« Zpět

Začátky podnikatelů v Čechách aneb Lepší je být připraven

| 14. května 2013 - 11:57 | Zprávy | Podnikatelé

Máte již delší dobu v hlavě zajímavý nápad a chybí vám odvaha vrhnout se rovnýma nohama do podnikání? Pak právě pro vás máme v seriálu Ze života peněz připravený návod, díky kterému zvládnete první krůčky bez klopýtnutí. Poradíme vám, jaký druh podnikání je pro vás nejvhodnější, kolik peněz si do startu připravit a co budete případně potřebovat při žádosti o půjčku. O své postřehy z podnikatelské praxe se s námi navíc podělil David Smetana, vítěz loňského ročníku soutěže Era Živnostník roku.

 

1. Správně zvolená forma podnikání
Hned v úvodu své podnikatelské činnosti si musíte zvolit, zda budete podnikat jako fyzická osoba (živnostník) nebo právnická osoba (s.r.o., a.s.). „Každý typ podnikání má své výhody i nevýhody. Jde o to se rozhodnout, co vám bude nejvíc vyhovovat a jaká rizika jste schopni akceptovat nebo jak velké obchodní partnery chcete oslovit," říká Lenka Heřmánková, výkonná manažerka Ery a Poštovní spořitelny.
 
Pokud zvolíte podnikání jako fyzická osoba, zahájení, přerušení i ukončení podnikatelské činnosti je upraveno živnostenským zákonem. Živnosti se obecně dělí na volné, řemeslné, vázané a koncesované. V případě živností volných nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani prokázání délky praxe. V ostatních případech je třeba splnit požadavky pro zvolený obor.
 
Po výběru druhu živnosti vyplníte Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné podat ohlášení živnosti nebo žádost o udělení koncese, ale také zaslat oznámení i dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Spolu s vyplněným formulářem musíte předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů si obstará živnostenský úřad sám.
 
Svou živnost si můžete založit také prostřednictvím datové schránky, pokud ale budete přikládat i doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, pak budete muset provést autorizovanou konverzi do elektronické podoby. S tím Vám pomohou na kontaktním místě CzechPOINT.
Rada navíc: Nově můžete služby CzechPOINT využít i ve vybraných Era finančních centrech.
 
2. Finance „až na prvním místě
Současně se založením podnikání si budete muset spočítat, kolik peněz budete potřebovat na vlastní realizaci podnikatelského nápadu. „Zohledněte přitom všechny náklady na založení živnosti, vybavení prostor a další náklady spojené s běžným provozem podnikání. Například náklady na suroviny, nájemné, telefony, poplatky za elektřinu, teplo, vodu, připojení k internetu, kancelářské potřeby atd.," radí Lenka Heřmánková.
 
Dále je vhodné odhadnout výnosy v začátcích podnikání, které vám umožní stanovit si správnou výši finanční rezervy na pokrytí měsíčních nákladů. Stanovte si částku, kterou budete potřebovat do začátku a zamyslete se nad tím, kde můžete tyto peníze získat. „V první řadě sáhněte do vlastních úspor.  Pokud vám tyto úspory nestačí, pak je možné si potřebné peníze vypůjčit např. od rodiny, přátel nebo od banky", vysvětluje Lenka Heřmánková a dodává: „Abyste předešli případným budoucím konfliktům, nezapomeňte si i s členy rodiny nebo přáteli domluvit a sepsat jasné podmínky půjčky."
 
Další možností jak získat potřebné finančních prostředků, jsou investoři. Často jsou ochotni podstoupit vyšší riziko než banky, které je však kompenzované vyšším výnosem. Při nedostatku peněz můžete využít finanční leasing na nákup automobilu nebo nezbytného technologického vybavení firmy. Využít můžete také státního programu podpory podnikání na daném území. Jedná se o programy podpory podnikání stanovené vládou, ministerstvy, kraji, případně obcemi.
Rada navíc: V případě bankovní nebo státní pomoci počítejte s větším papírováním.
 
3. Podnikatelský plán nejen pro finanční instituce
Pokud chcete v bance žádat o půjčku anebo chcete najít investora, budete muset vypracovat podnikatelský plán. „Podnikatelský plán je dokument, ve kterém jsou popsány veškeré informace mimo jiné o tom, kde a v jaké fázi se vaše podnikání nachází, kam se ubírá, jaké plánujete náklady a očekáváte příjmy," popisuje Lenka Heřmánková. Podnikatelský plán představuje jakousi analýzu vašeho záměru, prostředí a trhu, na kterém chcete podnikat, obsahuje potenciální odběratele i dodavatele, konkurenci apod.Zde jsou čtyři základní oblasti, které musí každý úspěšný podnikatelský plán obsahovat:
 
  • I. KDO– jak vypadá vaše firma, váš tým a již dosažené výsledky/zkušenosti
  • II. CO - detailní popis výrobku nebo služby, kterou nabízíte, proč je unikátní a čím se liší od konkurence
  • III. KOMU - komu chcete nabízet služby či produkty, kdo je váš zákazník a proč za váš produkt zaplatí
  • IV. JAK - jak přesvědčíte zákazníky – prodejní a marketingová strategie, jak zabezpečíte další rozvoj firmy
Rada navíc: Díky podnikatelskému plánu předem zjistíte možná slabá místa zamýšleného podnikání a snížíte riziko případného neúspěchu a mnohdy i zabráníte nemalé finanční ztrátě. Je to podklad nejen pro banky či investory, ale také pro vás.
 
4. Bez dobrých vztahů se neobejdete
Jako podnikatelé musíte pamatovat na dobré nastavení obchodních podmínek – a to jak ve vztahu k obchodním partnerům, tak k zákazníkům. Každý totiž po dobu svého podnikání narazil na někoho, kdo nezaplatil fakturu či se s platbou o několik měsíců opozdil. Obchodní podmínky, společně s ostatními relevantními ujednáními typových smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo atd.) tvoří pevné základyobchodního vztahu mezi podnikatelem a jeho obchodními partnery. „Pro zrychlení a zefektivnění komunikace s orgány státní správy je možné, jak již bylo řečeno, využít datových schránek. Povinně ze zákona jsou zřizovány firmám a dalším právnickým osobám, na vlastní žádost však mohou být zřízeny i podnikajícím fyzickým osobám. Dokumenty doručené do datové schránky mají stejnou povahu jako doporučený dopis a jsou jeho elektronickým ekvivalentem. Zprávy jsou doručovány ve zvláštním formátu tzv. datových zpráv. Systém datových schránek k datovým zprávám přidává i časová razítka a jejich identifikaci. Díky tomu je možné i v budoucnu prokazatelně ověřit originalitu, původ a čas odeslání datové zprávy," uzavírá Lenka Heřmánková.
Rada navíc: Hlavní výhodou datových schránek, které plánuje ČSOB zpřístupnit z internetového bankovnictví, je úspora času. Snížíte si také náklady spojené s listovními službami.
 
Postřehy z praxe Davida Smetany, vítěz soutěže Era Živnostník roku 2012
Začátky byly zajímavé. Vždy jsem si přál pracovat v zemědělství, a jakmile jsem tuto činnost mohl dělat po svém, tak to bylo a je moc krásné. Zemědělci utvářejí krajinu a produkují kvalitní potraviny. My se snažíme nejen o kvalitu, ale neustále vymýšlíme něco nového, abychom mohli zákazníkovi nabídnout nové produkty a odlišili se od konkurence. Počátkem roku jsme přišli na trh s novým výrobkem: kysané zelí bez konzervantů vyrobené z našeho kruhárenského zelí a zabalené do plastových kyblíčků. Zákazníci si teď pochvalují, že kromě kvalitního produktu získávají i přidanou hodnotu. Jediná věc, co nás sužuje, je obrovská byrokracie, předpisy, vyhlášky a omezení, které mnohdy berou chuť do práce.
 
Více informací o podnikání pana Smetany se můžete dozvědět na www.smetanuvstatek.cz
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.