« Zpět

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

| 11. prosince 2020 - 9:00 | Zprávy | Podnikatelé

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.

Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník:

  • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období (rok 2020) neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pro vyplnění formuláře, kterým se lze přihlásit do paušálního režimu, doporučujeme využít přehlednou webovou aplikaci nebo jednoduchý tiskopis. Vyplněný povinný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad, případně zaslat poštou.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, v průběhu roku 2021, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně současně s oznámením o zahájení této činnosti.  U OSVČ, která zahajuje činnost
v průběhu zdaňovacího období (po 10. 1. 2021), platí všechny podmínky pro vstup do tohoto režimu stejně jako pro již podnikající poplatníky, s tím rozdílem, že se tyto podmínky nezkoumají k začátku rozhodného období, ale k okamžiku zahájení výkonu činnosti.

O vstupu do paušálního režimu není nutné informovat zdravotní pojišťovnu ani Českou správu sociálního zabezpečení. „Všechny zmíněné úřady si informaci ohledně vstupu do paušálního režimu vzájemně vymění a OSVČ, které podají oznámení Finanční správě, už dále nemusí komunikovat se třemi různými úřady. Díky paušální dani navíc odpadne, za splnění zákonných podmínek, povinnost podávat daňové přiznání a přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

 

Paušální daň pro rok 2021 (v Kč)

Paušální daň

5 469

Min. zdravotní pojistné

2 393

Min. sociální pojistné

2 976

Záloha na DPFO

100

Měsíční zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Výjimku tvoří záloha za leden, která je splatná až do 20. února, resp. v roce 2021 do 22. února. Tento režim plateb koresponduje se začátkem vstupu do paušálního režimu, tj. od 1. 1. 2021. Zálohové povinnosti z předchozí známé daně a pojistných zanikají se vstupem do paušálního režimu.

Kompletní informace o paušální dani včetně odpovědí na nejčastější dotazy a aplikace pro vyplnění formuláře oznámení o vstupu do paušálního režimu naleznete na webu Finanční správy.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je třeba uvádět při platbě nějaký VS, resp. jak poznáte, kdo paušální daň posílá. Předem děkuji za odpověď. Jiří Ondra

Dobry den, prosim, pokud budu pobirat radny starobni duchod, budu OSVC , rocni zisk se bude pohybovat cca kolem 10 000 Kc, vyplati se oausalni dan?
Dekuji.
Bumbova

Dobry den. Chtěl bych se zeptat zda je možno z režimu paušalni daně vystoupit i jindy než na konci roku a za jakych podminek. Děkuji za odpověd

dobrý den mam dotaz na přihlašení na poušalní daně se vyplnoval na zadní straně řadek nemocenského pojištění tak jsem chtel vědět kam a kolik se bude platit         a ještě jeden dotaz k číslu účtu jestli jsem porozuměl                                           č.ú  286677621411-0710    je to pro ústecký kraj  děkuji ČAPEK

Dobrý den,ráda bych se zeptala,jak by se platila paušální daň,kdybych během roku onemocněla,nemocenské pojištění si platím ,nikde jsem o tom nic nenašla a neuměli mě odpovědět ani na finančním úřadě   předem děkuji