XIII. Fórum Zlaté koruny - Důchodová reforma

 

Pod záštitou premiéra Petra Nečase a ministra financí ČR Miroslava Kalouska

na téma

Důchodová reforma na startu

29. listopad 2012, 9:30 hod, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Oficiální zahájení

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Přivítání ředitele Zlaté koruny Dr. Pavla Doležala

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o


Rizika zvolené varianty důchodové reformy

Milan Štěch - předseda Senátu PČR

Po absolvování střední průmyslové školy pracoval do roku 1990 ve Škodě České Budějovice. Po roce 1990 byl zvolen do předsednictva odborového svazu KOVO, odkud přešel do vedení Českomoravské konfederace odborových svazů, kde byl osm let předsedou. V letech 1994 až 2010 byl místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody. Senátorem je od roku 1996. Od roku 2008 byl místopředsedou a od roku 2010 je předsedou Senátu PČR.


Bez důchodové reformy nezajistí žádná vláda občanům důstojné stáří

RNDr. Petr Nečas - předseda vlády ČR

V roce 1988 ukončil studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1988-1992 působil jako technolog a výzkumný pracovník v Tesle Rožnov. V roce 1992 byl zvolen poslancem ČNR. Po vzniku ČR se stal poslancem Poslanecké sněmovny a poslanecký mandát obhájil ve všech následujících parlamentních volbách. V letech 1995-1996 zastával funkci prvního náměstka ministra obrany. V letech 2006 - 2009 byl místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí v první a druhé vládě Mirka Topolánka. Od roku 2010 je předsedou vlády.


Důchodová reforma jako součást reformy veřejných financí

Radek Urban - náměstek MF ČR


Udržitelnost důchodových systémů

Ing. Ludmila Müllerová - ministryně práce a sociální věcí ČR

Po studiích na Vysoké škole zemědělské v Brně pracovala na administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. V letech 1998–2002 byla poslankyní PČR. V letech 2002 až 2004 pracovala na MPSV ČR jako náměstkyně ministra zodpovědná za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–2010 byla místostarostkou Dolní Čermné, poté pracovala jako poradkyně. V listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a sociálních věcí ČR.


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank Ing.
Jan Mládek, CSc., Fontes Rerum
Ing. Milan Šimáček, EGAP


Coffee break


Proč u nás pro reformy vždy chyběl politický konsensus?

Ing. Miloš Zeman - bývalý premiér české vlády, ekonom a prognostik

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze roku 1969 pracoval jako prognostik. Po roce l989 byl poslancem Sněmovny národů FS. V roce l992 vstoupil do ČSSD a v letech 1993 až 2001 byl jejím předsedou. Po volbách v roce l996 zastával dva roky funkci předsedy Poslanecké sněmovny. V letech l998 až 2002 byl předsedou vlády. Byl spoluzakladatelem a předsedou Strany práv občanů Zemanovci a nyní je jejím čestným předsedou. V roce 2012 se rozhodl kandidovat na prezidenta ČR.


Tři pilíře, je to ten správný počet?

RNDr. Luděk Niedermayer - ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR

Je absolventem Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), kde v roce 1989 ukončil studium Operačního výzkumu a teorie systémů. Od roku 1996 do roku 2008 byl členem bankovní rady ČNB a viceguvernérem ČNB. Působil také jako poradce pro zahraniční centrální banky a reprezentoval Českou republiku v orgánech Evropské unie. Od roku 2009 je ředitelem oddělení Consulting ve společnosti Deloitte ČR.


Makroekonomické dopady důchodové reformy

Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D. - ředitel Sekce měnová a statistiky, ČNB

Na IES FSV UK vystudoval postupně obory ekonomie, finance a bankovnictví a teoretická ekonomie. Absolvoval studijní pobyty na Georgetown University ve Washingtonu, D.C. a na London School of Economics and Political Science v Londýně. V letech 1996-2000 pracoval jako makroekonom v Komerční bance. Poté nastoupil do ČNB, nejprve zastával pozici poradce guvernéra a v roce 2004 byl jmenován ředitelem sekce měnové a statistiky. Přednáší monetární ekonomii a mezinárodní makroekonomii na IES FSV UK. Je aktivním členem České společnosti ekonomické, v letech 2006-07 byl jejím prezidentem.


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank
Ing. Jan Mládek, CSc., Fontes Rerum
Ing. Milan Šimáček, EGAP


Zkušenosti z průběhu důchodové reformy na Slovensku

Jozef Burian - tajemník SR

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Po roce 1989 působil jako manažer a v politických funkcích ve stranách SDĽ a SMER. Zúčastnil se zahraničních stáží v Anglii a ve Švédsku. Od roku 2006 je poslancem Národnej rady SR, zastával funkci místopředsedy výboru pro obranu a bezpečnost. V dubnu 2012 byl jmenován ministrem práce, sociálních věcí a rodiny vlády SR.

Prezentace z Fóra ve formátu .pdf


Zkušenosti z důchodových reforem v zahraničí

Ing. Jiří Rusnok - předseda představenstva a generální ředitel ING PF, člen NERV

Absolvoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze v roce 1984. Od roku 1992 do roku 1998 byl ekonomickým poradcem Českomoravské konfederace odborových svazů. V dubnu 2001 byl jmenován ministrem financí ČR. V červenci 2002 se stal ministrem průmyslu a obchodu ČR. Politiku opustil v březnu 2003 a od května téhož roku pracuje ve společnosti ING. Od roku 2005 do roku 2012 byl prezidentem APF ČR.


Využití zahraničních zkušeností v důchodové reformě u nás

Ing. Ludmila Müllerová - ministryně práce a sociální věcí ČR

Po studiích na Vysoké škole zemědělské v Brně pracovala na administrativně-ekonomických pozicích v zemědělství a papírenství. V letech 1998–2002 byla poslankyní PČR. V letech 2002 až 2004 pracovala na MPSV ČR jako náměstkyně ministra zodpovědná za oblast sociální a rodinné politiky. V roce 2004 byla zvolena do Senátu PČR a soustředila se na problematiku rozvoje venkova, veřejné správy a životního prostředí. V letech 2006–2010 byla místostarostkou Dolní Čermné, poté pracovala jako poradkyně. V listopadu 2012 byla jmenována ministryní práce a sociálních věcí ČR.

Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank
Ing. Jan Mládek, CSc., Fontes Rerum
Ing. Milan Šimáček, EGAP


Oběd


Výsledky průzkumu IPSOS pro Zlatou korunu

PhDr. Michal Straka - IPSOS


Reforma prvního pilíře - nesplněný úkol

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. - rektor BIVS

V letech 1998 – 2001 byl místopředsedou vlády ČR pro hospodářskou politiku a ministrem financí (1999 – 2001). Od června 2001 do srpna 2012 byl hlavním ekonomem Raiffeisenbank a.s. Od 1. září 2012 je rektorem Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Externě přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a je hostujícím profesorem Staffordshire University (Spojené království). V letech 2004 – 2006 byl prezidentem České společnosti ekonomické.

Pro koho bude vstup do druhého pilíře výhodný?

Ing. Jiří Šatava, Ing. Tomáš Machanec


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank
Ing. Jiří Šindelář, USF ČR
Ing. Petr Šafránek, AFIZ ČR
Ing. Tomáš Machanec, MPSV ČR
Ing. Jiří Šatava


Lepší pozdě než později

Ing. Karel Svoboda - prezident Asociace penzijních fondů ČR, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB PF Stabilita

Je absolventem Texas A&M University a VŠE Praha. V období 2001 – 2008 byl jako člen představenstva ČSOB pojišťovny zodpovědný za oblast životního pojištění, pojistné matematiky a řízení aktiv a pasiv. V letech 2008-2010 pracoval na pozici vrchního ředitele pro Zpracování operací a služby v ČSOB bance. Od ledna 2011 stojí v čele ČSOB Penzijního fondu Stabilita a je prezidentem Asociace penzijních fondů ČR.


Budou fondy schopny vnést světlo do nejasných zákoutí 2. pilíře?

Ing. Jiří Rusnok - předseda představenstva a generální ředitel ING PF, člen NERV


Panelová diskuse

Ing. Aleš Michl, Raiffeisenbank
Ing. Jiří Šindelář, USF ČR
Ing. Petr Šafránek, AFIZ ČR
Ing. Tomáš Machanec, MPSV ČR
Ing. Jiří Šatava


Oficiální ukončení fóra


Generální partner

Partneři

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři

Odborní partneři