XIV. Fórum Zlaté koruny - Prezident pro cestu z krize

 

na téma

Prezident pro cestu z krize

8. leden 2013, 9:30 hod, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Oficiální zahájení

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Úvodní slovo ředitele Zlaté koruny Dr. Pavla Doležala

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o


Ing. Jana Bobošíková

novinářka, bývalá poslankyně Evropského parlamentu

Absolvovala Obchodní fakultu VŠE v Praze. V roce 1989 začala pracovat jako redaktorka ČT. V letech 1993 – 1994 byla redaktorkou Hospodářských novin a poté se vrátila do ČT. V roce 2000 byla krátce ředitelkou zpravodajství ČT. V období let 2001–2004 moderovala politický diskusní pořad televize Nova "Sedmička". V roce 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu. V letech 2006–2011 předsedala politické straně Politika 21. V roce 2011 založila stranu SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové, jíž předsedá.


Mgr. Jiří Dienstbier

senátor PČR, místopředseda ČSSD

Vystudoval Právnickou fakultu UK. Mezi lety 1990–1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V letech 1994–1998 působil jako zastupitel městské části Praha 2, tuto funkci vykonával opět od roku 2006 do roku 2010. Od roku 1997 je členem ČSSD, v současnosti je jejím stínovým ministrem spravedlnosti. Živí se jako advokát. V roce 2011 se stal místopředsedou ČSSD a v témže roce byl v doplňovacích volbách za obvod Kladno zvolen senátorem PČR.


Ing. Miloš Zeman

bývalý premiér české vlády, ekonom a prognostik

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze roku 1969 pracoval jako prognostik. Po roce l989 byl poslancem Sněmovny národů FS. V roce l992 vstoupil do ČSSD a v letech 1993 až 2001 byl jejím předsedou. Po volbách v roce l996  zastával dva roky funkci předsedy Poslanecké sněmovny. V letech l998 až 2002 byl předsedou vlády. ČSSD opustil v roce 2007. V roce 2009 založil a v roce 2010 se stal předsedou Strany Práv Občanů Zemanovci. Nyní je jejím čestným předsedou.


Panelová diskuse

Vladimíra Dvořáková
Jan Mühlfeit
Andrej Babiš
Michal Mejstřík
a další


Generální partner

Partneři

Odborní partneři