« Zpět

Skupina ČSOB přichází se speciálním uceleným programem pro zemědělce

| 17. dubna 2013 - 10:24 | Zprávy | Podnikatelé

V době, kdy probíhá vyjednávání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU po roce 2013, přichází skupina ČSOB s rozšířením nabídky služeb v této oblasti. Skupina ČSOB tak vykračuje směrem k zemědělcům s cílem rozšířit vzájemnou spolupráci. V rámci produktového programu s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. (dále PGRLF) bylo ve společnosti ČSOB Leasing financováno do konce roku 2012 celkem 1 419 smluv a poskytnuty úvěry ve výši 2,56 miliardy Kč.

 

„ČSOB si váží vlastností zemědělců jako je jejich dlouholetá péče o půdu a zejména zodpovědnost, pokud jde o plnění závazků,“ říká Roman Kracík, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB. „Zemědělskému sektoru věříme, protože je stabilní a směřuje k trvalé udržitelnosti. Proto jsme se rozhodli, že zemědělcům nabídneme ucelenou řadu zvýhodněných produktů jak v depozitní tak i v úvěrové oblasti. Jde o rozšíření nabídky služeb v podmínkách provozního financování – tzn. možnost větších limitů v návaznosti na provozní potřeby (sezónnost, struktura nákladů, obrat) a také v oblasti investičního financování. Klienti z oblasti zemědělství tak mohou získat výhodné úvěry na financování provozních potřeb své firmy, např. na nákup hnojiv, osiv, krmiv, ale i úvěry na investice do zemědělské techniky a hlavně na nákup zemědělské půdy. Samozřejmostí je možnost čerpáním podpory z PGRLF, Státního zemědělského intervenčního fondu, apod.,“ doplňuje Roman Kracík.
 
Konkrétně jde o ČSOB Malý úvěr pro podnikatele z oblasti zemědělství. Zájemci budou moci získat zvýhodněnou úrokovou sazbu, kterou je možné spojit i s podporou PGRLF v rámci programu Zemědělec. Díky němu mohou získat významnou dotaci části úroků z úvěru. Navíc nebudou muset platit jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru.
 
Zemědělcům může banka také nabídnout ČSOB Firemní konto, které je uzpůsobeno jejich potřebám. Jeho součástí jsou některé bezplatné služby, jako například veškeré příchozí platby, 30 odchozích elektronických plateb tuzemského platebního styku. K dispozici mají také mezinárodní embosovanou platební kartu pojištěnou proti ztrátě a krádeži zdarma. Jako další výhodu může klient – zemědělec využít Spořicí účet pro podnikatele s bonifikací a s jednodenní výpovědní lhůtou.
 
Důležitým benefitem poskytovaným zemědělcům ze strany ČSOB je, že podnikatelé nemusejí jezdit do banky. „Stačí si jen sjednat schůzku s bankéřem, který za nimi přijede i s kolegy ze společnosti ČSOB Leasing nebo ČSOB Pojišťovny podle potřeb klienta. Výhodou je, že zemědělci šetří čas a zároveň získají odborné posouzení svého stavu podnikání a návrh nejvhodnějšího řešení konkrétních finančních i pojistných potřeb,“ upřesňuje Roman Kracík a doplňuje, že vedle zmíněných produktů mohou zemědělci využít také služeb dceřiných společnosti ČSOB Pojišťovny, a.s., ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Factoring, a.s. „Naší snahou je nabídnout podnikatelům ucelenou nabídku služeb, abychom komplexně pokryli jejich finanční potřeby a ušetřili jejich čas.“
 
Také ČSOB Pojišťovna považuje oblast zemědělství za zajímavý a stabilní segment. „Zemědělcům nabízíme v oblasti pojištění komplexní služby. Mimo pojištění zemědělských rizik jako je pojištění plodin a pojištění zvířat, máme i velmi dobrou produktovou nabídku na pojištění ostatního nemovitého a movitého majetku, strojů, motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tzv. „povinného ručení“ a konečně pojištění odpovědnosti provozní a z držby nemovitosti," uvedl Marek Cach, ředitel odboru specifických druhů pojištění ČSOB Pojišťovny.
 
ČSOB Leasing připravil pro nadcházející sezonu komplexní program pro financování zemědělců AGRO 2013, který navazuje na řadu předchozích úspěšných programů (Zetor Finance, Valtra Finance, AGRO 2011 a AGRO 2012. „Parametry produktu jsou nastaveny tak, aby pokrývaly veškeré potřeby zemědělců – od techniky pro jarní práce až k podzimním sklízecím strojům a následně strojům pro zpracování produkce. Nejčastěji jsou financovány traktory, různé nesené nástavby, sklízecí stroje a manipulátory. Splácení je měsíční a nejčastěji poptávanou dobou financování je 60 měsíců. Zajímavé je, že průměrná cena financovaného předmětu je v portfoliu zemědělců vyšší než u standardních dodávek (obvykle mezi 2–8 mil. Kč). Zemědělskou techniku si zákazníci vesměs pořizují prostřednictvím financování ČSOB Leasing s podporou PGRLF,“ shrnul Petr Neuvirth, ředitel rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing.
 
„Vedle leasingu na velké stroje si mohou importéři zemědělské techniky nechat profinancovat i své pohledávky například za servis a prodej menší zemědělské techniky od ČSOB Factoring a tím si zajistit dostatek peněz na provoz firmy. V rámci této služby je možné se dohodnout i na převzetí rizika proti neplacení,“ doplnil Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring.
 
Další informace naleznete na stránce: http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Nabidka-pro-zemedelce/Stranky/default.aspx

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.