veškeré činnosti jsou realizovány elektronicky,“ říká Jaroslav Krutilek.

Informace o nově vznikajících pohledávkách klient předává factoringové společnosti přes příslušné systémy a internetové aplikace. Jejich prostřednictvím má klient zároveň k dispozici veškeré údaje o nároku na financování, úhradách a platebním chování svých odběratelů. Kromě provozního financování získává i profesionální službu správy a inkasa pohledávek a v případě využití takzvaného bezregresního factoringu s pojištěním pohledávek také ochranu proti finančním ztrátám z nedobytných pohledávek.

Silnou stránkou factoringu je kromě jeho komplexnosti i flexibilita a rychlost, se kterou reaguje na klientovy finanční potřeby v případě sezónních výkyvů dodávek, nárůstu počtu nových odběratelů a podobně. Cílem je, aby klient bezproblémově profinancoval své závazky, zefektivnil inkaso svých pohledávek a zlepšil platební morálku odběratelů.

Náklady na factoring se skládají ze dvou složek: z factoringového poplatku za vlastní postoupení pohledávky a z úroku z čerpaných částek. Zatímco factoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky, úroková sazba aplikovaná na čerpané zdroje se pohybuje na úrovni běžných kontokorentních úvěrů.

Při volbě factoringové společnosti je vhodné zaměřit se na velké poskytovatele s delší historií. Většina z nich je členem silných bankovních skupin anebo renomovaných nadnárodních institucí. Mohou tak factoring vhodně kombinovat s úvěrovým financováním a ostatními bankovními službami.

Dobrým vodítkem může být členství v České leasingové a finanční asociaci, jejíž členové se hlásí k přísným etickým kodexům asociace v oblasti přístupu ke klientům a jejich informování,“ doplňuje Jaroslav Krutilek.

V současnosti je členem ČLFA pět factoringových společností: Bibby Financial Services, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, Factoring KB a UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia. Mezi významné poskytovatele factoringu patří i Raiffeisenbank, která je členem České bankovní asociace. Všechny jmenované společnosti jsou zároveň členy Asociace factoringových společností České republiky.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.