« Zpět

Peníze, které zlepší lidem život v regionech

| 13. září 2013 - 12:28 | Zprávy | Podnikatelé

Celkem dva miliony korun letos rozdělí ČSOB a Era mezi vybrané projekty neziskových a příspěvkových organizací, ale i obcí. Polovina z celkové částky bude určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní dědictví v daném regionu, druhá pak na projekty přispívající rozvoji společenského života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury. Maximální výše příspěvku na jeden projekt může činit až 70 tisíc korun. Přihlášky do grantového programu pro podporu regionů je nutné odevzdat do 4. října 2013.

Dva miliony korun budou regionům rozděleny v rámci tzv. Menších komunitních grantů. Ty jsou společně s Velkými komunitními granty součástí programu ČSOB a Era pro podporu regionů. „Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich okolí a povzbudit je k vlastní aktivitě. Usiluje o upevnění dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Z tohoto důvodu je nezbytnou podmínkou úspěchu v programu aktivní zapojení místní veřejnosti do příprav a realizace projektu – pro získání podpory nestačí, aby veřejnost byla pouhým příjemcem výsledků," vysvětluje podstatu projektu Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
 
Velké komunitní granty byly vyhlášeny letos v únoru. Podporu v celkové částce 889 tisíc korun v této části programu získaly Obec Nečín, Česká společnost ornitologická a Český svaz ochránců přírody – Regionální středisko Iris. Menší komunitní granty byly zahájeny 2. září, přičemž uzávěrka žádostí je stanovena na 4. října. Výsledky budou známy na konci listopadu a realizace projektu musí dle pravidel proběhnout od 2. prosince 2013 do 1. prosince 2014.
 
Do programu se mohou zapojit nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. Letos probíhá již 7. ročník grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů ve spolupráci s Nadací VIA. Za tuto dobu ČSOB regionům přispěla celkovou částkou převyšující 18 milionů korun.
 
Více informací o podmínkách grantového kola je k dispozici na webových stránkách csob.cz a www.nadacevia.cz.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.