Životní pojištění Aegon

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAEGON Pojišťovna
Okruh uživatelů

Muži a ženy ve věku od 15 do 80 let (80 let = max. výstupní věk)

Distribuční kanály

Externí zprostředkovatelé.

Základní charakteristika

Životní pojištění AEGON umožňuje pojistit až pět osob (dětí i dospělých) v rámci jedné smlouvy. Rozsah pojistné ochrany a zahrnutí jednotlivých připojištění lze v průběhu trvání pojištění přizpůsobovat momentální životní situaci. AEGON umožňuje i na dříve sjednaných smlouvách sjednávat nejnovější připojištění jednotlivá připojištění a služby klientům.

Výhody/bonusy

1) Jednoduché sjednání elektronicky odkudkoliv, bez nutnosti návštěvy pobočky

2) Každých 10 let a na konci trvání smlouvy je připisován věrnostní bonus, který představuje 36 až 46 % (aktuálně zvýšeno o 10 %!) z rizikového pojistného zaplaceného v uplynulém období za všechna rizika a všechny osoby na smlouvě. Tento bonus je garantován po celou dobu trvání pojištění, je součástí smlouvy. Není nijak podmíněn, např. bezeškodním průběhem, dožitím smlouvy apod.

3) Komplexní zajištění invalidity, a to všech stupňů: 1., 2., 3. stupně i vyššího stupně, tj. bezmocnosti (III. a IV. stupeň). Pojistné plnění v případě bezmocnosti představuje 200 %.

4) Revoluční způsob krytí závažných onemocnění – důkladné a logické pokrytí nejčastějších a nejobávanějších onemocnění: rakovina, infarkt myokardu, mozková mrtvice, roztroušená skleróza. Plní se i za méně závažné průběhy onemocnění, kdy pojištění neskončí (např. mrtvice bez trvalých následků, vybrané karcinomy mikroinvazivní, in-situ nebo i pre-maligní stavy, atd.)

5) Možnost připojištění i pro případ dlouhodobé péče Aegon Care ve stáří, pojistná ochrana až do 80 let věk, výplata měsíčního důchodu může trvat až do 90 let.

Konkurenční výhody

1) Možnost jednoduchého sjednání elektronicky prostřednictvím zaplacení
2) Hlášení pojistné události online
3) Maximální transparentnost: součástí pojistné smlouvy jsou obchodní podmínky, které obsahují sazebník rizikového pojistného všech rizik, vzorečky výpočtu, sazebník poplatků a další důležité informace nad rámec zvyklostí pojistného trhu.
3) Elektronická služba AEGON Online – sledování stavu pojistné smlouvy 24 hodin denně prostřednictvím internetu.
3) Nadstandardní garance – oceňovací tabulky týkající se úrazových rizik jsou součástí smlouvy, procentuální výše věrnostního bonusu přiznávaného po každých 10 letech trvání pojištění je součástí smlouvy včetně jeho podmínek (tj. pojišťovna si nevymiňuje možnost jeho podmínky či výši v průběhu měnit nebo každý rok vyhlašovat).
4) Možnost využít daňových úlev.
5) Dostupnost bonusů – AEGON bonus je dostupný hned po připsání a lze jej vybrat formou mimořádného výběru (tj. není dostupný jen v případě dožití či smrti, jako tomu někdy u bonusů tohoto typu bývá).
6) Služby pro poradce a klienta – možnost platby prvního pojistného platební / kreditní kartou, elektronický UW, AEGON Rizikový plán – kalkulace vybraných dávek z důchodového a nemocenského pojištění, AEGON Hypotéka – kalkulace správného zajištění hypotečního úvěru
7) Možnost nastavit pojištění s maximálním rozsahem rizikovou variantu s minimalizací investiční složky. Konstrukce pojištění s přirozeným rizikovým pojistným umožňuje odečítat právě takové rizikové pojistné, které odpovídá aktuálnímu riziku daného klienta.
8) Program AEGON Fit – umožňuje zvýhodnění klientů, kteří se chovají zodpovědně k sobě i k druhým. Jsou na výběr 4 varianty programu AEGON Fit: AEGON Fit Sport, AEGON Fit Dárce, AEGON Fit BMI, AEGON Fit Prevence.
www.aegon.cz/fit
AEGON Fit Sport
• o 15 % nižší pojistné pro rizika smrti a invalidity včetně pojistných balíčků sjednaná pro hlavního pojištěného na smlouvě.
• Nárok je třeba prokázat předložením kopie dokladu o zaplacení účasti na sportovní činnosti (např. permanentka na jógu nebo do fitka, členství v amatérském sportovním klubu, startovné na závodě atd.)
• Výhoda platí 3 roky. Potom je třeba doložit nový doklad o pokračování vaší sportovní činnosti.
AEGON Fit Dárce
• o 15 % nižší pojistné pro rizika smrti a invalidity včetně pojistných balíčků sjednaná pro hlavního pojištěného na smlouvě.
• Nárok je třeba prokázat předložením kopie průkazu dárce s alespoň jedním odběrem za posledních 12 měsíců.
• Výhoda platí 3 roky. Potom je nutné doložit nový doklad o pokračování vašeho dárcovství.
AEGON Fit Prevence
• Budeme vám pravidelně posílat emailová upozornění na blížící se preventivní lékařské prohlídky u zubaře, praktického lékaře a gynekologa.
• Platí pro hlavního pojištěného na nové smlouvě.
• Získáte o 5 % nižší pojistné na rizika úmrtí, invalidity a závažných onemocnění.
• Program platí pro každého, kdo chce pravidelně dodržovat preventivní prohlídky.
AEGON Fit BMI
• Program se vztahuje na klienty s BMI odpovídajícím 1. stupni obezity.
• Od začátku účtujeme cenu pojištění bez přirážky za zvýšené BMI (která může být až 50 %).
• Po dvou letech se snížení BMI minimálně o dva body prokazuje lékařským potvrzením.
• V případě, že se klientovi podaří BMI snížit, zůstává cena pojištění bez navýšení po celou dobu trvání smlouvy.
9) Pojištění dlouhodobé péče AEGON Care
Pojištění pro případ ztráty soběstačnosti ve stáří
• Zajistí úhradu některých nákladů, které nelze hradit ze státního příspěvku na péči
• Umožní odpovídající péči, ať již v prostředí domova nebo specializovaného zařízení
• Zajistí příspěvek pro pečující osobu, která musí často opustit svou práci
• Odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním, například možností občasné výpomoci
• Možnost sjednat ve třech variantách
www.aegon.cz/care
9) Pojištění dětí
Nová generace životního pojištění pro děti s nadstandardní garancí a rozsahem pojistné ochrany.
V rámci pojištění pro děti je možné děti zajistit ve třech oblastech, které nejvíce ohrožují zdraví dětí: INVALIDITA, ÚRAZ a ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ. V rámci pojištění lze také pojistit HOSPITALIZACI nebo tzv. OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE, které zaručí, že v případě vážnějšího zdravotního problému budete mít dostatek prostředků poskytnout dítěti potřebnou péči.

Novinky

1) Poslední novinkou z konce minulého roku je možnost pojištění úrazu vzniklého při dopravní nehodě, ať se už se tento úraz stal řidiči, spolujezdci, cestujícímu v hromadné dopravě nebo chodci.
2) S velkým zájmem se setkala nedávno zavedená možnost sjednání životního pojištění elektronicky, pouze zaplacením. Místo hromady tisků a podpisů postačí jen jeden podpis a platba prvního pojistného. Tento moderní způsob sjednání začíná převažovat - v posledních měsících je již více než polovina uzavřena touto čistě elektronickou cestou (klasický tištěný formulář je naopak využíván stále méně – jen 10 – 20 % nové produkce)
3) Na začátku loňského roku zavedená novinka pojištění závažných onemocnění dítěte s nadstandardním krytím v případě epilepsie či rakoviny a závažných následků se těší velkému zájmu. Z našich nových dětských klientů ji má sjednána naprostá většina, a to 83 %!
4) Další nedávnou novinkou je možnost hlášení pojistné události online. Tímto způsobem jsme jen během loňského roku přijali více než 4 000 hlášených škod a online hlášení škody volí stále větší část klientů.

Poznámka

Pro více informací a náhled sjednání shlédněte video: www.aegon.me/sjednanizaplacenim

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Dlouhodobá péče II., III., IV. stupně – první skutečné pojištění pro generaci 50+ pro případ bezmocnosti následkem nemoci i úrazu. Pojistná ochrana končí až v 80 let. Pojistné plnění formou až 10leté měsíční penze – tedy i v době po překročení 80 let věku.
Pojištění pro děti - zajištění potomků ve třech oblastech, které nejvíce ohrožují jejich zdraví: INVALIDITA, ÚRAZ a ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ. V rámci pojištění lze také pojistit HOSPITALIZACI a tzv. OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE. To zaručí, že v případě vážnějšího zdravotního problému budete mít dostatek prostředků poskytnout dítěti potřebnou péči.
Pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě - týká se smrti úrazem, trvalých následků úrazu, denního odškodného.

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 5,00
Minimální pojistná částka (Kč) 10.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Není shora omezena (závisí na vstupním věku a sjednaných připojištěních).

Maximální pojistná částka - Poznámka

Není shora omezena (závisí na vstupním věku a sjednaných připojištěních).

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

Lze pojistit i děti od 0 do 14 let.

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální doba trvání (roky) 80,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Není stanovena sleva ani přirážka v závislosti na frekvenci placení.

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

Není stanovena sleva ani přirážka v závislosti na frekvenci placení.

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

není stanovena

Další slevy

AEGON Bonus pro klienty ve výši až 36 až 46 % z rizikového pojistného za všechna sjednaná rizika na smlouvě (včetně dalších pojištěných osob), který je připisovaný v každé dekádě a při dožití. AEGON bonus je bonusem za věrnost. Není vázán na bezeškodný průběh ani na jiné podmínky a je garantován ve smlouvě. Klient bonusem disponuje hned po jeho připsání. Do konce dubna tohoto roku je tento věrnostní bonus zvýšen o 10 %, pohybuje se tedy v rozmezí 46 až 56 %.

Další možné výhody

Pojištění lze sjednat až pro 5 osob, jak dospělých tak dětí. Pojistná smlouva zahrnuje připojištění speciálně určená dětem (úrazová rizika, hospitalizace, závažná onemocnění).

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Likvidace pojistné události je při kompletnosti podkladů provedena do 10 dnů.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Mám volných 200000 Kč jak je mohu u vás nejvyhodneji zhodnotit. Děkuji

Z cela jiste ne v pojistovne! Dnes jiz zijeme v jine dobe nez pred 10ti lety.

Jste -li podnikatel..... protahnete je firmou.

Ve vsech ostatnich pripadech je dulezite na jak dlouho ty penize nepotrebujete, k cemu je nejpravdepodobneji uzijete a samozrejme jak mate odolny zaludek vuci kolisani trhu.

Dejte vedet. Mozna spolecne neco vymyslime.

S pozdravem

Petr Ruzicka /petr.ruzicka '@' partners . cz/

 

 

 

Doporučuji.