« Zpět

Celkem 36 % českých podnikatelů neplánuje v horizontu jednoho roku investovat do rozvoje vlastního byznysu

| 20. srpna 2013 - 11:55 | Zprávy | Podnikatelé

Počet podnikatelů narostl za letošní 1. pololetí o 12,5 tisíce. Nálada, která mezi nimi panuje, se dá však popsat jako rezignace k vývoji svého oboru. Průzkum Sberbank CZ, který kromě podnikatelů zkoumal i firmy s obratem do 25 milionů korun ročně, přinesl zřetelné známky nekončící ekonomické recese. Více než třetina z dotázaných respondentů uvedla, že neplánuje do konce roku 2013 žádné investice. Jen malá část se chystá využít k investování cizí zdroje, jako je například bankovní úvěr.

Makroekonomické indikátory ukazují, že česká ekonomika zažívá v současné době nejdelší recesi v historii. Pětina malých firem a podnikatelů hovoří o propouštění zaměstnanců. To nicméně odpovídá situaci před rokem, kdy byl proveden výzkum stejného charakteru. K zásadní změně situace tedy nedochází. Výzkum upozornil také na stagnaci obratu, která je v kontextu podnikání špatnou zprávou. Zatímco loni nárůst obratu za poslední dva roky deklarovalo 23 % firem, dnes je to 13 %. Stagnace souvisí s obavami investovat do rozvoje podnikání. Podnikatelé tedy deklarovali, že vyčkávají a zvažují další investiční kroky. Tím pádem ale ani nerozšiřují svůj byznys, peníze dávají pouze do prosté obnovy. V náladě většiny malých a středních podnikatelů a firem však lze najít velmi zajímavý aspekt – i když jsou si vědomi špatné situace v oboru, stále věří ve vlastní byznys.
 
Pesimismus pro rok 2014 panuje především v průmyslu a výrobě
Očekávání podnikatelů je kvůli dlouhotrvající recesi značně střízlivé. Výzkum však ukázal rozdíly mezi průmyslem a výrobou, službami či velko- a maloobchodem. Nejoptimističtěji uvažují subjekty v kategorii služeb, téměř polovina věří ve zlepšení situace v průběhu roku 2014. Naopak drobné subjekty působící v průmyslu a výrobě očekávají v průběhu příštího roku zlepšení jenom z 31 %, stejné procento z nich si je dokonce jisté zhoršením. Dotázaní z velko- a maloobchodu předpokládají lepší situaci ve 46 %.
 
Zajímavé je srovnání očekávání pro rok 2014 s očekáváním pro zbytek letošního roku. Právě zde lze sledovat určitou rezignaci dotázaných podnikatelů. Pokud věří ve zlepšení v roce 2014 celkem 45 % ze všech dotázaných, do konce tohoto roku sdílí optimismus pouze 30 % podnikatelů. Živnostníci a malé firmy působící ve službách jsou pro zbytek roku v očekáváních daleko opatrnější. Ve zlepšení věří pouze zhruba pětina.
 
Hlavní překážkou pro rozvoj byznysu je byrokracie
Pokud se zeptáte malých firem či podnikatelů, jaké vidí největší překážky ve svém budoucím rozvoji, tři nejčastější odpovědi budou byrokracie, aktuální ekonomická situace a přehršel legislativních změn. Právě nutnost subjektů vyrovnávat se se změnami legislativního prostředí je důsledkem vysoké poptávky po právním (33 %) a daňovém poradenství (28 %). Třetinu z oslovených by pak možnost využít poradenských služeb motivovala k odstartování spolupráce s danou bankou, která by jim tyto služby kvalitně poskytla.
 
Banky na poptávku po poradenství už reagují
Hlavním poselstvím výzkumu je fakt, že podnikatelé se přes spoustu překážek a minimální podporu ze strany státu nevzdávají. Naučili se žít ve stávajícím ekonomicky slabém prostředí, hledají úspory a metody, jak vše zvládnout za složitější situace na trhu. Pomoci jim může kvalitní poradenství finanční instituce, která pozná jejich potřeby do hloubky. Ačkoliv se většina klientů chová stále ještě konzervativně a podle výzkumu věří spíše velkým bankám, individuálně cílené služby menších bank mohou být pro podnikatele přesně to pravé. Například Sberbank spolupracuje přímo s podnikateli na vývoji produktů, snaží se reagovat na jejich averzi k poplatkům. Podnikatelé mohou ocenit i přimhouření oka nad aktuálním obratem a nabídku kontokorentu na omezenou dobu, kdy jim banka dává najevo víru ve zlepšení jejich ekonomické situace.
 
Obrázek 1: Plánování investic
 
Obrázek 2: Překážky pro byznys
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.