Fórum Zlaté koruny - Vize bankovnictví

 

Celý záznam


Moderátor

PhDr. Přemysl Čech - moderátor


Úvodní slovo ředitele Zlaté koruny Dr. Pavla Doležala

Dr. Pavel Doležal - ředitel pdMEDIA s.r.o


Budoucnost bankovnictví pohledem ministra financí

Ing. Andrej Babiš - 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Absolvoval obchodní fakultu VŠE v Praze. Pracoval v PZO Chemapol Bratislava a poté v  PZO Petrimex. V roce 1993 založil společnost Agrofert a tento holding nyní zahrnuje dvě stě společností. Vlastní vydavatelskou firmu AGF Media a od roku 2013 mediální koncern MAFRA.  V roce 2013 byl zvolen za Hnutí ANO, jehož je předsedou, poslancem Parlamentu ČR. 


Efektivní regulace

JUDr. Martin Pros, Ph.D - náměstek ministra financí

Absolvoval Právnickou fakultu UK. Začínal jako právník a tajemník rozkladové komise prezidia Komise pro cenné papíry, následně pracoval jako výkonný ředitel investiční společnosti, má pracovní zkušenosti z energetiky. Deset let pracoval pro Komerční banku a její mateřskou společnost Société Générale v Paříži.


DISKUSE


Regulace - brzda, nebo plyn morálního hazardu

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - hlavní ekonomka ČBA

Vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠ. Pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady ČNB, nyní pracuje jako hlavní ekonomka České bankovní asociace. 


Banky jako regulované síťové odvětví

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. - profesor, IES FSV UK

Je profesorem firemních financí UK v Praze, kde již od roku 1993 na Fakultě sociální věd jako ředitel buduje přední pracoviště – IES. Je předsedou představenstva firmy EEIP, a.s. Od roku 1991 působil jako poradce u více než 55 akvizic, privatizací a restrukturalizací ve střední Evropě. 


Výsledky průzkumu společnosti IPSOS

Tomáš Macků - Research & Communication Director


"Banka 2025 - jakou ji chceme mít?"

Natália Rektorysová, studentka VŠE - vítězný tým soutěže studentů Fakulty financí a účetnictví VŠE


DISKUSE


Banka v Cloudu, nebo cloud jako bankovní trauma

Mgr. et Mgr., Bc. Jan Lamser, HEC - partner Redeggs

Je absolventem Ecole des hautes études commerciales de Paris v Jouy en Josas, Ekonometrie na MFF UK, Podnikové ekonomiky VŠE a Evangelické teologie na ETF UK. Po dvacetileté kariéře v ČSOB (Firemní úvěry, Strategie, Business Development, CFO, CIO, retailové bankovnictví) je v současnosti partnerem Redeggs, společnosti zaměřené na nové bankovnictví. 


Zvládnou banky přechod z analogového do digitálního světa?

doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D. - výzkumný pracovník Fakulty financí a účetnictví VŠE

Je docentem v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE. Pracoval pět let na různých pozicích v ČSOB, absolvoval stáž v investiční bance Spencer Clarke v New Yorku. Podílel se na více než 100 odborných studiích a 13 knihách, získal mnoho ocenění za svou výzkumnou a akademickou činnost.


Bezpečnost internetových plateb a virtuální "měny" z pohledu ČNB

Ing. Miroslav Singer, Ph.D. - guvernér ČNB

V roce 2005 byl jmenován viceguvernérem a o pět let později guvernérem ČNB. Od roku 1995 působil ve vedoucích funkcích v řadě firem, m.j. jako ředitel skupiny služeb podnikům společnosti PricewaterhouseCoopers ČR. Od roku 1993 pracoval jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a CERGE-EI.


DISKUSE


Globalizace, technologie a banky

Ing. Jan Mühlfeit - global strategist coach, mentor, viceprezident ČMA

Po studiu na ČVUT pracoval ve veřejném sektoru jako programátor. V roce 1993 nastoupil do Microsoftu, kde byl v roce 1998 jmenován generálním manažerem pro ČR. V roce 2000 se stal regionálním ředitelem Microsoftu pro východní Evropu a o dva roky později byl povýšen na viceprezidenta. Po 21 letech se rozhodl Microsoft opustit a věnovat se poradenství. 


DISKUSE


Virtuální budoucnost teprve přijde, nebo už je tady?

Mgr. Paweł Kucharski, MBA - generální ředitel mBank

Vystudoval ekonomii na Univerzitě v Lodži a později získal titul Executive MBA (University of Maryland, University of Lodz). Profesní kariéru v mBank zahájil v roce 2000. Během jeho působení se polská mBank s více než 3 miliony zákazníků stala jednou z nejúspěšnějších bank v oblasti služeb zákazníkům. 


Marže banky versus továrny versus Apple s Googlem

Ing. Aleš Michl - portfoliový stratég Raiffeisenbank, člen Rady ekonomických poradců ministra financí Andreje Babiše

Je absolventem VŠE v Praze, studoval na LSE v Londýně a Wharton ve Philadelphii. V minulosti byl aktivní v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Od června 2006 pracuje v týmu Raiffeisenbank. Založil think tank verejnydluh.cz a projekt rozklikavacirozpocet.cz. V současnosti je poradcem ministra financí Andreje Babiše.


Význam dat pro řízení rizik

Ing. Karel Mourek - člen představenstva, Česká spořitelna

Absolvoval ČVUT v Praze a na univerzitě Thunderbird v USA získal titul MBA. V letech 2001-2011 pracoval ve Finanční skupině České spořitelny v oblasti řízení komerčních center. V letech 2011-2013 působil v Erste Group Immorent na pozici člena představenstva zodpovědného za Risk management. Od srpna 2013 je členem představenstva České spořitelny.


Generální partner

Partneři

Mediální partneři

Odborní partneři