Živnostník

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelSlavia pojišťovna a.s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zivnostnici/
Okruh uživatelů

pojištění živnostníků a drobných podnikatelů

Distribuční kanály

Interní síť Slavia pojišťovny, externí síť makléřů, přímé kanály (online sjednání na internetu, Call centrum)

Základní charakteristika

Pojištění movitého majetku vč. zásob, odpovědnosti z provozu živnosti a budov a stavebních součástí živnostníků a drobných podnikatelů

Výhody/bonusy

Předdefinované balíčky pro konkrétní profese s pokrytím nejčastějších rizik pro danou profesi.
Na jedné smlouvě až pět předmětů vašeho podnikání
Na jedné smlouvě až pět míst pojištění
Pojištění movitých věcí během jejich přepravy
– protože cestou ke klientovi se může stát cokoliv
Uživatelsky přívětivý kalkulátor s kalkulací do 2 minut i pro úplného začátečníka.

Konkurenční výhody

Zásoby zahrnuty již v movitých věcech.
Pojištění movitých věcí během jejich přepravy.
Sjednání online - bezpapírově
Vznik smlouvy zaplacením - bezpodpisově.
Všechny dokumenty obdrží klient do svého emailu.
Plnění za vandalismus i bez dopadení viníka

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Další majetková připojištění

Odcizení včetně "posla"
Pojištění při přepravě

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

Obecná a za vadný výrobek, z držby nemovitosti, následná finanční újma, regresy SP a ZP, újma způsobená učni/žáku, duševní útrapy, škoda na životním prostředí, újma nad rámec povinného ručení, věci převzaté a užívané, čistá finanční škoda, náklady na montáž/demontáž výrobku, spojení/smísení výrobků, věci vnesené/odložené zaměstnanců, nemajetková újma.

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.