« Zpět

ČSOB Leasing, a.s. oznamuje své hospodářské a obchodní výsledky za 1. pololetí 2011

| 19. srpna 2011 - 10:15 | Zprávy | Leasing

Společnost ČSOB Leasing vytvořila k 30. červnu 2011 čistý zisk 262,8 mil. Kč, což ve srovnání se 183,8 mil. Kč za první pololetí roku 2010 představuje nárůst o 42,9%. Růst zisku byl podpořen poklesem nákladů na riziko a růstem obchodních aktivit v prvním pololetí 2011.

Společnost ČSOB Leasing vytvořila k 30. červnu 2011 čistý zisk 262,8 mil. Kč, což ve srovnání se 183,8 mil. Kč za první pololetí roku 2010 představuje nárůst o 42,9%. Růst zisku byl podpořen poklesem nákladů na riziko a růstem obchodních aktivit v prvním pololetí 2011.

· Společnost ČSOB Leasing, a.s. vykázala za první pololetí 2011 meziroční nárůst čistého zisku o 42,9% na 262,8 mil. Kč.

· Objem obchodu v pořizovacích cenách narostl za první pololetí 2011 o 28,6% a počet nově uzavřených smluv o 8,5%.

Finanční a obchodní výsledky

Společnost ČSOB Leasing vytvořila k 30. červnu 2011 čistý zisk 262,8 mil. Kč, což ve srovnání se 183,8 mil. Kč za první pololetí roku 2010 představuje nárůst o 42,9%. Růst zisku byl podpořen poklesem nákladů na riziko a růstem obchodních aktivit v prvním pololetí 2011.

Objem obchodu v pořizovacích cenách vyrostl v prvním pololetí roku 2011 na 5,7 miliardy korun, jedná se o 28,6% růst oproti objemu obchodů 4,4 miliardy korun v prvním pololetí 2010. Počet nově uzavřených smluv vyrostl o 8,5% což představuje 7186 obchodních smluv za první pololetí 2011.

Na základě údajů České leasingové a finanční asociace, vzrostl tržní podíl ČSOB Leasing v prvním pololetí 2011 na 11,6%, jedná se o růst o 1,5% oproti prvnímu pololetí roku 2010.

„Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 262,8 mil. Kč za první pololetí letošního roku. Velmi pozitivně hodnotím významný pokles nákladů na riziko, které v porovnání s rokem 2010 klesly na třetinu. To je zejména výsledek aktivní práce s klienty, u kterých jsme evidovali pohledávky po lhůtě splatnosti. K růstu zisku přispělo také trvale efektivní hospodaření a dynamický růst objemu nových obchodů o 29% v prvním pololetí letošního roku. U nových obchodů se nám velmi dobře daří tvořit zdravé portfolio smluv“.

Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing

Další obchodní aktivity

ČSOB Leasing, a.s. je stoprocentním společníkem ve společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., který pro ČSOB Leasing, a.s. zajištuje zprostředkování pojišťění smluv na finananční leasing, operativní leasing a zákaznický úvěr. ČSOB Leasing pojišťovací makléř spolupracuje se sedmi hlavními pojistitely.

Mimo zprostředkování pojištění smluv uzavřených v rámci obchodů ČSOB Leasing, a.s. nabízí společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř služby pojištění průmyslu a podnikatelů, které představují komplexní péči o pojistný program klientů ve všech oblastech pojištění. Jedná se zejména o pojištění majetku a odpovědnosti, flotilové pojištění vozidel, ale i veškeré další pojistné produkty dostupné na trhu včetně nestandardních pojištění. Nedílnou součástí služeb makléře je i odborná pomoc při likvidaci škod a zastupování spo­lečností při jednání s pojišťovnami.
ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. patří, podle výsledků Asociace českých pojišťovacích makléřů, mezi tři největší makléřské společnosti v České republice.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.